Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 2001

Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 2001

 

Μητρόπολη: Γραφεία - Μητροπολιτικό Οίκημα

ΕΣΟΔΑ

 1. Υπέρ Μητρ. Γραφείου 7% 1.884.580
 2. Υπέρ Μητρ. Οικήματος 2% 538.353
 3. Υπέρ Κινήσεως - Αυτοκινήτου 785.000
 4. Εκποίηση Αυτοκινήτου 1.750.000
 5. Από Απ. Διακονία 4% 322.848

    Σύνολο Εσόδων 5.280.781

ΕΞΟΔΑ

 1. Καύσιμα Γραφείων 379.840
 2. Καύσιμα αυτοκινήτων 616.566
 3. Συντήρηση αυτοκινήτων 437.273
 4. Γραφική ύλη - χαρτικά 811.988
 5. Ταχυδρομικά κλπ. 1.040.870
 6. Λειτουργικά έξοδα Γραφ. 2.176.965

    Σύνολο Εξόδων 5.463.502
    

Συγκεφαλαίωση:

Έσοδα: 5.280.781

Έξοδα: 5.463.502

Υπόλοιπο παθητικό -182.721 το οποίο καλύπτεται από δωρεές

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο

ΕΣΟΔΑ

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 2000 2.022.218
 2. Εισφορές Ι. Ναών 1.464.000
 3. Δωρεές 1.790.000

    Σύνολο Εισόδων 5.276.218

ΕΞΟΔΑ

 1. Βοηθήματα σε πτωχούς 3.990.893

    Σύνολο Εξόδων 3.990.893
    

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα: 5.276.218

Έξοδα: 3.990.893

Υπόλοιπο 1.285.325

Έρανος Αγάπης

ΕΣΟΔΑ

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 2000 1.487.459
 2. Έρανοι - Δίσκοι 5.147.926

    Σύνολο Εσόδων 6.635.385

ΕΞΟΔΑ

 1. Βοηθήματα σε απόρους 4.805.386

    Σύνολο Εξόδων 4.805.386
    

Συγκεφαλαίωση:

Έσοδα: 6.635.385

Έξοδα: 4.805.386

Υπόλοιπο 1.829.999

Ταμείο Ευποιΐας Μητροπολίτου

ΕΣΟΔΑ

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 2000 1.802.130
 2. Δωρεές μισθού Μητροπολίτου 1.000.000
 3. Δωρεές φίλων Μητροπολίτου 2.846.450
 4. Τόκοι 5.153

    Σύνολο Εσόδων 5.653.733

ΕΞΟΔΑ

 1. 1. Βοηθ. σε φοιτητές, μαθητές κλπ. 3.940.136

    Σύνολο Εξόδων 3.940.136
    

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα: 5.653.733

Έξοδα: 3.940.136

Υπόλοιπο 1.713.597

Κατασκηνώσεις

ΕΣΟΔΑ

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 2000 42.771
 2. Εισφορές - Τροφεία 2.367.000
 3. Δωρεές 577.000
 4. Δίσκοι από Ι. Ναούς 913.960
 5. Επιχορηγήσεις 15.000.000
 6. Τόκοι 26.290

    Σύνολο Εσόδων 18.927.021

ΕΣΟΔΑ

 1. Εργασίες - Αγορές 11.148.583
 2. Λειτουργικά Έξοδα 4.555.029

    Σύνολο Εξόδων 15.703.612
    

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα: 18.927.021

Έξοδα: 15.703.612

Υπόλοιπο 3.223.409

Ερευνητικό - Μορφωτικό & Πολιτιστικό Κέντρο

ΕΣΟΔΑ

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 2000 4.556.755
 2. Δωρεές 6.659.000

    Σύνολο Εσόδων 11.215.755

ΕΣΟΔΑ

 1. Εργασίες - Αγορές 5.304.108
 2. Λειτ. Έξοδα-ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ. 611.647
 3. Επιστροφή Δανείου 5.000.000

    Σύνολο Εξόδων 10.915.755
    

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα: 11.215.755

Έξοδα: 10.915.755

Υπόλοιπο 300.000

Πνευματικό Κέντρο

ΕΣΟΔΑ

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 2000 1.681.915
 2. Εισφορές Ι. Ναών 1.624.293
 3. Δωρεές 1.135.000

    Σύνολο Εσόδων 4.441.208

ΕΣΟΔΑ

 1. Εργασίες - Αγορές 2.102.645
 2. Εκδηλώσεις - Βυζ. Μουσική - ΔΕΗ - ΟΤΕ-Ύδρευση - Καθαριότητα κλπ. 2.038.563

    Σύνολο Εξόδων 4.141.208
    

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα: 4.441.208

Έξοδα: 4.141.208

Υπόλοιπο 300.000

«Εκκλησιαστική Παρέμβαση»

ΕΣΟΔΑ

 1. Παρελθ. Χρήσεως 2000 862.379
 2. Συνδρομές 4.050.378
 3. Τόκοι 581.000

    Σύνολο Εσόδων 5.493.757

ΕΣΟΔΑ

 1. Έξ. Αποστολής - Διακινήσεως 2.273.690
 2. Εκτύπωση κλπ. - χαρτί 2.719.426
 3. Υλικά διάφορα - εξοπλισμός 400.201

    Σύνολο Εξόδων 5.393.317
    

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα: 5.493.757

Έξοδα: 5.393.317

Υπόλοιπο 100.440

Παρατηρήσεις επί του Απολογισμού

Όπως διαπιστώνουν οι αναγνώστες μας, τα προβλεπόμενα από τον νόμο σταθερά έσοδα της Ι. Μητροπόλεως είναι πενιχρά, και φθάνουν περίπου στο ύψος του μισθού ενός υπαλλήλου. Όλες οι υπόλοιπες ποιμαντικές δραστηριότητες στηρίζονται στις προαιρετικές προσφορές και δωρεές Χριστιανών ή συλλογικών φορέων.

Θά παρακαλούσαμε τούς αναγνώστες, που δύνανται και επιθυμούν, να συνδράμουν το έργο της Ι. Μητροπόλεως, σ’ όποιον τομέα ποιμαντικής ευθύνης επιθυμούν, δεδομένου ότι, χωρίς να καταργήται το ενιαίο της διαχείρισης, κρατούνται διαφορετικοί λογαριασμοί για κάθε δραστηριότητα, ώστε τα χρήματα που προσφέρουν οι Χριστιανοί να ξοδεύονται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τούς συνεργάτες μας, κ. Κώστα και Λένα Καλαϊτζή και κ. Πέτρο Μπαλίδη για τις υπηρεσίες ποιότητος (φωτοστοιχειοθεσία, εκτύπωση) που μάς προσφέρουν, και μάλιστα δωρεάν.

Ευχαριστία - υπενθύμιση - παράκληση

Προς τούς αναγνώστες

Όπως είναι γνωστόν η Εφημερίδα μας αποστέλλεται δωρεάν, διότι ο χαρακτήρας της είναι ποιμαντικός, ιεραποστολικός και ενημερωτικός.

Συγκρίνοντας τον φετινό (του 2001) και τον περσινό (του 2000) οικονομικό Απολογισμό, παρατηρούμε ότι η Εφημερίδα μας είχε αυξημένα έξοδα σε σχέση με την περσινή περίοδο, κατά 1.635.000 δρχ. περίπου, ενώ τα έσοδά της αυξήθηκαν στο μισό της αύξησης των εξόδων, δηλ. κατά 873.000 δρχ. περίπου.

Ευχαριστούμε τούς αναγνώστες μας για την συνδρομή τους, και τούς υπενθυμίζουμε ότι η Εφημερίδα, δυστυχώς, στηρίζεται αποκλειστικά στις προσφορές τους και την εθελοντική εργασία των συνεργατών μας, και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθή από την Ιερά Μητρόπολη, η οποία δεν διαθέτει την ανάλογη οικονομική αυτονομία.

Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, και πάλι την ανάγκη οικονομικής στήριξης της εκδοτικής μας προσπάθειας, ώστε να συνεχίση να λειτουργή αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας.

 • Προβολές: 1530

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance