Τρείς νέοι Πρεσβύτεροι της Τοπικής Εκκλησίας

Τρείς νέες χειροτονίες Πρεσβυτέρων τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης. Συγκεκριμένα, την ημέρα του Αγίου Νικολάου, στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Αντιρρίου, τέλεσε την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του π. Κωνσταντίνου Σαβελώνα, ο οποίος θα υπηρετήση σε Ενορία του Δήμου Παρακαμπυλίων.

Τρείς νέοι Πρεσβύτεροι της Τοπικής ΕκκλησίαςΤην δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στον Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου έγινε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου του Ι. Ναού, π. Γεωργίου Μούκα. Ο π. Γεώργιος, γόνος λευϊτικής οικογενείας, θα υπηρετήση στην Ενορία της Ελευθέριανης, την οποία είχε υπηρετήσει ο παππούς του, συνταξιούχος τώρα Ιερέας, π. Γεώργιος. Ο π. Γεώργιος έχει τελειώσει το εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών και τώρα συνεχίζει τις σπουδές του στην Εκκλησιαστική Σχολή Βελλά Ιωαννίνων.

Επίσης, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου έγινε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του π. Πολυκάρπου Παστρωμά, ο οποίος θα μονάση στην Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης, ανοίγοντας μια νέα ελπιδοφόρα σελίδα στην ευλογημένη ιστορία της μεγάλης αυτής Μονής της Ρούμελης. Πιό εκτεταμένη αναφορά θα κάνουμε στο επόμενο τεύχος.
    

Περί Ιερωσύνης Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου:

Τρείς νέοι Πρεσβύτεροι της Τοπικής Εκκλησίας“Η γαρ ιερωσύνη τελείται μεν επί της γής, τάξιν δε επουρανίων έχει ταγμάτων και μάλα γε εικότως. Ου γαρ άνθρωπος, ουκ άγγελος, ουκ αρχάγγελος, ουκ άλλη τις κτιστή δύναμις, αλλ’ αυτός ο Παράκλητος ταύτην διετάξατο την ακολουθίαν και έτι μένοντας εν σαρκί την των αγγέλων έπεισε φαντάζεσθαι διακονίαν. Διό χρή τον ιερωμένον, ώσπερ εν αυτοίς εστώτα τοις ουρανοίς μεταξύ των δυνάμων εκείνων, ούτως είναι καθαρόν”.

Περί Ιερωσύνης Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης:

“"Ουχ υμείς με εξελέξασθε, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς, και έθηκα υμάς, ίνα υμείς υπάγητε και καρπόν φέρητε" (Ιωάν. ιε, 16). Πόσον μεγάλη προσωπικότης είναι ο ιερεύς! Ευρίσκεται εις διαρκή συνομιλίαν μετά του Θεού και ο Θεός διαρκώς απαντά εις τους λόγους του· διότι οποιαιδήποτε και αν είναι αι εκκλησιαστικαί τελεταί, οποιαιδήποτε αι προσευχαί του, ο Ιερεύς ομιλεί προς τον Θεόν· και οποιαιδήποτε και αν είναι είναι πάλιν αι εκκλησιαστικαί τελεταί και οποιαιδήποτε αι προσευχαί, ο Κύριος απαντά εις αυτόν... Ω Κύριε! "Οι ιερείς Σου ας ενδυθούν δικαιοσύνη" (Ψαλμ. 131, 9)· ας ενθυμούνται πάντοτε το μεγαλείον της κλήσεως αυτών και ποτέ ας μη περιπλέκωνται εις τα δίκτυα του διαβόλου του κόσμου· ας ευρίσκονται μακράν από "τάς μερίμνας του αιώνος τούτου και της απάτης του πλούτου και των περί τα λοιπά επιθυμιών" (Μαρ. δ', 19).”

  • Προβολές: 2180