ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 8-3-2002 (αρ. Πρωτ. 859/11-3-2002). Συνέχεια διαχειριστικοῦ ἐλέγχου μὲ ἄλλο ἐπιθεωρητή.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 9-12-2009. (Ἀρ. Πρωτ. 4681/15-12-2009). Ἀπόρριψη αἰτήσεως ἐκπαιδευτικῆς ἄδειας.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 9-2-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 654/28-2-2011). Περί τῆς ἀνάκλησης τῶν παραιτήσεων τοῦ νέου ἡγουμενοσυμβουλίου ὑπό τόν ἱερομ. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη. Σύσταση πρός συμμόρφωση μέ τίς συνοδικές ἀποφάσεις. Ἐπιτίμηση γιά τόν ἐμπαιγμό πρός τήν Ἱερά Σύνο
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 9-5-2003 (αρ. Πρωτ. 1634/9-5-2003). Αὐστηρὴ ἐπιτίμηση γιὰ «ἀπαράδεκτη» καὶ «ἀχαρακτήριστη» ἀναφορὰ τοῦ τότε ἡγούμενου Σπυρίδωνος Λογοθέτη.
Συνοδικὴ Ἀπόφαση: Ἄκυρες οἱ Βαπτίσεις πού τελοῦνται ἀπό ἀκοινώνητο Ἱερέα
Συνοδική ἀπόφαση. (Ἀρ. Πρωτ. 448/12-2-2010). Ὑπενθύμιση ἀπαγόρευσης ὀπλοκατοχῆς γιά μοναχούς, κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεως μοναχοῦ τῆς μονῆς πρός τό ἀστυνομικό τμῆμα Ναυπάκτου.