Δελτία Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σὲ ἀπάντηση δημοσιευμάτων τοῦ περιοδικοῦ «ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

Τα δύο αυτά Δελτία Τύπου εκδόθηκαν (3-8-2001 και 19-9-2001) από την Ιερά Μητρόπολη σε απάντηση παραπλανητικών δημοσιευμάτων του Περιοδικού «η Βασιλεία των Ουρανών» (τ. 49 και τ. 50) της Ιερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτήρος.

Είναι τραγικό το γεγονός ότι πίσω από έναν τίτλο ελπίδος συνάμα και ευθύνης (Βασιλεία των Ουρανών) κρύβεται μιά κατάσταση πλήρους ανευθυνότητος και δυστυχίας.

* * *

Η Ιερά Μητρόπολη, ενημερώνοντας το ποίμνιό της, είναι αναγκασμένη να φέρη στην δημοσιότητα δύο κείμενα.

Το πρώτο είναι η απάντηση της Ιεράς Μονής σε έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως, με το οποίο ζητούσε να αποστείλη τις εκθέσεις των ελεγκτών, για τις οποίες καυχάται η Ιερά Μονή στο τεύχος 49 του περιοδικού της «Η Βασιλεία των Ουρανών», γιατί ο Μητροπολίτης είναι ο κατά τούς ιερούς Κανόνες και την εκκλησιαστική νομοθεσία και τούς νόμους του Κράτους, εκείνος που κάνει τον έλεγχο της νομιμότητος της οικονομικής ζωής της Ιεράς Μονής. Άς σημειωθή ότι η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως δεν αποστέλλει στην Ιερά Μητρόπολη τα παραστατικά και διάφορα άλλα έγγραφα για να κάνη τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να μήν εγκριθούν απολογισμοί των ετών 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, και οι προϋπολογισμοί των ετών 1999, 2000, 2001.

Η Ιερά Μονή δεν δέχεται έλεγχο ούτε από την Ιερά Σύνοδο, αφού δεν δέχθηκε τον επιθεωρητή που απεστάλη, και μάλιστα κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου!

Η απάντηση, λοιπόν, της Ιεράς Μονής είναι η ακόλουθη:

«Διά του παρόντος και εις απάντησιν του υπ’ αριθμ. 452/23-7-2001 εγγράφου Σας, διά του οποίου εζητήσατε από το Ηγουμενοσυμβούλιον να Σάς προσκομίση έγγραφα ξένων Υπηρεσιών, προαγόμεθα να Σάς αναφέρωμεν, ότι οι Νόμοι του Κράτους και οι Κανονισμοί της Εκκλησίας τούς οποίους επικαλείσθε, δυστυχώς δεν καλύπτουν την ικανοποίησιν του αιτήματός Σας, ώστε η Ιερά Μονή να ευρίσκη και να παραδίδη εις τον Σεβ. Μητροπολίτην της, ξένα έγγραφα και Εκθέσεις ξένων Υπαλλήλων, όπως είναι αι Εκθέσεις των Ελεγκτών των διαφόρων Υπουργείων, Υπηρεσιών κλπ., τάς οποίας συντάσσουν αυτοί και υποβάλλουν προς την Εντέλλουσαν τον έλεγχον Υπηρεσίαν ή Αρχήν. Η διάθεσις τοιούτων εγγράφων δεν ανήκει εις τάς υποχρεώσεις και την αρμοδιότητα του Ηγουμενοσυμβουλίου».

Φαίνεται καθαρά ότι η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως φοβάται τον έλεγχο. Η δικαιολογία δέ ότι είναι έγγραφα ξένων Υπηρεσιών είναι καταγέλαστη, διότι προφανώς θέλει να μάς πή ότι αυτές οι εκθέσεις δεν αναφέρονται σε θέματα της Ιεράς Μονής, αλλά στην υπόθεση ...της Γιουγκοσλαυίας ή στην υπόθεση ...αγοράς αεροπλάνων!!!

Η απάντηση της Ιεράς Μονής είναι το αποκορύφωμα της ενόχου υποκρισίας της και της αρρωστημένης κακοπιστίας της, διότι δεν της ζητήθηκε να βρή κάποια έγγραφα, αλλά να αποστείλη αυτά που έχει στα χέρια της, τα οποία επικαλλείται και τα χρησιμοποιεί για απόδειξη της δήθεν νομιμότητος της οικονομικής διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής, την οποίαν κατά το άρθρο 39, παρ. 6 του νόμου 590/77 ελέγχει και έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγχη ο Μητροπολίτης.

Ο προβληματισμός τίθεται ως εξής: Ή η Ιερά Μονή έχει τις εκθέσεις που αναφέρονται σε υποθέσεις της και αρνείται να τις αποστείλη στην Ιερά Μητρόπολη ή δεν τις έχει και ψεύδεται όταν τις επικαλείται για την «αθώωσή» της, παραπλανώντας τον λαό.

Στην πραγματικότητα με την απάντησή της η Μονή θέλει να κρύψη πολλά δισεκατομμύρια δρχ. που εισρέουν από πολλές πηγές μέσα στο Μοναστήρι. Δέν επιθυμεί να γνωρίζουν οι πτωχοί κάτοικοι της Ναυπακτίας και όλης της Ελλάδος ότι το Μοναστήρι είναι πάμπλουτο με τα Σωματεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις του.

Και αυτό γίνεται, ενώ γνωρίζει σαφώς ότι ο Μητροπολίτης έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν επιθυμεί να εισπράξη ούτε μία δραχμή από την Ιερά Μονή. Συγκεκριμένα:

Στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 577/27-11-1997 έγγραφο βεβαίωνε:

«Πρέπει να σημειωθή ότι η Ιερά Μητρόπολη δεν επιθυμεί να λαμβάνη ποσοστά από τα έσοδα της Ιεράς Μονής, πέραν των όσων εσείς θα θέλατε με δική σας ελεύθερη απόφαση να δώσετε, κατά αποκοπή, στην Ιερά Μητρόπολη για συγκεκριμένες, ιεραποστολικές ανάγκες. Άλλωστε, αυτήν την αρχή τηρούμε και με τις άλλες Ιερές Μονές από τις οποίες δεν λαμβάνουμε ποσοστά και χρήματα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν κατανοούμε την διάθεσή σας να συντάσσετε πλασματικό προϋπολογισμό. Δέν έχετε τίποτε να φοβηθήτε από την Ιερά Μητρόπολη, επί Αρχιερατείας μου, αφού γνωρίζετε ότι ουδέποτε σάς ζητήσαμε χρήματα, παρά την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει η Ιερά Μητρόπολή μας. Στό θέμα των χρημάτων είμαστε πολύ ευαίσθητοι και προσεκτικοί. Εκείνο που ζητώ είναι να αποβάλετε τις τυχόν προκαταλήψεις».

Και στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 267/7-5-2001 έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο έγραφε:

«...Ουδέποτε ζήτησα χρήματα, αλλά και δεσμεύθηκα γραπτώς ότι δεν θα ζητήσω».

Β. Ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανοῦ.

Το δεύτερο κείμενο είναι μιά επιστολή που απέστειλε στον Σεβασμιώτατο ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός. Τό περιεχόμενό της έχει ως ακολούθως:

«Σεβασμιώτατε και αγαπητέ Άγιε Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου,

Πρωτίστως, ευχαριστώ θερμώς διά το προφρόνως αποσταλέν πόνημά Σας "Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός και η Εκκοσμίκευσή του", το οποίον, πέραν της αντικειμενικής αξίας του, ως εκ της φύσεως του θέματος, έχει και όλως ιδιαιτέραν επικαιρότητα, ατυχώς.

Όλοι, φαντάζομαι, οι έντιμοι και ειλικρινείς Επίσκοποι θα αισθάνωνται την ιδίαν οδύνην που αισθάνεται και η ταπεινότης μου, παρακολουθούσα από ετών το δράμα της Επαρχίας Σας και γενικώτερον, λόγω του ανεκδιηγήτου αυτού τύπου που παριστάνει τον Μοναχόν, τον Ηγούμενον και τον ρέκτην Εκκλησιαστικόν άνδρα, επωφελούμενος από την δειλίαν της Συνόδου να στηρίξη τον εκάστοτε ταλαιπωρούμενον Ποιμενάρχην της περιοχής, και από την υποκρισίαν, αν μή και ενεργόν δολιότητα, των Κυβερνητικών Υπηρεσιών που επί έτη τώρα τον στηρίζουν προκλητικώτατα.

Ομοία περίπτωσιν τηρουμένων των αναλογιών έζησα εν Μελβούρνη με τον διαβόητον Κουρτέσην, όστις βεβαίως απέθανεν, ως ήτο επόμενον, καθηρημένος. Τό αυτό τέλος θα έπρεπε να έχη και ο εν τή Υμετέρα Επαρχία ταραχοποιός, διότι αποτελεί αίσχος η εν λόγω περίπτωσις δι’ ολόκληρον την Εκκλησίαν...

Ευχόμενος ειλικρινώς ταχείαν λύτρωσιν από τον κακόν δαίμονα Σπυρίδωνα, με την οφειλετικήν συμπαράστασιν της Συνόδου (δύνασθε ανέτως να κάμετε χρήσιν όπου δεί του γράμματός μου), μακράν δέ, καλλίκαρπον και ευλογημένην την ποιμαντορίαν Σας, διατελώ

Μετά θερμών ευχαριστιών και αγάπης

Ο Αυστραλίας Στυλιανός».

Η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου, εδώ και είκοσι πέντε (25) περίπου χρόνια, αντιμετωπίζει από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως μιά παραμόρφωση του εκκλησιαστικού ήθους και διάσπαση της εκκλησιαστικής ενότητος.

Αυτά άς τα γνωρίζουν το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να παραμένουν ασυγκίνητοι στο εκκλησιαστικό αυτό πρόβλημα και πολύ περισσότερο να μεροληπτούν ακρίτως και ανελέγκτως.

* * *

Η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού της «Βασιλεία των Ουρανών» (τ. 50 Ιουλ. Αύγ. Σεπτ. 2001) εξακολουθεί να παραπλανά τον λαό. Ονομάζει επανειλημμένως τον Μητροπολίτη «διώκτη» τους, ενώ στην πραγματικότητα η Μονή βρίσκεται σε αντικανονική αταξία και «σχισματική» κατάσταση, δεν υπακούει ούτε στον Μητροπολίτη ούτε στην Ιερά Σύνοδο. Επίσης, δημοσιεύει μεμονωμένα κείμενα, παραπλανώντας τον λαό, αφού δεν αναφέρεται στα έγγραφα της Ιεράς Μητροπόλεως που προηγήθηκαν και ακολούθησαν.

Η ουσία είναι ότι με τούς Συλλόγους και τα Σωματεία, με την Αστική και την Εμπορική Εταιρεία κλπ. δημιουργείται μιά συγκεχυμένη και περιπεπλεγμένη κατάσταση την Ιερά Μονή, όπως παράλληλα δρούν και δύο Σωματεία «φίλων» της Μονής, των οποίων οι δραστηριότητες αλληλοκαλύπτονται και δημιουργούν σύγχυση και σκόπιμη παραπλάνηση. Άλλωστε, στο τελευταίο δημοσίευμα του Περιοδικού φαίνεται καθαρά η ταύτιση και η σύγχυση μεταξύ Συλλόγου «Αδελφότητος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου» στον οποίο Σύλλογο μέλη είναι οι Μοναχοί της Ιεράς Μονής και Πρόεδρος ο Ηγούμενος και της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως.

Γνωστοποιείται στο κοινό: πρώτον έχει ορισθή από την Ιερά Σύνοδο ανακριτής για να διεξαγάγη κανονικές ανακρίσεις εναντίον του Ηγουμένου, και δεύτερον πολύ σύντομα, επειδή επανειλημμένως προκαλούμαστε από την Ιερά Μονή, θα κυκλοφορήση ένα κείμενο που θα ενημερώνη συνοπτικά το Ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως για το όλο πρόβλημα που δημιουργεί η Ιερά Μονή και ο Ηγούμενός της εδώ και εικοσιπέντε (25) χρόνια.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

«Η Βασιλεία των ...»

Το περιοδικό της Μονής Μεταμορφώσεως «Η Βασιλεία των Ουρανών» τ. 50, δημοσίευσε πέντε έγγραφα της Μονής προς τον Ιερά Μητρόπολη, τα οποία «αποδεικνύουν», κατά τούς ιδίους, την επιθυμία της Μονής να γίνη ο έλεγχος (!!). Ωστόσο, δεν γίνεται καμμία αναφορά στα έγγραφα και, κυρίως, στα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν. Ενδεικτικά δημοσιεύουμε τμήμα του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 72/7-2-2000 εγγράφου της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο απαντούσε στα πέντε έγγραφα που δημοσίευσε η Μονή, και το οποίο αγνοήθηκε. Πέρα από τα έγγραφα, το γεγονός είναι ότι η Μονή δεν δέχθηκε έλεγχο ούτε από τον Μητροπολίτη, ούτε από την Ιερά Σύνοδο.

Είναι τόσο απροκάλυπτα παραπλανητικά όσα γράφονται στο περιοδικό που αφήνουν άφωνο όποιον έχει την ελάχιστη σχετική ενημέρωση και δημιουργούν μεγάλο πόνο σε όποιον διαθέτει την ελάχιστη εκκλησιαστική παιδεία...

Γ. Γενικές παρατηρήσεις για τούς Προϋπολογισμούς

Από όσα παρετέθησαν προηγουμένως αποδεικνύεται ότι οι Προϋπολογισμοί της Ιεράς Μονής που απεστάλησαν στην Ιερά Μητρόπολη είναι καθ’ ολοκληρίαν πλασματικοί. Ενδεικτικώς σημειώνουμε τα εξής:

Εγγράφονται έσοδα και έξοδα μόνον εκ δωρεών, και όχι εξ άλλων πηγών.

– Δεν εγγράφονται όλα τα ποσά τόσο στην στήλη των εσόδων όσο και στην στήλη των εξόδων.

– Δεν εγγράφονται οι κρατικές επιχορηγήσεις στην Ιερὰ Μονή, που είναι αρκετά υψηλές, ούτε βέβαια και το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της Ι. Μονής στα έργα επένδυσης.

– Δεν εγγράφονται όλες οι πρόσοδοι από νόμιμες και χρηστές πηγές, ούτε και τα εισπρατόμενα από τα εργόχειρα των μοναχών ποσά (αγιογραφίες κλπ) ούτε και οι μισθοί των Ιεροκηρύκων της Ι. Μονής όπως σαφώς προβλέπονται από τον εσωτερικό Κανονισμό της Ιεράς Μονής.

– Δεν εγγράφονται τα ποσά τα σχετικά με την ανέγερση του Ιερού Ναού.

– Δεν υπάρχουν τα στοιχεία της ειλικρίνειας, της αληθείας και της διαφάνειας στην σύνταξη του Προϋπολογισμού.

– Δεν σημειώνονται τα ποσά από την χρήση παρελθόντων ετών.

– Δεν σημειώνονται τα ποσά από τις καταθέσεις στην Τράπεζα και την προσδοκώμενη τοκοφορία.

– Δεν καταγράφεται η αναμενόμενη επιστροφή φόρων ΦΠΑ, το δέ ύψος του κατ’ έτος επιστρεφομένου ΦΠΑ αποδεικνύει αντίστοιχο ύψος δαπανών, υποκειμένων εις ΦΠΑ, πέραν εκείνων που δεν υπόκεινται στον φόρο αυτό.

– Δεν κατατίθενται στην Ι. Μητρόπολη τα πρωτότυπα παραστατικά, όπως επανειλημμένως εζητήθησαν.

– Δεν επανυποβάλλονται εκ νέου στην Ιερά Μητρόπολη με τις σχετικές διορθώσεις οι Απολογισμοί, όπως εντοπίζεται σε έγγραφα τα οποία έχουν αποσταλεί στή Ιερά Μονή.

– Οι Προϋπολογισμοί και οι Απολογισμοί υποβάλλονται εκπροθέσμως.

– Δεν διορθώνεται η όλη διαχειριστική ανωμαλία που επικρατεί στην Ιερά Μονή, σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, δεδομένου ότι η όλη διαχείριση της Μονής είναι ενιαία. Δηλαδή, δεν μπορεί να εγκριθή ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός όταν σε αυτούς δεν εγγράφονται όλα τα ποσά τα οποία διακινούνται στην Ιερά Μονή.

Για όλους αυτούς τούς λόγους δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν οι Προϋπολογισμοί και οι Απολογισμοί οι οποίοι είτε δεν υποβλήθησαν καθόλου είτε μετά την επιστροφή τους για διόρθωση δεν επανυποβλήθησαν είτε επανυποβάλλονται χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη οι σχετικές παρατηρήσεις.

Δ. Υποκριτικές εκφράσεις του εγγράφου

Στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11/28-1-2000 έγγραφό σας υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν την υποκριτική σας συμπεριφορά. Υπογραμμίζουμε τρία:

1. Γράφετε: «...προαγόμεθα να Σάς αναφέρωμεν ότι αναμένομεν πάντοτε προθύμως, την εντολήν Σας διά να προσκομίσωμεν εις την Ιεράν Μητρόπολιν τα πρωτότυπα παραστατικά των οικονομικών απολογισμών της Μονής, των παρελθόντων ετών, προκειμένου να ελεγχθούν αυτοί.»

Όμως ματαίως αναμέναμεν επί τρία έτη να το πράξετε αυτό και μάλιστα στα σχετικά έγγραφά μας (Αρ. Πρωτ. 266/18-5-1998, 374/25-6-1998, 648/17-11-1998) απαντούσατε προκλητικότατα (Αριθμ. Πρωτ. 50/2-7-1998, 99/18-11-1998) και το κάνετε τώρα οψίμως, υποκριτικώς φερόμενοι, πιθανόν λόγω του ελέγχου της υποθέσεως από τον Εισαγγελέα ή άλλων ελέγχων. Θαυμάζουμε την «προθυμία» σας!

2. Γράφετε: «Ήδη με πρωτοβουλία της Μονής απηυθύνθημεν δυό φοράς (Σεπτέμβριον 1999 και Ιανουάριον 2000) εις τον Γενικόν Αρχιερατικόν Σας Επίτροπον, όπως μάς είχατε δώσει εντολήν, αλλά εκείνος δεν εδέχθη να διεξάγη τον έλεγχον αυτόν».

Η αλήθεια είναι ότι συνομιλήσατε προφορικώς με τον Γενικόν Αρχιερατικόν Επίτροπον Πρωτ. π. Αθανάσιον Λαουρδέκην και εκείνος σάς παρέπεμψε να συζητήσετε το θέμα με τον Μητροπολίτη σας και εσείς αρνηθήκατε, γιατί προφανώς γνωρίζετε ότι η έγκριση των Προϋπολογισμών και Απολογισμών συνδέεται με την επίλυση όλων των πολλαπλών προβλημάτων, οικονομικών, διαχειριστικών, κανονικών, διοικητικών, που ανεφύησαν στην Ιερά Μονή.

3. Γράφετε: «Ως εκ τούτου, αναμένομεν να καθορίσετε Σείς ημέραν και ώραν ελέγχου, οπότε ο Οικονόμος της Μονής θα προσκομίση τα πρωτότυπα παραστατικά εις την Ιεράν Μητρόπολιν και συμφώνως με την προφορικήν οδηγίαν Σας θα παραμείνη μετ’ αυτών μέχρι το τέλος του ελέγχου, οπότε θα τα επαναφέρη ο ίδιος εις την Ιεράν Μονήν».

Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι όπως προσπαθείτε να τα παρουσιάσετε, διότι ουδέποτε δώσαμε προφορική οδηγία ότι θα παραμείνη ο Οικονόμος της Μονής «μετ’ αυτών μέχρι το τέλος του ελέγχου, οπότε θα τα επαναφέρη ο ίδιος εις την Ιεράν Μονήν». Η εντολή μας ήταν να διορθωθούν όλα τα εκκρεμή κανονικά, νομικά, διαχειριστικά και οικονομικά θέματα της Ιεράς Μονής. Δυστυχώς, διαστρεβλώνετε τα κατά καιρούς λεγόμενα ή επιλέγετε ό,τι νομίζετε ότι σάς συμφέρει, όταν μάλιστα μέχρι τώρα υποστηρίζατε ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνη στην Ι. Μονή και όχι στην Ι. Μητρόπολη.

Μετά από όλα τα ανωτέρω, απο-δεικνύεται περίτρανα ότι φέρετε ακεραίαν την ευθύνην της υποθέσεως αυτής και αναλαμβάνετε καθ’ ολοκληρίαν τις συνέπειες των παραλείψεών σας αυτών. Η ανταρσία κατά της Εκκλησίας πρέπει να τερματισθή το ταχύτερο και να θυμηθήτε ότι είσθε Ορθόδοξοι Μοναχοί και όχι ομάδα αυθαιρέτου και ενεξελέγκτου επιχειρηματικής δράσεως».

Ετικέτες: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 2475

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance