Skip to main content

Βράβευση γιά τόν Μαθητικό Διαγωνισμό Τριῶν Ἱεραρχῶν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
     2 Φεβρουαρίου 2021

Βράβευση γιά τόν Μαθητικό Διαγωνισμό Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τήν Παρασκευή 29 Ἰανουαρίου 2021, μετά τόν Ἑσπερινό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή βράβευσης τοῦ Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού διοργάνωσε, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας.

Ἐφέτος, λόγῳ τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, τό θέμα εἶχε ἐπετειακό χαρακτήρα καί εἶχε τίτλο «Νεομάρτυρες· Φῶτα τοῦ Γένους κατά τήν Τουρκοκρατία».

Οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου εἶχαν κληθῆ νά διαγωνιστοῦν μέ ἕνα πεζό κείμενο, ποίημα ἤ μέ ἁγιογραφία-ζωγραφιά, ἐμπνεόμενοι ἀπό τούς βίους τῶν Νεομαρτύρων καί τούς λόγους τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἐπίσης μελέτησαν κείμενο τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τούς Νεομάρτυρες.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος στήν σύντομη εἰσαγωγή του μεταξύ ἄλλων εὐχαρίστησε τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς βαθμολόγησης γραπτῶν τούς θεολόγους π. Θωμᾶ Βαμβίνη, κ. Ἀπόστολο Τσακούμη, κ. Ἑλένη Ἐξάρχου καί τούς φιλολόγους κ. Μαρία Κουτούση-Σύψα, κ. Δῶρα Τούρκα-Σιαμπαλῆ καί κ. Χρυσούλα Μαντζαβᾶ-Πιτσιάκκα, καί τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς βαθμολόγης ἁγιογραφιῶν-ζωγραφιῶν Ἱεροκήρυκα π. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη, ζωγράφο κ. Νικόλαο Καλατζῆ καί Διάκονο π. Παΐσιο Παρασκευᾶ.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τόν Προϊστάμενο τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Ἀθανάσιο Σαρδέλη καί τούς Διευθυντές καί Καθηγητές τῶν Σχολείων πού παρότρυναν τούς μαθητές τους γιά τόν διαγωνισμό, τούς γονεῖς καί βεβαίως τούς διαγωνισθέντες μαθητές καί μαθήτριες.

Τέλος εὐχαρίστησε τούς χορηγούς τῶν βραβείων (βλ. κατωτέρω).

Στήν συνέχεια ὁ κ. Ἀπόστολος Τσακούμης παρουσίασε μέ λίγα λόγια τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς βαθμολόγησης γραπτῶν καί τά κύρια σημεῖα τῶν ἐργασιῶν, καί ὁ κ. Νικόλαος Καλατζῆς παρουσίασε ἀντιστοίχως τίς ἁγιογραφίες καί ζωγραφιές.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος στόν λόγο του τόνισε τήν μεγάλη σημασία τῶν Νεομαρτύρων καί μέ ποιό τρόπο ἀποδείχθηκαν «Φῶτα τοῦ Γένους κατά τήν Τουρκοκρατία». Οἱ Νεομάρτυρες ἔδιναν θάρρος στούς ὑπόδουλους Ρωμηούς, σταματοῦσαν τούς ἐξισλαμισμούς, ἡ μνήμη τους γινόταν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική ἑορτή καί ἕνα διαρκές σχολεῖο γιά τούς ὑπόδουλους Ρωμηούς. Συνέκρινε δέ τά δύο βιβλία πού ἐκδόθηκαν λίγα χρόνια πρίν τήν Ἐπανάσταση τοῦ '21, ἤτοι τήν «Ἑλληνική Νομαρχία», πού ὑπέθεσε ὅτι ὁ ἄγνωστος συγγραφέας της εἶναι ὁ Ἰωάννης Κωλέτης, καί τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, συμπεραίνοντας ὅτι τό δεύτερο ἀποδείχθηκε πιό δυνατό καί πιό σημαντικό γιά τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες καί τήν Ἐπανάσταση, ἦταν ἕνα «ἀντιστασιακό» βιβλίο.

Τέλος ἔγινε ἡ βράβευση τῶν διακριθέντων ἔργων.

Δόθηκαν ὀκτώ βραβεῖα, πού συνοδεύονταν ἀπό χρηματικό ποσόν, ἕνα ἠλεκτρονικό εἶδος χρήσιμο γιά τά μαθήματά τους, ἕνα βιβλίο γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, μιά εἰκόνα καί ἕνα ἡμερολόγιο 2021 τῆς Ἱ. Μητροπόλεως πού εἶναι ἀφιερωμένο στούς Νεομάρτυρες. Δόθηκαν ἐπίσης ἕξι ἔπαινοι καί ἀναμνηστικά τοῦ Διαγωνισμοῦ.

Χορηγοί ἦταν, ἐκτός ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη πού ἔδωσε τά χρηματικά ποσά καί τίς εἰκόνες, καί οἱ ἑξῆς: Ὁ στρατηγός ἐ.ἀ. κ. Νικόλαος Παραλίκας, πού προσέφερε τά ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου του «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἀδικημένος τῆς ἱστορίας καί ὁ περιφρονημένος τῆς Πολιτείας», τά Καταστήματα τῆς Ναυπάκτου πού προσέφεραν ἀπό ἕνα ἠλεκτρονικό εἶδος (ὑπολογιστή, ἐκτυπωτή, τάμπλετ, κινητά κλπ.) γιά τούς βραβευθέντες (μέ ἀλφαβητική σειρά) • Βόνταφον, Νικολάου Φούντα - Ἑλένης Διονυσοπούλου, • Γερμανός, Κων Κατσιφοῦ, • Γουΐντ Ναυπάκτου, Νεκταρίας Κάβουρα, • Κωτσόβολος Ναυπάκτου, Δημητρίου Μαλέλη, • Μουλτιράμα, Ἀποστόλου Παπαϊωάννου καί τήν ὑπάλληλό του Νάντια Πιτσιόλη, • καί Ντάρλα Δημήτριο.

Οἱ βραβευθέντες ἦταν οἱ ἑξῆς:

Γυμνάσιο (πεζό)

1ο Βραβεῖο, Κωνσταντίνα Κωστῆ, τῆς β΄ τάξης τοῦ 1ου Γυμνασίου   

2ο Βραβεῖο, Δήμητρα Εὐθυμιοπούλου, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 2ου Γυμνασίου

Ἔπαινοι, Μαρία Καραγεωργοπούλου, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 3ου Γυμνασίου, καί Μιχάλης Τσουκαλᾶς, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 1ου Γυμνασίου

Γυμνάσιο (ποίημα)

1ο Βραβεῖο,     Χρῆστος Κλειώρης, τῆς γ΄ τάξης τοῦ Γυμνασίου Ἀντιρρίου

Ἔπαινος, Γεώργιος Φούντας, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 3ου Γυμνασίου                   

Λύκειο (πεζό)

1ο Βραβεῖο, Νικολέτα Καρβούνη, β΄ τάξη, τοῦ 2ου Λυκείου

2ο Βραβεῖο, Κατερίνα Δημητροῦ, α΄ τάξη, τοῦ 2ου Λυκείου

Ἔπαινοι, Ἀρετή Δανιᾶ, τῆς β΄ τάξης τοῦ 2ου Λυκείου, καί Ὀρέστης Βερύκιος τῆς α΄ τάξης τοῦ  2ου Λυκείου

Λύκειο (ποίημα)

1ο Βραβεῖο, Μάριος Κουκούτσης, τῆς α΄ τάξης τοῦ 2ου Λυκείου

Ἔπαινος, Μαριαντίνα Βερύκιου, τῆς β΄ τάξης τοῦ 2ου Λυκείου    

Ἁγιογραφία-Ζωγραφική

1ο Βραβεῖο, Σπυρίδων Μπανιᾶς τῆς γ΄ τάξης τοῦ 2ου Γυμνασίου

2ο Βραβεῖο, Ἐλευθερία Μήλιου, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 3ου Γυμνασίου

 

Δεῖτε τό video ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

  • Προβολές: 2330