Η σύγχρονη μεγάλη ανακάλυψη

Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για την πιο μεγάλη ανακάλυψη του αιώνα μας, που είναι εφάμιλλη άλλων μεγάλων ανακαλύψεων, δηλαδή για την “χαρτογράφηση του γενετικού κώδικα” ή την “αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα”, αυτού που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε άαα.

Βέβαια, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή μιας μεγάλης εξελικτικής πορείας, αφού προβλέπεται ότι θα περάσουν πολλά χρόνια έως ότου οι ανακαλύψεις αυτές οδηγήσουν σε αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν στην αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών, αφ’ ετέρου δε στην επιμήκυνση της ζωής, δηλαδή στην παράταση του θανάτου. Προβλέπεται δε ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα θα είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ζήση μέχρι τα 120 χρόνια.

Χαιρετίζουμε κάθε νέα ανακάλυψη που έχει σχέση με τον άνθρωπο και ευχόμαστε να ενεργήση θετικά και όχι αρνητικά. Γιατί κάθε ανακάλυψη έχει θετική και αρνητική δυνατότητα, και αυτό εξαρτάται από την ελευθερία του ανθρώπου και από τον τρόπο με τον οποίον την χειρίζεται ο άνθρωπος.

Μερικοί μας ερώτησαν αυτόν τον καιρό ποιά θα μπορούσε να είναι η άποψη της Εκκλησίας πάνω στην νέα αυτήν ανακάλυψη. Νομίζω, ότι μια απάντηση μπορεί να συνδέεται με τα προηγούμενα, καθώς επίσης να συμπληρωθή με το ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση μεταξύ ορθοδόξου θεολογίας και επιστήμης, αφού και οι δύο κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα. Η επιστήμη ασχολείται με τον κοινωνικό βίο του ανθρώπου, ενώ η θεολογία πρωτίστως με την ένωση και κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, βοηθά τον άνθρωπο να φθάση στην θέωση, που είναι ο βαθύτερος σκοπός του.

Την ημέρα που ανακοινώθηκε η μεγάλη αυτή ανακάλυψη, δηλαδή η αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα, μια εφημερίδα έγραψε μια φράση με βαθύ νόημα: “η ταυτότητα (τής ζωής) ευρέθη, το νόημα αναζητείται”. Εκείνο που έχει ανάγκη ο άνθρωπος σήμερα είναι το νόημα της ζωής, δηλαδή να απαντήση στο ερώτημα γιατί ζή, ποιός είναι ο σκοπός της ζωής του. Αν δεν απαντήση σε αυτό το ερώτημα, τότε όσα χρόνια και αν παραταθή η βιολογική του ζωή, θα είναι μια τραγική ύπαρξη.

Άλλωστε, η ιατρική επιστήμη από την φύση της πολεμά τον θάνατο, χωρίς όμως να τον νικά. Οπότε, η όποια επιτυχία της ιατρικής επιστήμης, ενώ ξεκουράζει και αναπαύει τον άνθρωπο από τους πόνους και τις ποικίλες ταλαιπωρίες, εν τούτοις όμως δηλώνει και την αποτυχία της να νικήση τον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου που είναι ο θάνατος. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο θάνατος υπερβαίνεται με την Χάρη του Θεού η οποία προσφέρεται πλούσια μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Τα λείψανα των αγίων δείχνουν αυτήν την υπέρβαση του θανάτου.

Χαιρετίζουμε, επομένως, την νέα ανακάλυψη, ελπίζοντας ότι θα ωφελήση τον άνθρωπο, αφού θα γίνη αφορμή για εύρεση πολλών φαρμάκων, αλλά τελικά πιστεύουμε ότι το “φάρμακο της αθανασίας” είναι ο Χριστός, ο οποίος μπορεί να δώση νόημα ζωής και στην βιολογική ζωή, και στις ασθένειες, και στον πόνο, αλλά και στον βιολογικό θάνατο.

Ν.Ι.

  • Προβολές: 1822

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance