Skip to main content

Κύριο ἄρθρο: Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Είχα την εξαιρετική τιμή, κατόπιν προσωπικής προσκλήσεως, να συμμετάσχω και να ομιλήσω στις εργασίες της επετειακής 10ης Συνέλευσης της «Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας» (ΔΣΟ) που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους, Πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στο διάστημα μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου ε.έ. με κεντρικό θέμα «Πόλεμος και φτώχεια - η ορθόδοξη άποψη» .

Θα ήθελα να δώσω μερικά διευκρινιστικά και επεξηγηματικά στοιχεία.

1. Τί είναι η “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” (Δ.Σ.Ο)

Πρόκειται για πολιτική οργάνωση, της οποίας μέλη είναι ορθόδοξοι Βουλευτές από διάφορες Χώρες. “Η συμμετοχή των Ορθοδόξων Βουλευτών στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση αποφασίζεται κατά τον Κανονισμό κάθε Κοινοβουλίου, είτε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου είτε από τα Προεδρεία τους”. Η Οργάνωση ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή, γιατί αποτελείτο από ορθοδόξους Βουλευτάς που προέρχονται από Κράτη Ευρωπαϊκά και σήμερα είναι Διεθνής Οργάνωση, αφού τα μέλη της προέρχονται από Χώρες και άλλων Ηπείρων.

Στην «Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας» (Δ.Σ.Ο), όπως λειτουργεί σήμερα και όπως συνεδρίασε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, συμμετέχουν Ορθόδοξοι Βουλευτές από 20 Χώρες, ήτοι αλφαβητικώς, από την Αλβανία, την Αυστραλία, το Βέλγιο, την Βουλγαρία, την Γεωργία, την Ελλάδα, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, το Καζακστάν, την Κύπρο, την Λευκορωσσία, την Λεττονία, την Λιθουανία,, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, την Ουγκάντα, την Ουκρανία, την Παλαιστίνη, την Πολωνία, την Ρουμανία και την Ρωσία.

Για πρώτη φορά η “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” συνήλθε στην Χαλκιδική της Ελλάδος τον Ιούνιο του έτους 1993, όπου αποφάσισε και συνέταξε μια Διακήρυξη των μελών της Συνέλευσης και το επόμενο έτος, ήτοι τον Νοέμβριο του έτους 1994 στην Αθήνα ψηφίστηκε η ιδρυτική Πράξη της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας”, στην οποία, μεταξύ των άλλων, καταγράφονται και οι σκοποί της Συνέλευσης, που είναι οι ακόλουθοι:

 • “α. Η καταγραφή και αξιολόγηση των συντελούμενων αλλαγών στην Ευρώπη.
 • β. Η ανάδειξη του ρόλου της Ορθοδοξίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σημαντικής και αναγκαίας πολιτικής, πολιτιστικής και πνευματικής έκφρασης για την διαμόρφωση της νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας.
 • γ. Η συμβολή του οικουμενικού και ενωτικού πνεύματος της Ορθοδοξίας τόσο για την υπέρβαση των ακραίων εθνικιστικών, ομολογιακών και θρησκειακών αντιθέσεων, όσο και για την εξεύρεση αποτελεσματικών μέσων προστασίας των εθνικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων.
 • δ. Η συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς τόσο για τον σεβασμό του πολιτιστικού και θρησκευτικού χάρτη της Ευρώπης και την προστασία από κάθε προσηλυτισμό, όσο και για την αποτροπή φαινομένων ομολογιακού ή θρησκειακού ανταγωνισμού ή δραστηριοτήτων, προσβολής της κοινωνικής ή πολιτικής ηθικής, τα οποία προκαλούν την θρησκευτική μισαλλοδοξία και τον εθνοφυλετικό φανατισμό στην Ευρώπη.
 • ε. Η υποστήριξη του ρόλου του Ορθοδόξου πολιτισμού ως ενωτικής δυνάμεως στην Ανατολική Ευρώπη και ως γέφυρας της Ευρώπης για τις σχέσεις της με τους άλλους πολιτισμούς.
 • στ. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας τόσο των Χριστιανών, όσο και των πιστών των άλλων θρησκειών στις Ευρωπαϊκές χώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο με παρεμβάσεις στους διεθνείς οργανισμούς και στις τοπικές κρατικές αρχές.
 • ζ. Η πληρέστερη αξιοποίηση του ρόλου της Ελλάδας και της Ρωσίας αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανάδειξη και επιβεβαίωση του σημαντικού ενωτικού ρόλου της Ορθοδοξίας.
 • η. Η ενθάρρυνση επαφών κοινοβουλευτικών, πολιτικών, εκκλησιαστικών, ακαδημαϊκών και πνευματικών προσωπικοτήτων ή θεσμών τόσο για την ανάπτυξη της Ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και για την συμβολή της στον σύγχρονο παγκόσμιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
 • θ. Η πληρέστερη ενεργοποίηση της Ορθοδοξίας για την προώθηση λύσεων σε κρίσιμα προβλήματα της σύγχρονης Ευρωπαϊκής κοινωνίας και του οικολογικού περιβάλλοντος”.

Επίσης τον Ιούνιο του έτους 1998 στην Βαρσοβία κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” ψηφίσθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της, σύμφωνα με τον οποίο μέλη της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” είναι μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και όργανα της Συνέλευσης είναι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, η Γραμματεία, ο Γενικός Γραμματέας, οι Επιτροπές.

2. Τα βασικά θέματα των Γενικών Συνελεύσεων

Κάθε χρόνο τον μήνα Ιούνιο γίνεται απαραίτητα η Γενική Συνέλευση στην οποία αναπτύσσεται ένα γενικό θέμα και στην συνέχεια όλα τα μέλη των εθνικών Επιτροπών λαμβάνουν τον λόγο και διατυπώνουν τις απόψεις τους. Τα θέματα είναι από εκείνα που απασχολούν την κοινωνία τόσο την Ευρωπαϊκή, όσο και την παγκόσμια, και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίζονται από πλευράς ορθοδόξου, δεδομένου ότι οι Βουλευτές που είναι μέλη της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” είναι ορθόδοξοι. Οπότε γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά μέσα από την ορθόδοξη προοπτική.

Βεβαίως, όπως λέγεται από τα μέλη της, η “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” δεν είναι θρησκευτική ή εκκλησιαστική οργάνωση, αλλά πολιτικός οργανισμός και επειδή τα μέλη της είναι ορθόδοξοι εξετάζουν τα θέματα μέσα από την ορθόδοξη πλευρά.

Στην συνέχεια θα παραθέσω τα γενικά θέματα που εξετάσθηκαν στις Γενικές Συνελεύσεις κατά την πορεία των δέκα ετών της οργάνωσης, καθώς επίσης και τις Πόλεις στις οποίες έγιναν οι Συνελεύσεις, όπου φαίνεται το έργο της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας”:

 • 1993 Ορμύλια Χαλκιδικής, Ελλάδα.  Κεντρικό θέμα: “Η Ορθοδοξία στην Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα”.
 • 1994 Αθήνα, Ελλάδα. Κεντρικό θέμα: “Η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Ορθοδόξων βουλευτών των Κοινοβουλίων των Ευρωπαϊκών Κρατών και η αποστολή της στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα”.
 • 1995 Μόσχα, Ρωσία. Κεντρικό θέμα: “Η Πολιτιστική και Διαφωτιστική Παράδοση της Ορθοδοξίας”.
 • 1996 Σόφια, Βουλγαρία. Κεντρικό θέμα: “Η Κοινωνική διάσταση της Ορθοδοξίας”.
 • 1997 Χαλκιδική, Ελλάδα. Κεντρικό θέμα: “Η Ορθοδοξία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πολιτισμού - ιστορία και μέλλον”.
 • 1998 Βαρσοβία, Πολωνία. Κεντρικό θέμα: “Τα προβλήματα που δημιουργούν οι νεοφανείς αιρέσεις στις χώρες της Ε.Δ.Σ.Ο. και η αντιμετώπισή τους”.
 • 1999 Μόσχα - Αγία Πετρούπολη. Κεντρικό θέμα: “Τρόποι νομοθετικής προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας ως σημαντικότατης κοινωνικής και ηθικής αξίας”.
 • 2000 Ιεροσόλυμα, Ισραήλ. Κεντρικό θέμα: “Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι (Ματθ. ις', 13), εν έτει 2000 μετά Χριστόν;”.
 • 2001 Πάτμος, Ελλάδα. Κεντρικό θέμα: “Η συμβολή της Ορθόδοξης αντίληψης στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση”.
 • 2002 Βουκουρέστι, Ρουμανία. Κεντρικό θέμα: “Παγκοσμιοποίηση και Ορθοδοξία”.
 • 2003 Βίλνιους Λιθουανία. Κεντρικό θέμα: “Πόλεμος - Φτώχεια. Η Ορθόδοξη άποψη”.

3. Η Γενική Συνέλευση στο Βίλνιους της Λιθουανίας

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η φετινή επετειακή, λόγω της συμπληρώσεως των 10 ετών, Γενική Συνέλευση της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας”, πραγματοποιήθηκε στην Πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους.

Ενημερωτικά θα ήθελα να καταγράψω, όπως με ενημέρωσαν, ότι η Λιθουανία είναι μια μικρή σχετικά Χώρα, που αποτελείται από 3.500.000 κατοίκους και η πρωτεύουσά της Βίλνιους αποτελείται από 650.000 κατοίκους. Είναι μια πολύ όμορφη και καταπράσινη Χώρα. Από πλευράς θρησκευτικής είναι καθολική Χώρα. Κατά την επίσημη απογραφή το 83,6% των κατοίκων της δήλωσαν ότι θρησκεύουν, το 8,3% ότι είναι άθεοι και το 8,1% δεν απάντησαν καθόλου. Από εκείνους που δήλωσαν ότι θρησκεύουν, το 79% δήλωσαν ότι είναι καθολικοί στο Θρήσκευμα, το 4 % ότι είναι Ορθόδοξοι, κυρίως Ρώσοι, και το 1 % ότι ανήκουν σε άλλες Θρησκείες και Ομολογίες, ήτοι Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Προτεστάντες κλπ.

Από ελληνικής πλευράς, όπως μας πληροφόρησαν, σε όλη την Λιθουανία ζουν σήμερα 400 περίπου Έλληνες, και μάλιστα δήλωσαν στο Ελληνικό Προξενείο την ελληνική καταγωγή τους περίπου 25.000 Έλληνες.

Στην Γενική Συνέλευση κλήθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, του οποίου το μήνυμα ανέγνωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, και εκπρόσωποι διαφόρων Εκκλησιών. Μεταξύ αυτών ανεγνώσθη μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου.

Πρέπει να σημειωθή ότι στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης χρησιμοποιήθηκαν τέσσερεις γλώσσες, ήτοι η ελληνική, η ρωσική, η αγγλική και η λιθουανική.

Η Γενική Συνέλευση της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” ασχολήθηκε με έξι θέματα.

Πρώτον. Αντιμετωπίσθηκε το κεντρικό θέμα της Συνέλευσης, που ήταν «Πόλεμος και φτώχεια - η ορθόδοξη άποψη» .

Βασικοί εισηγητές ήταν ο γράφων και ο Καθηγητής της Θεογικής Σχολής Αθηνών κ. Μάριος Μπέγζος. Κυρίως εγώ ανέπτυξα την θεολογική πλευρά του θέματος και ο κ. Μάριος Μπέγζος την κοινωνική πλευρά του. Συγχρόνως στο θέμα αυτό τοποθετήθηκαν δια μακρών ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ρώσος Βουλευτής Ζόρκαλτσεβ και ο Γενικός Γραμματέας της κ. Στυλιανός Παπαθεμελής, που έδωσαν τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του θέματος αυτού.

Στην συνέχεια ανέπτυξαν τις απόψεις τους διάφορα μέλη των εθνικών αντιπροσωπειών, οι οποίοι κυρίως ανέφεραν το τί συμβαίνει στις Χώρες τους ως προς τα δύο αυτά θέματα, ήτοι τον πόλεμο και την φτώχεια, και τόνισαν πώς κατά την γνώμη τους η Ορθοδοξία μπορεί να αντιμετωπίση τα προβλήματα αυτά. Συγκινητικά ήταν τα όσα ανέφεραν οι αντιπρόσωποι της Κύπρου, της Γιουγκοσλαβίας, της Παλαιστίνης.

Η συζήτηση στα δύο αυτά ζητήματα ήταν εξαντλητική. Τόνισαν πολύ ενδιαφέρουσες πλευρές και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι όταν θα δημοσιευθούν τα Πρακτικά και θα αποσταλούν σε όλους τους Συνέδρους, αλλά και στα άλλα πολιτικά κέντρα, τότε θα κατανοηθούν καλύτερα.

Δεύτερον. Στην Συνέλευση αντιμετωπίστηκε και το σοβαρό θέμα της ευθανασίας. Τις «προτάσεις Γενικών Αρχών» για την ευθανασία που κατήρτισε η Επιστημονική Επιτροπή της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” η οποία ασχολείται με θέματα βιοηθικής εισηγήθηκε στην Συνέλευση η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη, Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου. Μετά από την γενική εισήγησή της ανέγνωσε τις «προτάσεις γενικών αρχών» περί ευθανασίας. Όταν διαβάση κανείς τις αρχές αυτές θα διαπιστώση την επίδραση της Ορθοδόξου Εκκλησίας πάνω στο κρίσιμο και σοβαρό αυτό θέμα, καθώς επίσης θα διαπιστώση και πώς εργάζεται η “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” και σε άλλα ζητήματα.

Τρίτον. Στην Γενική Συνέλευση της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” έγινε ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Συνθήκη - το Σύνταγμα της Ευρώπης, που κατατέθηκε στην Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκιδική. Την ενημέρωση έκανε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, ο οποίος διάβασε και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της κ. Μαριέτας Κουτσίκου - Γιαννάκου, η οποία ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής που επεξεργάσθηκε το κείμενο της Συνταγματικής Συνθήκης. Στο ενημερωτικό αυτό κείμενο έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι συντάκτες έφθασαν στο σημείο να μη θέσουν στο προοίμιο της Συνταγματικής Συνθήκης καμμία αναφορά του Χριστιανισμού ως βάση της πολιτιστικής παράδοσης της Ευρώπης, για το τί λέγει η Συνταγματική Συνθήκη στο άρθρο 51 για το καθεστώς των Εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και για τις διάφορες φιλοσοφικές και θρησκευτικές ομολογίες.

Τέταρτον. Στην Γενική Συνέλευση της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” έγινε απολογισμός πεπραγμένων για το έτος που πέρασε (2002-2003) καθώς επίσης έγινε και ο οικονομικός απολογισμός από τον Βουλευτή και Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργακόπουλου. Γενικά, οι δραστηριότητες της Συνέλευσης το προηγούμενο έτος ήταν οι ακόλουθες: Συνεδρίαση της Γραμματείας στα Τίρανα, Επίσκεψη της Γραμματείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, Επίσκεψη και Συνεδρίαση της Γραμματείας στην Αυστραλία, προπαρασκευαστική συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Επιστημονικής Επιτροπής Παιδείας της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” στην Θεσσαλονίκη, Συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο στην Λάρνακα της Κύπρου, Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Βιοηθικής στην Αθήνα.

Από αυτές τις ετήσιες δραστηριότητες γίνεται φανερός ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται η “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” και το έργο το οποίο επιτελεί. Γίνονται συνεχείς συναντήσεις των μελών της σε διάφορες Χώρες, ανταλλάσσονται απόψεις και γίνεται σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της.

Πέμπτον. Κατά την φετινή συνέλευση της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” έγιναν και εκλογές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της, καθώς επίσης καταρτίσθηκαν και οι Επιτροπές της. Πρόεδρος επανεξελέγη ομόφωνα ο κ. Ζόρκαλτσεβ και Γενικός Γραμματέας πάλι ομόφωνα ο κ. Στυλιανός Παπαθεμελής. Οι Επιτροπές της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” είναι οι ακόλουθες: Οικονομικών, Κανονισμών Λειτουργίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Μόρφωσης, Πολιτισμού, Βιοηθικής και Διεθνών Σχέσεων.

Έκτον. Η Γενική Συνέλευση συνέταξε και ψήφισε τρία ψηφίσματα. Το ένα αναφερόταν στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ιδιαιτέρως τόνιζε ότι πρέπει να τεθή στο προοίμιο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης ότι ο Χριστιανισμός είναι η βάση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, το δεύτερο αναφερόταν στο Μεσανατολικό πρόβλημα και το τρίτο αναφερόταν στην αναγνώριση από την Ισραηλινή Κυβέρνηση του προ τριετίας εκλεγέντος Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ειρηναίου.

Είχα την εξαιρετική τιμή και την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτήν την Γενική Συνέλευση της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” και να παρακολουθήσω όλες τις Συνεδριάσεις της, καθώς επίσης κατά τα διαλείμματα είχα την δυνατότητα να επικοινωνήσω με όλους τους Ορθοδόξους Βουλευτάς και να δώ προσωπικά τον τρόπο εργασίας της και να διαπιστώσω τις απόψεις των διαφόρων μελών εκπροσώπων των Εθνικών Κρατών.

Διεπίστωσα ότι πρόκειται για μια πολιτική οργάνωση στην οποία καταγράφονται οι ορθόδοξες απόψεις για διάφορα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες μας, ήτοι κοινωνικά, πολιτικά, βιοηθικά και εθνικά, και γίνεται μια προσπάθεια οι απόψεις αυτές να επηρεάσουν αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Επανειλημμένως τονίσθηκε ότι η “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση η οποία επηρεάζεται από τις ορθόδοξες απόψεις, ότι είναι μια πολιτική οργάνωση και όχι εκκλησιαστική ή θρησκευτική οργάνωση, ότι παρά το ότι εκφράζει τις Ορθόδοξες απόψεις δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλες θρησκευτικές και Χριστιανικές Ομολογίες, ότι κατατίθενται οι πολιτιστικές απόψεις των Χωρών τις οποίες εκπροσωπούν τα μέλη της.

Η Οργάνωση αυτή έχει ένα σχετικά μικρό παρελθόν, μόλις δέκα έτη, αλλά όπως ελέχθη στην Συνέλευση έχει ευρύ μέλλον, γιατί οι ορθόδοξες απόψεις προκαλούν το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων σήμερα, καθώς επίσης σκοπός της “Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας” είναι να επηρεάζη τα δημόσια όργανα κάθε Χώρας με την θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” έχει συμβάλλει σημαντικά, στα χρόνια που πέρασαν, στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Βουλευτών που βρίσκονται σε κάθε Χώρα.

Πρέπει να υπογραμμισθή ότι, όπως έχω αντιληφθή, «ψυχή» της οργάνωσης είναι ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός κ. Στυλιανός Παπαθεμελής, ο οποίος με τις γνώσεις του, την πείρα του και την αγάπη του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχία των σκοπών της Συνέλευσης.

Προσωπικά θεωρώ μεγάλη τιμή που αξιώθηκα όχι μόνον να εισηγηθώ το κεντρικό θέμα στη φετινή Συνέλευση, αλλά να γνωρίσω από κοντά την “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας” και το έργο που επιτελεί, καθώς επίσης και τα δραστήρια μέλη της και ελπίζω ότι η Οργάνωση αυτή θα βοηθήση στο να εκτιμηθή ακόμη περισσότερο από τους λαούς η Ορθόδοξη Εκκλησία, με την θεολογία της, την οργάνωσή της και το ποικίλο πνευματικό και κοινωνικό έργο της.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

 • Προβολές: 3158