Κύριο θέμα: Τό πρόβλημα των σχέσεων - Θρησκεία Δημοκρατία

Τι αλήθεια σημαίνει χωρισμός Κράτους - Εκκλησίας. Είναι ένα έρώτημα που είναι δύσκολο να απαντηθή από την πλειοψηφία των Νεοελλήνων. Καί όμως πολλοί είναι πρόθυμοι να εκφράσουν την άποψη τους για τον χωρισμό Κράτους - Εκκλησίας. Καί οι πολιτικοί μας ή οι λεγόμενοι «πνευματικοί» άνθρωποι αποφαίνονται επί του θέματος χωρίς να έχουν πλήρη γνώση αυτού. Είναι χαρακτηριστικά τα σχετικά κείμενα που έχει δημοσιεύσει ο Σεβασμιώτατος, όπου υποστηρίζεται ότι ο περίφημος χωρισμός Κράτους Εκκλησίας, για την Χώρα μας, είναι ένα ψευτοπρόβλημα.

Οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας είναι, στις δυτικές κοινωνίες, θέμα νομικό, συνταγματικού δικαίου, αλλά δεν μπορεί να μήν καθορισθούν και από την γενικότερη παράδοση και τον πολιτισμό κάθε τόπου. Γιά παράδειγμα, η μόνη ευρωπαϊκή κοινωνία με ξεκάθαρο νομικό χωρισμό Κράτους - Εκκλησίας είναι η γαλλική, έχοντας βαθύτατα επηρεασθή από τον αντικληρικαλισμό του γαλλικού διαφωτισμού.

Τήν απάντηση που έδωσε στο θέμα αυτό η κοινωνία των ΗΠΑ περιγράφει στο άρθρο που ακολουθεί ο Αναστάσιος Φιλιππίδης. Η κοινωνία των ΗΠΑ που τις μέρες αυτές συγκλονίζεται από τα τραγικά τρομοκρατικά κτυπήματα, επέλεξε από την αρχή της ιστορίας της ως δη-μοκρατίας τον πλήρη χωρισμό Κράτους - Εκκλησίας. Η επιλογή αυτή έγινε όχι για να υποταγούν οι διάφορες θρησκείες στην κρατική εξουσία, αλλά για να μήν διαφθαρούν στή υψηλή αποστολή τους. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλά προβλήματα στις (μή) σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, όπως αναπτύσσεται στο άρθρο που δημοσιεύουμε στις σελίδες 6 και 7.

  • Προβολές: 1551

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance