Διονύσιος Πελέκης: Ὁλίγα τινά περὶ τῆς Ναυμαχίας

Δημοσιεύθηκε στον “Εμπρός” της 27ης-10-2000

Ωρίμασε ο καιρός να κατανοηθή επιτέλους ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ναύπακτο, που διχάζει την μικρή μας κοινωνία και δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Μόνος υπαίτιος του βαρέως αυτού κλίματος είναι ο Ηγούμενος του Μοναστηριού της Σκάλας π. Σπυρίδων Λογοθέτης.

Από τα διατρέξαντα, γραφέντα και λεχθέντα εσχάτως αναφορικώς προς τον εορτασμόν της επετείου της Ναυμαχίας, αποδεικνύεται μια προσπάθεια του Μοναστηριού, ενταθείσα, μετά τις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές, να κηδεμονεύση, ανεπιτυχώς, ευτυχώς, τον Δήμον και την κοινωνίαν της πόλεως και να εγκαταστήση και κοσμικήν διαρχίαν, παράλληλα με την επιχειρηθείσαν, και ευτυχώς αποτυχούσαν, Εκκλησιαστικήν τοιαύτην. Η κατάφωρα νοσηρή αυτή κατάσταση πρέπει να παταχθή αμείλικτα. Και οι αιρετοί άρχοντες και των δύο βαθμών να επιδείξουν την δέουσαν πυγμήν και ν’ αποφεύγουν συνηγορίες υπέρ του πρωταιτίου προς υψηλά ισταμένους, οι οποίες σχολιάζονται και υπό τούτων δυσμενέστατα. Ειδικότερα δι’ ελαχίστων:

“Παναγία της Ναυπάκου” εν σχέσει προς την Ναυμαχίαν είναι μόνον η ορθοδόξου τεχνοτροπίας εικόνα της Παναγίας μας, την οποίαν είχεν αναρτήσει την ώραν της Ναυμαχίας στον κεντρικό ιστό της Ναυαρχίδος του ο Βενετός Ναύαρχος Venier, όπως ορθώς επληροφόρησεν το αναγνωστικό κοινό ο κ. Ιωάννης Ράπτης στο 116 Φύλλο του “Εμπρός”. Απλώς, προσθέτω, ότι ο π. Πολύκαρπος είναι Ναυπάκτιος, εξαίτερος κληρικός του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκ μητρός δε γόνος της γνωστής ιστορικής οικογενείας του Κουτσαγγέλων.

Εκ των Δυτικών την δόξαν της Ναυμαχίας διεκδικούν κυρίως οι Ισπανοί, κοσμοκράτορες τότε, ενώ η Ιταλία δεν υπήρχεν ως Κράτος. Πράγματι, πλην του Γενικού Αρχηγού Ιωάννου του Αυστριακού, ο ουσιαστικός ναύαρχος ήτο ο Ισπανός Don Alvaro de Zaman, του οποίου το άγαλμα κοσμεί την δεξιά είσοδο της μεγαλοπρεπούς Πλάζα ντέ Μαγιόρ της Μαδρίτης. Οι Ισπανοί αποδίδουν την Νίκην εις τον ίδιον τον Κύριον Ημών Ιησούν Χριστόν, δια τον οποίον πιστεύουν ότι ηγείτο προσωπικώς της Ναυμαχίας, ευρισκόμενος επί της Ναυαρχίδος του Ιωάννου.

Το κυριότερο παρεκκλήσι του Καθεδρικού Ναού της Βαρκελώνης, κοιτίδος της Ισπανικής ναυτοσύνης, είναι αφιερωμένο στον Χριστό της Ναυπάκτου (Christo de Lepando), κοσμείται δε το Ιερόν του από ένα απιθάνου χάριτος και ενάργειας ξύλινο ομοίωμα του Κυρίου, ο οποίος, δια ν’ αποφύγη την κατ’ αυτού επερχομένην εχθρικήν οβίδα, κλίνει - κάμπτει την μέσην του προς τα δεξιά και η οβίδα περνά από αριστερά του.

Όσοι ευλαβούμεθα την Παναγίαν μας, την μετά Θεόν θεόν, την έχουσαν τα δευτερεία της Τριάδος, περί της οποίας έχει γραφή περισπούδαστον πόνημα υπό του Γέροντος Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου, επιφανούς Αγιορείτου Ναυπακτίου, ας μην επιτρέψουμε να εντάσσεται η σεπτή και δουλικώς παρ’ ανθρώπων προσκυνητέα εικών της εις τις ιδιοτελείς βλέψεις διαφόρων καπήλων της πίστεως. Φθάνουν για την περιοχή μας τα λαγούμια “κατακόμβες” και τα εικοσαχίλιαρα τσιμεντότουβλα αγκωνάρια. Η Παναγία η Ναυπακτιώτισσα, εικών αποτεθειμένη στην Βασιλικήν της Ναυπάκτου μέχρι της εν έτει 1681 λόγω σεισμού ισοπεδώσεώς της, δεν είχεν καμμίαν σχέσιν με την Ναυμαχίαν της Ναυπάκτου. Συνήπτετο δε αρρήκτως η Αγία Εικών της, όχι με την Σκάλαν, αλλά με την Ναύπακτον, η οποία δια του Δημάρχου της οφείλει να διαφυλάξη τον Ναυπακτιακόν χαρακτήρα της και να μην απεμπολεί σύμβολα της ιστορικής μας πόλεως. Η Κυρία Θεοτόκος, ως υπέρμαχος Στρατηγός, είχε τον κυρίαρχον ρόλον της στην Ναυμαχίαν με την Εικόνα της επί του σκάφους του Venier. Η αλήθεια είναι μέγα βάλσαμο ψυχής. Στα θέματα της ιστορικής αλήθειας επιβάλλεται άτεγκτη αυστηρότητα. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραπληροφορή και να φανατίζη τον ευσεβή λαόν της γενετείρας μου.

 

  • Προβολές: 1326

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance