Κύριο θέμα: Αρχή και βάση επιλύσεως των τοπικών Εκκλησιαστικών προβλημάτων - Μιά νέα αρχή

Η εκκλησιαστική αλλά και η κοινωνική ειδησεογραφία, τοπική και πανελλήνια, ασχολήθηκε αρκετές φορές με την κρίση που υφίσταται στην Τοπική μας Εκκλησία, και η οποία είχε λάβει νέα τροπή και δημοσιότητα τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια.

Στό διάστημα αυτό εκφράσθηκαν –με ποικίλους τρόπους και διαφορετική ένταση– πολλές αντιρρήσεις εκ μέρους της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως σε εντολές του Μητροπολίτου και σε αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες εντολές και αποφάσεις θεμελιώνονταν στούς ιερούς Κανόνες και την μακραίωνη μοναστική παράδοσή μας. Παρακολουθήσαμε συγχρόνως, όχι χωρίς πόνο, και μία προσπάθεια νομικής στήριξης των αντιρρήσεων αυτών.

Τό θέμα απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο, πέντε Συνοδικών Περιόδων με την προεδρία του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, η οποία μελέτησε τις εκατέρωθεν απόψεις, έλαβε υπ’ όψη της τα πορίσματα Επιτροπών Αρχιερέων και Ηγουμένων, μέτρησε τις καταστάσεις με το μέτρο των Ιερών Κανόνων, μίλησε δέ πάντοτε με περισσή μακροθυμία και μετριοπάθεια.

Έτσι, στην περυσινή Ιεραρχία ετέθησαν οι βάσεις για την λύση του προβλήματος, με την γνωστή απόφασή Της, κατόπιν εισηγήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού, καθώς και με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (13-12-2001, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4388/19-12-2001) την οποία δημοσίευσε η “Εκκλησιαστική Παρέμβαση” (τ. 72).

Η “Εκκλησιαστική Παρέμβαση” δημοσιοποίησε ακόμη πολλά από τα επίσημα έγγραφα της Ιεράς Συνόδου που περιέγραφαν υπεύθυνα τα γεγονότα. Δημοσιοποίησε επίσης και άλλες παρεμβάσεις επί του θέματος που έγιναν από δόκιμους εκκλησιαστικούς άνδρες.

Γνωρίζαμε ότι τα δημοσιευθέντα στην Εφημερίδα μας ήσαν έγκυρα και αυθεντικά. Ωστόσο δεν είχαμε την αίσθηση ότι μεταδίδουμε κάποια σημαντική είδηση. Διότι σημαντική είδηση δεν είναι η διαίρεση του Σώματος (ακριβολογώντας: η αποχώρηση από αυτό), η οποία είναι δεδομένη στον βαθμό που δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού (Μέγας Βασίλειος, “περί κρίματος Θεού”). Η μεγάλη είδηση, της οποίας τα αγαθά αποτελέσματα προσμένει να περιγράψη η Εφημερίδα μας, είναι η ενότητα της Τοπικής Εκκλησίας εν τώ συνδέσμω της αγάπης και της αληθείας, όπως ακριβώς περιγράφεται –τόσο η αγάπη, όσο και η αλήθεια– στούς ιερούς Κανόνες και στην όλη παράδοση της Εκκλησίας μας.

Ήδη συμπληρώθηκε ένα επίπονο έτος από την απόφαση της Ιεραρχίας του 2001, και στις 4-10-2002 έγινε μιά καλή αρχή με την υπογραφή της Δήλωσης που είχε ζητήσει η Ιερά Σύνοδος από τον Ηγούμενο και τούς αδελφούς της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως, με την οποία Δήλωση αποκαθίσταται η αλήθεια και δίδεται υπόσχεση για τήρηση των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου.

Δημοσιεύουμε ευθύς αμέσως το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως, ευχόμενοι για την οικοδόμηση μιάς περιόδου ομονοίας.

Αρχ. Κ.Ε.Γ.

Δελτίον Τύπου - Υπεγράφη δήλωση από τον Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Λογοθέτη

 • Όπως είναι γνωστόν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην συνεδρία της 28ης Αυγούστου 2002 επέβαλε στον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Λογοθέτη, το επιτίμιο της ακοινωνησίας, με την προϋπόθεση ότι θα επικυρωνόταν από την Σύνοδο της Ιεραρχίας, εάν μέχρι την σύγκλησή Της ο Πανοσ. Ηγούμενος δεν υπέγραφε την δήλωση που είχε εγκρίνει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Μέ την δήλωση την οποία έπρεπε να υπογράψη ο Πανοσ. Ηγούμενος, αφ’ ενός μέν θα αναιρούντο οι συκοφαντίες που διεσπάρησαν εναντίον του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, κυρίως η συκοφαντία ότι δήθεν εκζητούσε διάφορα ποσά από την Ιερά Μονή, αφ’ ετέρου δέ θα γινόταν δεκτή συγκεκριμένη διαδικασία επιλύσεως των προβλημάτων που έχουν αναφυή, ήτοι:
 • Αποκατάσταση σχέσεων με τον οικείο Μητροπολίτη,
 • αποδοχή οικονομικού ελέγχου από την Οικονομική Υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου,
 • ορισμός δύο Νομικών Συμβούλων –ένας από κάθε πλευρά– οι οποίοι θα επιλύσουν, σύμφωνα με τούς Ιερούς Κανόνες, το Εκκλησιαστικό Δίκαιο και τις Συνοδικές Αποφάσεις τα νομικά προβλήμα που εκκρεμούν
 • έγκριση από τον Μητροπολίτη των αποφάσεων του Ηγουμενοσυμβουλίου,
 • επικοινωνία της Ιεράς Μονής με την Ιερά Σύνοδο και τις Δημόσιες Αρχές διά της Ιεράς Μητροπόλεως,
 • ρύθμιση του όλου θέματος της οικονομικής διαχείρισης της Ι. Μονής σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως της Ε.Κ.Υ.Ο.

Τελικά, η Δήλωση αυτή υπογράφηκε από τον Ηγούμενο και τούς αδελφούς της Ιεράς Μονής πρίν την σύγκληση της Συνόδου της Ιεραρχίας, και επομένως το θέμα της επιβολής του επιτιμίου δεν τέθηκε στην Ιεραρχία.

Τό κείμενο της Δηλώσεως που υπέγραψε ο Αρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης είναι το ακόλουθο.

“Εν Ναυπάκτω, την 4ην Οκτωβρίου 2002

Πρός την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος

Μέ κύριο γνώμονα το πνευματικό συμφέρον της τοπικής Εκκλησίας μας της Ναυπάκτου και στοιχών στο παράδειγμα των αγίων Πατέρων και Ποιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας, οι οποίοι εφήρμοσαν στον έμπρακτο βίο τους τούς λόγους του Σωτήρος Χριστού για την ταπείνωση, την ειρήνη και την αγάπη, προβαίνω ενυπογράφως στην παρούσα δήλωση, επικαλούμενος τάς ευχάς και την συναντίληψη του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, των συγκροτούντων την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

 1. Η ταπεινότης μου ως Ηγούμενος και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, σέβομαι τον Μητροπολίτη μου κ. Ιερόθεο και αναγνωρίζω ότι αγαπά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό.
 2. Η από 25-5-2000 επιστολή μου προς τον Αρχιμ. Αρσένιο Κομπούγια και το από 15-6-2000 έγγραφό μου προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, και το από 23-8-2000 έγγραφό μου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ίσως έδωσαν αφορμή να διαδοθή και να γραφούν σε διάφορα κείμενα, ότι ο Μητροπολίτης ζήτησε 200.000.000 εκατ. δρχ. Αυτό είναι ανακριβές, αναληθές, διότι ουδέποτε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος μάς εζήτησε να καταβάλουμε προς αυτόν ή την Μητρόπολη ποσοστό 10% επί των εσόδων της Ι. Μονής, ανερχόμενο (μαζί με άλλα 6% σε διάφορα άλλα ταμεία), στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, αλλ’ ούτε και εζήτησε ποτέ από την Ιερά Μονή να καταβάλη στην Ιερά Μητρόπολη οιοδήποτε ποσό, αρνηθείς πολλάκις να λάβη και όσα κατά καιρούς του προσέφερε η Ιερά Μονή με ιδία προαίρεση. Ζητούμε συγγνώμη εάν παρά τή δεδηλωμένη θέλησή μας περί του αντιθέτου, τα ως άνω έγγραφα έδωσαν την δυνατότητα παρερμηνείας ή αφορμή για τή διάδοση οιωνδήποτε ανακριβών πληροφοριών.
 3. Ανακαλούμε το από 23-8-2000 έγγραφό μας, που απεστάλη προς την Ιερά Σύνοδο, καθ’ ό μέτρο παρά την περί του αντιθέτου σαφή πρόθεσή μας ήθελε τυχόν παρερμηνευθεί ως συκοφαντικό και ως προς το περιεχόμενό του και ως προς το ύφος εις το οποίον είναι γραμμένο.
 4. Πρός επίρρωση της ειλικρινείας της παρούσης Δηλώσεως, η ταπεινότης μου και οι περί εμέ αδελφοί της Ιεράς Μονής μας προσεπιδηλούμε ότι θα εφαρμόσουμε απαρεγκλίτως με συνέπεια και συνέχεια την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 13-12-2001, έτοιμοι να δεχθούμε τις κοινές αποφάσεις των νομικών συμβούλων της Ιεράς Μητροπόλεως και της Ιεράς Μονής δι’ όλα τα εκκρεμή θέματα, περιλαμβανομένου του θέματος του οικονομικού ελέγχου, ενώ είναι ήδη Υμίν γνωστόν ότι υπακούοντες στην από 13-12-2001 απόφαση διευκολύναμε τον υφ’ Υμών ενταλθέντα Οικονομικόν Επιθεωρητήν κ. Στέφανον Περπινιάν εις τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της Ιεράς Μονής, όστις οδήγησε στο υπ’ αυτού κλείσιμο των βιβλίων της. Πάντα ταύτα προς ειρήνευση πάντων ημών, προς οικοδομή του ευσεβούς πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας μας και προς δόξαν του Ονόματος του Τριαδικού Θεού.

Εν τή Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναύπακτου

Αρχιμ. Σπυρίδων (υπογραφή)

Ο Καθηγούμενος

και οι σύν εμοί εν Χριστώ Αδελφοί”

Η Ιερά Μητρόπολη εύχεται να λυθή το θέμα που ανέκυψε, βάσει της Συνοδικής Αποφάσεως της 13-12-2001, όπως δέχονται ο Ηγούμενος και οι αδελφοί της Ι. Μονής με την Δήλωσή τους αυτή, για το καλό της Εκκλησίας, την ειρήνη του λαού και την δόξα του Θεού.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

 • Προβολές: 1565

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance