Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ανωτατοποίηση και ανωτεροποίηση - Εμμονές ή τυφλή λογική;

Ανωτατοποίηση και ανωτεροποίηση

Η αναστάτωση στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας είναι στενά συνδεδεμένη με τους στόχους που έχει επιλέξει η Ενωμένη Ευρώπη για την σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Βασικός στόχος είναι η παραγωγή μορφωμένων (ειδικευμένων) εργατών. Γι’ αυτό τον λόγο, μέσα στο πλαίσιο των νέων εκπαιδευτικών σχεδιασμών, αναβαθμίζεται ο ρόλος των τεχνολογικών ιδρυμάτων, στα οποία απονέμεται αυξημένο κύρος, που τα εξισώνει με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από την άλλη μεριά τα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με μία πετυχημένη διατύπωση, “ανωτεροποιούνται”, αφού ο χρόνος των προπτυχιακών σπουδών τους περιορίζεται στα τρία χρόνια. Αυτό προβλεπόταν από την σύνοδο της Μπολόνια, της οποίας η διακήρυξη ελαφρώς βελτιώθηκε από την αντίστοιχη της συνόδου που έγινε στην Πράγα.

Στο υπόβαθρο των κοινωνικών αναστατώσεων –όπως είναι αυτή που ζούμε στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης– βρίσκονται συμπεπλεγμένες αλήθειες και συμφέροντα. Στην προκειμένη περίπτωση τα συμφέροντα εκδηλώνονται στον αγώνα που γίνεται για την αξία που θα έχουν τα διάφορα πτυχία στην σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Είναι φανερό μάλιστα ότι τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση επιβάλλουν οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Έτσι, στόχος της ανώτατης εκπαίδευσης γίνεται μονοσήμαντα η εύρεση εργασίας, η εισοδος, δηλαδή, με καλούς όρους στην φυλακή της οικονομίας, με αποτέλεσμα να παραθεωρήται η ελεύθερη –αντιπαραγωγική– έρευνα του επιστητού, που δεν συνδέεται άμεσα με την επίτευξη υψηλών οικονομικών στόχων.

Αυτό το τελευταίο το λέω αναφερόμενος στη σπουδή της ιστορίας μας, της γλώσσας μας, των κλασσικών συγγραμμάτων της αρχαιότητας, της θεολογίας των αγίων Πατέρων μας, γενικά σε εκείνες τις επιστήμες που μας βοηθούν να αποκτήσουμε διεισδυτική όραση του κόσμου, η οποία διαπερνά το παραπέτασμα των φαινομένων και προσεγγίζει το νόημα των γεγονότων.

Με απλά λόγια, “ανωτεροποιούνται” οι επιστήμες του ανθρώπου, γιατί “ανωτατοποιήθηκε” η αξία της οικονομίας του χρήματος.

Εμμονές ή τυφλή λογική;

Που στόχευε άραγε η τελευταία αναφορά του κ. Δαφέρμου στον υποχρεωτικό πολιτικό γάμο; Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το θέμα έχει ήδη λυθή διαζευτικά. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου. Οπότε η μόνη ερμηνεία που μένει είναι η εμμονή του κ. Δαφέρμου σε μια πολιτειοκρατική ιδεολογία. Εκτός, βέβαια, και αν σκέπτεται με “τυφλή” λογική, η οποία μπλοκάρεται στο εξής ερώτημα: Γιατί η αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες να είναι αποκάλυψη ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου και να μην είναι το ίδιο και η αποδοχή του θρησκευτικού γάμου; Το ερώτημα αυτό φυσικά διατυπώνεται και αντίστροφα. Γιατί η αποδοχή του θρησκευτικού γάμου –γιά την κυβέρνηση– να μην είναι αποκάλυψη ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου και η αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες να είναι;

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2377