Γεγονός καὶ Σχόλιο: Ελλάδα και Ορθοδοξία

Η πρόσφατη συζήτηση για το θρήσκευμα στις ταυτότητες ανέδειξε πλήθος προβλημάτων και θεμάτων τα οποία απασχολούν όχι μόνον τους Έλληνες, αλλά και πολλούς ανθρώπους σε όλα τα μέρη της γής, οι οποίοι μελετούν τους Πατέρες της Εκκλησίας, τον τρόπο συγκροτήσεως του λεγομένου Βυζαντίου, ακόμη και την θέση και την πολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων.

Ένα από τα θέματα τα οποία ανεφάνησαν κατά τον διάλογο που έγινε από τα Μ.Μ.Ε. είναι το κατά πόσον η Ελλάδα ταυτίζεται με την Ορθοδοξία, αφού ακουγόταν το σύνθημα “Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία”. Πάνω στο θέμα αυτό θα καταγραφούν μερικές σκέψεις που δεν θα εξαντλήσουν το θέμα, αλλά θα το εντοπίσουν και το προσδιορίσουν.

Ασφαλώς όταν μελετούμε ένα θέμα πρέπει να αναλύουμε εννοιολογικά τις λέξεις, πρέπει να το βλέπουμε όπως λέγεται, σημειολογικά. Και στο προκείμενο θέμα είναι το τί σημαίνει Ελλάδα και το τί Ορθοδοξία.

Μελετώντας το θέμα αυτό μπορούμε κατ’ αρχήν να εντοπίσουμε ότι η Ελλάδα δεν ταυτίζεται απόλυτα με την Ορθοδοξία, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι υπέρτερη και ευρύτερη της Ελλάδος που είναι μια συγκεκριμένη γεωγραφική χώρα. Ο Ελληνισμός βέβαια συνδέθηκε με την Ορθοδοξία, αφού οι Πατέρες της Εκκλησίας προσέλαβαν την ορολογία του Ελληνισμού για να εκφράσουν την αποκαλυπτική αλήθεια, καθώς επίσης απάντησαν στα προβλήματα που έχουν θέσει Έλληνες φιλόσοφοι. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός πολιτισμός συνδέθηκε με την Ορθοδοξία, μεγαλούργησε και σήμερα δεν μπορεί να γίνεται λόγος για αφελληνισμό της Ορθοδοξίας. Άλλωστε, ένα κοινό γνώρισμα μεταξύ Ελληνισμού και Ορθοδοξίας είναι η οικουμενικότητα. Έτσι, ο Ελληνισμός συνδέθηκε με την Ορθοδοξία, ενώ η Ελλάδα δεν ταυτίζεται με την Ορθοδοξία. Μπορούμε να πούμε ότι Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία από την άποψη ότι ο γεωγραφικός χώρος της Ελλάδας έχει επηρεασθή πολύ πολιτιστικά από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Εκτείνοντας το θέμα μπορούμε να πούμε ότι η Ρωμηοσύνη συνδέεται στενά με την Ορθοδοξία, γιατί η Ρωμηοσύνη εκλαμβάνεται όχι ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως πολιτιστικός τρόπος ζωής. Ρωμηοσύνη δηλώνει ελληνικό πολιτισμό και ορθόδοξη πίστη. Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής το έχει εκφράσει αυτό πολύ καλά τον έβδομο αιώνα: “Παραγγελίαν έχομεν του μη μισήσαι τινά. Αγαπώ τους Ρωμαίους ως ομοπίστους· τους δε Γραικούς ως ομογλώσσους”.

Ο λόγος αυτός του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού είναι εκφραστικός. Οι Ρωμηοί δεν μισούν κανένα, γιατί έχουν αποβάλλει την φιλαυτία. Έπειτα οι Γραικοί είναι ομόγλωσσοι, ενώ οι Ρωμαίοι (δηλαδή οι Ορθόδοξοι) είναι ομόπιστοι. Μπορεί ένας Γραικός να μη είναι ομόπιστος και ένας Ρωμηός να μη είναι ομόγλωσσος.

Αυτό το βλέπουμε σήμερα πολύ καθαρά. Υπάρχουν μερικοί Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και δεν είναι Ρωμηοί - Ορθόδοξοι. Και υπάρχουν άλλοι “αλλοεθνείς” οι οποίοι είναι Ρωμηοί, ως προς την πίστη. Συνάντησα πολλούς Ευρωπαίους, Αμερικάνους και Άραβας που είναι Ρωμηοί - Ορθόδοξοι, ενώ κάτοικοι της Ελλάδος να μη είναι Ορθόδοξοι.

Επομένως, η Ελλάδα έχει επηρεασθή από την Ρωμηοσύνη - Ορθοδοξία, ενώ η Ρωμηοσύνη - Ορθοδοξία κινείται και πέρα της Ελλάδος, αγκαλιάζει όλα τα έθνη.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1746

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance