Το κέντρο της ιστορίας

Εσχάτως παρατηρείται μια προσπάθεια ανάδειξης των κοινών πηγών των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, Χριστιανισμού, Μουσουλμανισμού, Ιουδαϊσμού. Πρόσφατα αμερικανικό περιοδικό παγκοσμίου κυκλοφορίας (National Geographic) παρουσίασε τον Αβραάμ ως Πατριάρχη των τριών αυτών θρησκειών, «πνευματικό πατέρα της πίστης τους», ενσαρκωτή ιδεών και «ιδρυτή του μονοθεϊσμού».

Από τα ιστορικά στοιχεία που προκύπτουν τόσο από βιβλικές, όσο και από εξωβιβλικές πηγές, μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι χίλια εννιακόσια χρόνια περίπου πριν την έλευση του Χριστού στη γη, ο Θεός αποκαλύπτεται στον Αβραάμ, κάτοικο της χώρας των Χαλδαίων, περιοχή της κάτω Μεσοποταμίας, κοντά στον Περσικό Κόλπο. Η αποκάλυψη αυτή συνοδεύεται από εντολές και επαγγελίες στον άνθρωπο αυτόν, οι οποίες περνούν διαδοχικές φάσεις. Αρχικά τον καλεί να εγκαταλείψη την χώρα του, όπου οι κάτοικοί της λάτρευαν τα είδωλα, για να του δώση «πάσαν την γην Χαναάν» (Γεν.12,7 13,15 17,18). Αρχικά «Χαναάν» ονομαζόταν η περιοχή της Συρίας, που εκτεινόταν προς Βορράν του όρους Κάρμηλος και της λίμνης Γενησαρέτ. Περιελάμβανε την παραλιακή λωρίδα της Μεσογείου με τις γνωστές πόλεις Τύρο και Σιδώνα (Ιησ.Ν 5,1 Αρ.13,29 Ησ.23,11), την προς ανατολικά της λωρίδας αυτής ορεινή χώρα και την άνω κοιλάδα του Ιορδάνη, για να χαρακτηρίση στή συνέχεια όλη την Παλαιστίνη. Μετά την εγκατάσταση του Αβραάμ νοτιότερα στην Συχέμ, πόλη της μετέπειτα Σαμάρειας, η υπόσχεση του Θεού θα πάρη νέα μορφή: «τω σπέρματί σου δώσω την γην ταύτην» (Γεν.1, 27). Οι υποσχέσεις του Θεού συγκρούονται με την λογική, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα δεδομένα. Ο Αβραάμ ήταν ένας απλός νομάδας και η γυναίκα του Σάρρα ανίκανη για τεκνογονία. Ο Θεός όμως που έδωσε αυτές τις επαγγελίες, απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.

Εξαιτίας της ακλόνητης πίστης του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, απέκτησε παρρησία προς τον Θεό. Έτσι για παράδειγμα, μπορεί να μεσιτεύη σ’ Αυτόν για την τύχη των Σοδόμων και Γομόρων. Μετά την διήγηση της Γραφής σχετικά με την συνάντηση του Αβραάμ με τον Μελχισεδέκ, βασιλιά της Σαλήμ, ο Θεός θα ανανεώση τις υποσχέσεις Του (Γεν.15,21), αφού τον προειδοποιήση για την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο.

Τελικώς ο Αβραάμ γίνεται Πατριάρχης του Ισραηλιτικού λαού μέσω του γυιού του Ισαάκ (από την γυναίκα του Σάρρα) και Πατριάρχης των Μουσουλμάνων μέσω του γυιού του Ισμαήλ (από την παλλακίδα του Άγαρ). Έτσι στον μουσουλμανικό κόσμο έχουμε τα ονόματα Ιμπραήμ=Αβραάμ, Ισμαηλίτες (από τον Ισμαήλ), Σαρακηνοί (από το Σάρα-κενή), Αγαρηνοί (από την Άγαρ). Στόν Χριστιανισμό θεωρείται ρίζα της σαρκικής γενιάς της Θεοτόκου και Προφήτης. Τό όνομα «Αβραάμ» σημαίνει Πατέρας των Εθνών.

Ο προσεκτικός μελετητής της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα της Γενέσεως θα παρατηρήση ότι δεν ανακάλυψε (κατεσκεύασε) ο Αβραάμ τον Θεό, αλλά ο Θεός αποκαλύφθηκε σ’ αυτόν. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Αβραάμ είναι ένα όργανο της θείας Οικονομίας, η ρίζα μιας σαρκικής γενιάς που εξαγιάσθηκε με τον Νόμο και κατέληξε στην γέννηση της Παναγίας, στην Σάρκωση του Θεού Λόγου. Ο Χριστός δεν είναι ένας ηγέτης που άντλησε γνώσεις από την διδασκαλία των προγενεστέρων, αλλά ο σεσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο οποίος εμφανιζόταν ασάρκως στον Αβραάμ και τον καθοδηγούσε. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μάς παρουσιάζει πώς ο Αβραάμ έγινε μύστης του μυστηρίου του Σταυρού πριν την Σταύρωση! Ο Λόγος του Θεού (άσαρκος στην Παλαιά, σεσαρκωμένος-Χριστός στην Καινή Διαθήκη) νοηματοδοτεί και καθορίζει την θέση του Αβραάμ στην ιστορία, και σε καμμιά περίπτωση το αντίθετο.

Αρχ. Κ.Ε.Γ. - Π.Μ.

  • Προβολές: 1277

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance