Skip to main content

Ναύπακτος, 31 Δεκεμβρίου 2012

Η ιστοσελίδα Αγιορείτικο Βήμα και ο διαχειριστής αυτής, Γεώργιος Θεοχάρης, δημοσίευσαν την 29-12-2012 ένα μεροληπτικό, παραπλανητικό, υβριστικό και συκοφαντικό κείμενο τόσο κατά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο και κατά του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου.

Η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου απέστειλε την από 30-12-2012 εξώδικη διαμαρτυρία στον ως άνω δημοσιογράφο, για να διαγράψη το συκοφαντικό κείμενο, να αναρτήση στην θέση του κείμενο της Μητροπόλεως προς αποκατάσταση της αλήθειας και να ζητήση δημοσίως συγγνώμη.

Ο ως άνω δημοσιογράφος αρνήθηκε να το κάνη, επικαλούμενος έωλα και παράλογα επιχειρήματα.

Η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου εξαναγκάζεται να κινήση τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τα αδικήματα δια του Τύπου και συγχρό­νως, επειδή οι διαδικασίες αυτές αργούν, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση, επισυνάπτοντας το εξώδικο καθώς και το κείμενο που απέστειλε στο Αγιορείτικο Βήμα προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου εκτιμώντας τα περιστατικά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε από τον ως άνω δημοσιογράφο, την ιστοσελίδα του και τους πληροφοριοδότες του το αδίκημα της εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμισης τους καταγγέλλει δημοσίως για πρωτόγνωρες και απαράδεκτες για τα δημοσιογραφικά δεδομένα μεθόδους σπίλωσης προσώπων.

Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβη η Δικαιοσύνη της Πατρίδας μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ναύπακτος, 19 Ἰανουαρίου 2013

Ἡ ἀνακοίνωση σέ pdf

Ανακοινώνεται στο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας μας ότι δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 14/17-1-2013) το υπ' αριθμ. 5/2013 Προεδρικό Διάταγμα για την διάλυση του νομικού προσώπου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου και την συγχώνευσή της με την Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Παράλληλα η Ιερά Μητρόπολη θέλει να καταστήση γνωστά τα εξής:

1. Η διαδικασία εκδόσεως του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος κατά τον νόμο είχε την ακόλουθη πορεία: Σύμφωνη γνώμη του τοπικού Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Έγκριση της Ιεράς Συνόδου, Πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπογραφή από τον Υπουργό Παιδείας, Υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη και διαφανής. Στόν φάκελλο της υποθέσεως στο Υπουργείο Παιδείας κατετέθησαν και οι απόψεις της Ιεράς Μονής με γνωμοδοτήσεις δύο Καθηγητών Πανεπιστημίου και δικηγόρων, ενώ έγινε και ερώτηση για το θέμα προς τον Υπουργό Παιδείας στην Βουλή των Ελλήνων, με στοιχεία που ελήφθησαν από την Ιερά Μονή. Επειδή ζούμε σε μια ευνομούμενη Πολιτεία οφείλουμε να δεχθούμε τις αποφάσεις της. Σε καμμιά σύγχρονη Πολιτεία δεν δικαιολογούνται αναρχοαυτόνομες ενέργειες.

3. Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος ήταν αποτέλεσμα της ακραίας στάσεως την οποία τηρούσαν οι υπεύθυνοι της Ιεράς Μονής, η οποία παρά τις πολλές προσπάθειες που έγιναν από τον Σεβ. Μητροπολίτη, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Συνοδικές Επιτροπές και άλλα εκκλησιαστικά πρόσωπα, ηρνείτο συζητήσεις για θέματα εκκλησιαστικά, κανονικά, νομικά και διαχειριστικά που προέκυψαν στην Ιερά Μονή, και η Ιερά Μονή παρέμενε κατ' ουσίαν χωρίς νόμιμη εκπροσώπηση από το 2006. Επομένως, τα πρόσωπα της Μονής που χειρίσθηκαν τα θέματα αυτά φέρουν ακεραία την ευθύνη αυτής της εξελίξεως.

4. Από το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος φαίνεται καθαρά ότι οι Μοναχοί της πρώην Μονής Μεταμορφώσεως από τώρα και στο εξής θα είναι μοναχοί της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης και όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκαν ως τώρα στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως θα περιέλθουν στην Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης, της οποίας η συγχωνευόμενη πρώην Ιερά Μονή καθίσταται Μετόχι. Η Ιερά Μητρόπολη ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο έναντι του νομικού προσώπου της ως άνω Ιεράς Μονής δεν νομιμοποιείται (ούτε προτίθεται άλλωστε) να διεκδικήση κανένα περιουσιακό στοιχείο που ανήκε στην πρώην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως και τους Μοναχούς της.

5. Μέ την παράδοση και παραλαβή των βιβλίων, των ταμείων κλπ. διαχειρίσεων της Ιεράς Μονής θα γίνουν επιτέλους έλεγχοι στις διαχειρίσεις της Ιεράς Μονής και τα πορίσματά τους θα δημοσιευθούν ώστε ο λαός να πληροφορηθή την αλήθεια. Και θα πρέπει οι μοναχοί στα πλαίσια απολύτως διαφανών διαδικασιών να συνεργασθούν με εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και κυρίως αμερόληπτους ελεγκτές που θα ορισθούν αρμοδίως για να γίνη πλήρης διαχειριστικός έλεγχος. Επομένως, ο έλεγχος ο οποίος δεν έγινε από το 1997 και εντεύθεν, κυρίως ο έλεγχος των Επιθεωρητών Δημοσίων Διαχειρίσεων από το 2005 που δεν μπόρεσε να καταλήξη σε αποτέλεσμα λόγω μη συνεργασίας των υπευθύνων της Ιεράς Μονής με τους Επιθεωρητές, άρνηση για την οποία καταδικάσθηκαν και σε ποινή φυλάκισης, επί τέλους θα ολοκληρωθή.

6. Είναι ευκαιρία να εφαρμοσθούν και οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες διατυπώθηκαν σε ένα άρθρο που θα έπρεπε να εισαχθή στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ιεράς Μονής και το οποίο υπέγραψαν οι ίδιοι οι Μοναχοί και έχει αποσταλεί στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επομένως, ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης ο οποίος θα καταρτισθή θα επιλύση όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα, κανονικά, νομικά και εκκλησιαστικά ώστε επί τέλους να επανεντροχιασθούν οι Μοναχοί στα ιερά θέσμια της Εκκλησίας και του Μοναχισμού.

7. Το εκκλησιαστικό και μοναχικό ήθος είναι ήθος μετανοίας. Όλοι πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, όταν μάλιστα επισημαίνωνται από τα επίσημα όργανα της Εκκλησίας, και να αποκαθιστούμε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία. Δεν μπορεί κανείς να ζή αυτόνομα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Επομένως, εάν οι Μοναχοί της πρώην Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως επιδείξουν πνεύμα υπακοής, μετανοίας και αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και του Μητροπολίτου τους, υπάρχει περίπτωση διορθώσεως όλων των σφαλμάτων και των συνεπειών τους. Πάντοτε υπάρχει καιρός ανανήψεως.

8. Η Ιερά Μητρόπολη δεν χαίρεται γι' αυτήν την κατάληξη της όλης υπόθεσης μετά μακροχρόνια και μετ' επιμονής επίδειξη πνεύματος άρνησης και αντιδικίας εκ μέρους των υπευθύνων της Ιεράς Μονής, ούτε είναι επιτρεπτό να ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια επιβολής, αλλ' ως μια ενέργεια διορθώσεως των κακώς κειμένων και επαναφοράς της μοναχικής ζωής στα παραδοσιακά δεδομένα. Οι Ιερές Μονές στην Εκκλησία της Ελλάδος διοικούνται όπως επιτάςσουν οι ιεροί Κανόνες και η εκκλησιαστική νομοθεσία. Κανείς δεν μπορεί να ενεργή αυθαίρετα μέσα στην Εκκλησία και την Πολιτεία. Επίσης, η Ιερά Μητρόπολη πιστεύει ότι αυτή η εξέλιξη δεν θα έχη συνέπειες σε άλλες Ιερές Μονές, διότι το σύνολο των Ορθοδόξων Μονών της Ελλάδος κινούνται σε εκκλησιαστικά και παραδοσιακά πλαίσια και δεν συγκρίνονται με την νοοτροπία που κυριαρχούσε στην πρώην Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως.

9. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει τον μαθητή του Τιμόθεο «πώς δεί εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις εστίν εκκλησία Θεού ζώντος, στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α' Τιμ. γ' 15), γιατί η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, είναι ένας ευαίσθητος θεανθρώπινος οργανισμός που δεν δικαιολογεί φιλοπρωτίες, ανταγωνισμούς, φανατισμούς, κοινωνικούς ρατσισμούς και πολλές ενέργειες που αποτελούν εκφράσεις του παλαιού ανθρώπου. Το μεγαλύτερο προσόν ενός Κληρικού, παντός βαθμού, μοναχού και λαϊκού είναι να διαθέτη εκκλησιαστικό φρόνημα, και αυτό αποκτάται με έντονη άσκηση, μετάνοια και μακροχρόνια σπουδή μαθητείας στα εκκλησιαστικά κείμενα και την Παράδοση της Εκκλησίας.

10. Για την εξέλιξη αυτή, εκτός από τους ιδίους τους μοναχούς ευθύνονται και εκείνοι οι λαϊκοί, οι οποίοι θέλησαν να μετατραπούν σε οπαδούς της Μονής και να καλύψουν τις αντιμοναχικές και αντιεκκλησιαστικές ενέργειες των υπευθύνων της που ενεργούσαν ενίοτε με τρόπους πρωτοφανώς αντικανονικούς προς όλους τους κατά καιρούς Μητροπολίτες Ναυπάκτου.

Πιστεύουμε ότι το πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας, που έχει ταλαιπωρηθή πάνω από τριάντα χρόνια με τις διαρκείς απείθειες και ανταγωνισμούς προς τους εκάστοτε Μητροπολίτες Ναυπάκτου, ελπίζει και εύχεται στον Θεό να επικρατήση επί τέλους σύνεση, διάκριση, μετάνοια, γιατί τότε όλα θα επιλυθούν κατά τον καλύτερο τρόπο για την δόξα του Θεού και τον έπαινο της Εκκλησίας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΡΔΕΛΗ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΥΚΗ

30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΗΛ: 2634022980, FAX: 2634027665

Ναύπακτος, 30 Απριλίου 2013

Η ανακοίνωση σε pdf


Ο Νικόλαος Αντωνιάδης, δικηγόρος της πρώην Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως και των πρώην μελών της, φέρεται ότι ανέλαβε και δικηγόρος του κ. Ιωάννου Ξύκη, ο οποίος έδωσε ένα μεγάλο ποσό για την ανοικοδόμηση κτηρίου που θα λειτουργήση ως Γηροκομείο. Μέ την ιδιότητά του αυτή υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα και το γεγονός δημοσίευσε ή «διέρρευσε» σε διάφορες ιστοσελίδες με αχαρακτήριστες προσβλητικές και εντόνως συκοφαντικές εκφράσεις για ενέργειες για τις οποίες ρητώς επιφυλασσόμεθα.

Το Ίδρυμα Γεωργίου Καπορδέλλη - Ιωάννου Ξύκη θέλει με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ενημερώση τους αναγνώστες για να μη παρασύρωνται από παραπληροφορήσεις και ανεύθυνα δημοσιεύματα.

1. Το Ίδρυμα Γεωργίου Καπορδέλλη - Ιωάννου Ξύκη είναι αυτοδιοίκητο –δέν ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη– και διοικείται βάσει Προεδρικού Διατάγματος από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους εκάστοτε Μητροπολίτη Ναυπάκτου ως Πρόεδρο, Δήμαρχο Ναυπάκτου ως αντιπρόεδρο, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπάκτου, Διευθυντή της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος στο κατάστημα Ναυπάκτου και αρχαιότερο Δικηγόρο της πόλεως Ναυπάκτου.

Οι αποφάσεις του Ιδρύματος εγκρίνονται από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών.

2. Ο κ. Ιωάννης Ξύκης διέθεσε το ποσόν των 781.632,16 ευρώ (685.000 δολ. και 144.471,46 ευρώ) για την ανέγερση του Γηροκομείου, η οποία έγινε δι' αυτεπιστασίας με την υπ' αριθμ. 8412/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Την εκπόνηση των σχεδίων και την επίβλεψη έκανε ο αείμνηστος Γεώργιος Κολοβός, αρχιτέκτων μηχανικός.
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έδωσε σαφείς εντολές να γίνη νόμιμη διαχείριση της ανοικοδομήσεως και όπως προκύπτει από τα υφιστάμενα καθόλα νόμιμα στοιχεία ουδεμία παρανομία εμφιλοχώρησε.

Ο κ. Ξύκης ενημερωνόταν τακτικά με επιστολές και αποφάσεις του Δ.Σ., το οποίο πολλές φορές τον παρεκάλεσε προφορικώς και γραπτώς να παραστή στο Συμβούλιο καθώς επίσης να λάβη γνώση του όλου φακέλλου είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο, το οποίο δεν έπραξε.

Ο ίδιος πολλές φορές προφορικώς και γραπτώς δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που διαχειρίζονται την δωρεά του. Για παράδειγμα:

Την 9-9-2005 σε δήλωσή του στην Εφημερίδα «Εμπρός» Ναυπάκτου υπογράμμιζε: «Όλα πάνε πολύ καλά, είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος, το έργο γίνεται πολύ σωστά, υπάρχει πλήρης διαφάνεια, ενημερώνομαι για τα πάντα κι' αυτά οφείλονται στον κ. Κολοβό και στο Μητροπολίτη μας».

Στην ανοικτή επιστολή-γνωστοποίησή του στην Εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» Νέας Υόρκης (Σάββατο 12 – Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013) δήλωνε ότι δεν αποδίδει «τήν παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών» και ότι «σέβομαι, εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος». Το ίδιο δήλωσε και σε προηγούμενη ανοικτή επιστολή του, τις παραμονές Χριστουγέννων 2006: «Ουδέποτε εξέφρασα την παραμικρή αμφιβολία ή υποψία για παράνομες πράξεις περιβάλλοντας με εμπιστοσύνη τα άτομα που εργάζονταν προς την κατεύθυνση αποπεράτωσης του έργου... Οι απορίες μου αυτές καθώς και τα ερωτήματά μου θέλω να δηλώσω ότι δεν έχουν την παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών. Σέβομαι και εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος».

3. Όταν δήλωσε ότι σταματά την δωρεά του, ενώ είχε υποσχεθή ότι θα ολοκληρώση το έργο, η όλη διαχείριση της έως τότε δωρεάς του ελέγχθηκε από Λογιστικό Γραφείο ως ακριβής και εστάλη σε κείνον ισοσκελισμένος απολογισμός.

Συγχρόνως, το Ίδρυμα, όπως είχε υποχρέωση απέστειλε την 20-3-2007 τον όλο φάκελλο στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την παράκληση «γιά την ταχύτερη διεκπεραίωση του ελέγχου». Η Διεύθυνση απέστειλε τον φάκελλο στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕ , ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ναύπακτος, 17 Μαΐου 2013

Η ανακοίνωση σε pdf

Κατά την Μ. Εβδομάδα που η προσοχή και το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στα πνευματικά γεγονότα τα οποία εορτάζαμε, δημοσιεύθηκαν διάφορα κείμενα από τον Ν. Αντωνιάδη, επί χρόνια δικηγόρο της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως και μελών της, ως δικηγόρο πλέον και του Ιωάννη Ξύκη, χωρίς να έχουμε τότε επίσημη ενημέρωση ότι ήταν εξουσιοδοτημένος από τον Ι. Ξύκη, και άλλα κείμενα από οπαδούς της πρ. Ι.Μονής Μεταμορφώσεως, σχετικά με το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλλη - Ι. Ξύκη.

Μετά την Κυριακή του Θωμά, το Γραφείο Τύπου της Ι. Μητροπόλεως εξέδωσε Δελτίον Τύπου με το οποίο καλεί τους Μοναχούς της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως και τους οπαδούς της να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την πρ. Ι. Μονή, προτού ασχοληθούν με άλλα ζητήματα. Ακόμη περιμένουμε αυτήν την δημοσιοποίηση για να μάθη ο λαός τί γίνεται τέλος πάντων με την πρώην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως. Γιατί όταν αποφασίζη κανείς να γίνη τιμητής άλλων, θα πρέπει να έχη «καθαρή την φωλιά του».

Ειδικώς όμως στην περίπτωση αυτή που αφορά τα όσα εγράφησαν για το Ίδρυμα Καπορδέλλη-Ξύκη θέλω να κάνω μια σύντομη ενημέρωση. Τα περισ­σότερα θα γραφούν και θα λεχθούν στις Δικαστικές αίθουσες στις οποίες οδηγούν εκείνοι το θέμα.
Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 1η
Ως Μητροπολίτης αυτής της Ι. Μητροπόλεως από την αρχή έδειξα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ιδρύματα της πόλεως –από τα οποία μερικά λειτουργούσαν πλημμελώς και τα περισσότερα δεν εξεπλήρωναν τους σκοπούς των δωρητών– προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της. Ανέλαβα εργώδη προσπάθεια για την καλή λειτουργία τους, μέσα στα πλαίσια των γνώσεων που διαθέτουμε με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και τον δικηγόρο του κ. Ζήσιμο Ταρκαζίκη, σε μόνιμη συνεργασία με την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η οποία πάντοτε εκτιμούσε την προσφορά μας και θεωρούσε τα Κληροδοτήματα της περιφερείας μας ως πρότυπο λειτουργίας.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 2η
Κατ' έτος, τον μήνα Δεκέμβριο, με την ευκαιρία της επιδόσεως των υποτροφιών στους επιλεγέντας μαθητές και φοιτητές, καθιέρωσα από τα πρώτα χρόνια της ελεύσεώς μου στην Ναύπακτο δημόσιο απολογισμό. Ενημέρωνα, και θα συνεχίσω να ενημερώνω τον λαό της Ναυπάκτου για τα Ιδρύματα, και ζητούσα να κατατίθενται οι ερωτήσεις και ενδεχόμενες αμφισβητήσεις για να απαντηθούν. Πάντοτε γινόταν δημόσιος διάλογος για τα θέματα αυτά και δημοσιεύονταν οι απολογισμοί τους στον τοπικό Τύπο.

Πρέπει να σημειωθή ότι όλα τα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα στα οποία προεδρεύω με απόφαση των Δωρητών, διευθύνονται από ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας μας, που κατέχουν και θεσμικές θέσεις, όπως οι εκάστοτε: Δήμαρχος της πόλεως, Διευθυντής του Λυκείου, Διευθυντής της Εθνικής Τραπέζης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, αρχαιότερος Δικηγόρος της πόλεως, και άλλα μέλη τα οποία προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διαθήκες των δωρητών. Οι αποφάσεις των Ιδρυμάτων λαμβάνονται από κοινού και φυσικά όλα τα μέλη αναγνωρίζουν την προσφορά μου στον τομέα αυτό, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζομαι τα θέματα.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 1η
Κάποια στιγμή γνώρισα τον κ. Ξύκη, ο οποίος προσφέρθηκε να δώση ένα μεγάλο ποσό για να γίνη κάποιο έργο στην Ι. Μητρόπολη. Επειδή θεωρούσα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να ανεγερθή Γηροκομείο του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλλη, γι' αυτό ευγενώς τον προέτρεψα να βοηθήση, αν επιθυμούσε, αυτό το έργο. Πρόκειται για Ίδρυμα το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Ι. Μητρόπολη και λειτουργεί με Καταστατικό, και οι αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίνονται από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Νά σημειωθή ότι το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλλη συστήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το έτος 1940 και πρώτη φορά που ουσιαστικά λειτούργησε ήταν μετά την ενθρόνισή μου, δηλαδή το 1995. Στην πρώτη συνεδρίασή του μου προσκόμισαν τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο είχε γίνει λίγους μήνες πριν την ενθρόνισή μου από μηχανικό της πόλεώς μας με απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου και περιλάμβανε τα είκοσι οκτώ (28) στρέμματα.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 4η
Έτσι, με την βασική προσφορά του αειμνήστου Γεωργίου Καπορδέλλη που δώρισε το οικόπεδο, μεγάλης αξίας σήμερα, με την δωρεά του κ. Ιωάννου Ξύκη και την προσφορά του αειμνήστου Δημητρίου Γαλάνη, που είναι μεγαλύτερη από του κ. Ξύκη, ανοικοδομήθηκε ένα κτήριο το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όπως μπορούν οι Ναυπάκτιοι να διαπιστώσουν επί τόπου και όπως δεί­χνουν οι φωτογραφίες. Άν δεν υπήρχαν διάφοροι «καλοθελητές», το κτήριο θα είχε τελειώσει, θα εργάζονταν σε αυτό πάνω από τριάντα (30) άτομα και θα στέ­γαζε εξήντα (60) γέροντες και γερόντισσες που θα εύρισκαν γαλήνη και απαντοχή.

Εκτιμούσα τον κ. Ξύκη, όπως το έκαναν οι μακαριστοί Αντώνιος Πούλος δικηγόρος και Γεώργιος Κολοβός αρχιτέκτων-μηχανικός και πρ. δήμαρχος Αντιρρίου, τους οποίους και εκείνος εκτιμούσε. Τόν ενημε­ρώ­ναμε προφορικώς και γραπτώς και οι τρεις μας, δηλαδή ο Μητροπολίτης, ο Αντώνιος Πούλος και Γεώργιος Κολοβός, και είχαμε την πλήρη εμπιστοσύνη του. Άλλωστε ο ίδιος το έχει δηλώσει γραπτώς. Λυπάμαι που θέτει τώρα τέτοιο ζήτημα, όταν οι δύο δεν βρίσκονται στην ζωή για να δώσουν την μαρτυρία τους, αλλά υπάρχουν τα ανάλογα τεκμήρια.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 5η
Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις, ιδίως μετά το 2006, που ο κ. Ι. Ξύκης έθεσε δημοσίως διάφορα ερωτήματα, χωρίς να αμφισβητήση την εμπιστοσύνη του προς τα πρόσωπά μας, και του απαντήσαμε σχετικώς με αποφάσεις του Δ.Σ. Το σημαντικό είναι ότι στο αρχείο του Ιδρύματος υπάρχουν επιστολές προσωπικές μου, αλλά και αποφάσεις του Ιδρύματος, με τις οποίες τον παρακαλούσαμε να έλθη προσωπικά ή να αποστείλη εξουσιοδοτημένο δικηγόρο να παραστή στις συνεδρίες του Δ.Σ., να διατυπώση τις απόψεις του και να ερευνήση το όλο θέμα της προσφοράς του, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.

Διάφορα πρόσωπα, χωρίς να θέλω προς το παρόν να καθορίσω την σκοπιμότητά τους, διακινούσαν κατά καιρούς πληροφορίες περί δήθεν μη καλής διαχείρισης της προσφοράς του κ. Ξύκη και ο ίδιος φαίνεται ότι δέχθηκε διάφορες απόψεις, χωρίς να επικοινωνήση μαζί μου, παρά την προφορική και γραπτή πρόσκλησή μου προς συνάντηση, με αποτέλεσμα να μη τηρήση την υπόσχεσή του για ολοκλήρωση του Γηροκομείου.

Μερικές φορές σκέφθηκα να ακολουθήσω την δικαστική οδό για τις συκοφαντίες οι οποίες εκτοξεύονταν, ιδίως μάλιστα την 30-1-2013 κατά την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, όπου μιλούσα στην αίθουσα της Ι. Μητροπόλεως και μερικοί οπαδοί της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως απ' έξω εξετόξευαν κατά χουλιγκανικό τρόπο συκοφαντικά συνθήματα εναντίον μου, και οι οποίοι προφανώς πράττουν αυτά όχι από άγνοια, αλλά με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου, στον οποίον δεν θα αργήσουν να δώσουν λόγο. Δεν το έκανα όμως, γιατί σεβόμουν τόσο τον δωρητή κ Ι. Ξύκη όσο και την ηλικία του.

Τώρα, όμως, που ο ίδιος ο κ. Ξύκης, δυστυχώς, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά, είμαι υποχρεωμένος να ασχοληθώ με το θέμα και να παρουσιάσω την όλη αλήθεια. Ήδη ανέθεσα σε δικηγόρο να προβή στις δέουσες ενέργειες, γιατί όλα έχουν τα όριά τους.

Έχω την συνείδησή μου ήσυχη ότι έκανα το καθήκον μου. Αλάθητος δεν είμαι –αυτό το διεκδικεί ο Πάπας και μερικοί άλλοι «πάπες»– αλλά φοβάμαι τον Θεό, σέβομαι τους κανόνες της Εκκλησίας, τηρώ τους νόμους της Πολιτείας και δεν υπάρχει πουθενά καμμία κατάχρηση από μέρους μου και από τα κατά καιρούς μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Η Δικαιοσύνη θα διερευνήση την όλη υπόθεση.

Θεωρώ ότι ο κ. Ξύκης φέρει ακεραία την ευθύνη, που επέτρεψε να γίνη αυτή η επίθεση εναντίον μου και εναντίον των κατά καιρούς Μελών του Ιδρύματος, χωρίς να ανταποκριθή στις εκκλήσεις μας για προσωπική συζήτηση και συναντησή του με το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Δεν σεβάσθηκε και την δική μας προσφορά.

Μετά λόγου γνώσεως υποστηρίζω ότι ευεργέτης αναδεικνύ­εται όχι μόνον όποιος έχει χρήματα και τα διαθέτει για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως εκείνος που σέβεται τα πρόσωπα και τους θεσμούς, όταν μάλιστα αυτοί ενεργούν μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο.

Επαναλαμβάνω και πάλι: Οι Μοναχοί της πρώην Ι. Μονής Μεταμορφώσεως, ο δικηγόρος τους και οι φανατικοί οπαδοί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις και τα στοιχεία για τα οικονομικά θέματα που ετέθηκαν με το από 13-5-2013 Δελτίον Τύπου της Ι. Μητροπόλεως, αν σέβωνται την αλήθεια, αν ενδιαφέρωνται για την ενημέρωση του λαού και αν τιμούν τον εαυτό τους. Διαφορετικά θα είναι εκτεθειμένοι ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Ο Μητροπολίτης
+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

 

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ναύπακτος, 6-10-2013
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», στο φύλλο της 6-10-2013, κείμενο που αναφέρεται σε δήθεν «κατάχρηση δωρεάς 800.000 δολαρίων» εκ μέρους του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, ως Προέδρου του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλη - Ι. Ξύκη, στα πλαίσια της ανέγερσης από το Ίδρυμα Γηροκομείου στην Ναύπακτο.

Το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλη - Ι. Ξύκη είναι αυτοδιοίκητο, εντελώς ανεξάρτητο από την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου, διοικείται βάσει Προεδρικού Διατάγματος από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους εκάστοτε: Μητροπολίτη Ναυπάκτου ως Πρόεδρο, Δήμαρχο Ναυπακτίας ως αντιπρόεδρο, Διευθυντή της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος στο κατάστημα Ναυπάκτου, αρχαιότερο Δικηγόρο της Ναυπάκτου και Πρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπάκτου.

Το ως άνω δημοσίευμα είναι ψευδές και συκοφαντικό, έχει στόχο να πλήξη τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και θα κατατεθή άμεσα μήνυση τόσο κατά του κ. Ι. Ξύκη όσο και κατά των υπευθύνων, οι οποίοι με την δημοσιο­ποίηση του σχετικού κειμένου υιοθέτησαν τις απόψεις του κ. Ι. Ξύκη, χωρίς προηγουμένως στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας να ζητήσουν την άποψη του καταγγελλομένου.
Για το ίδιο θέμα υπήρξαν στο παρελθόν (Απρίλιος 2013) παρόμοια δημοσιεύ­ματα στο διαδίκτυο, επίσης ψευδή και συκοφαντικά, για τα οποία έχει ήδη ασκηθή μήνυση εκ μέρους του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, κατά των υπευθύνων των δημοσιευμάτων.
Παρατίθενται κατωτέρω κρίσιμα αποσπάσματα της υποβληθείσης μηνύσεως, ενώ, επαναλαμβάνουμε, για το εν λόγω δημοσίευμα της 6-10-2013 κατατίθεται άμεσα νέα μήνυση κατά των υπευθύνων.

Ο Μητροπολίτης
και Πρόεδρος του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλη - Ι. Ξύκη
+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

***

«Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών

(δια του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μεσολογγίου)

ΕΓΚΛΗΣΗ

Του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, κατά κόσμον Γεωργίου Βλάχου, κατοίκου Ναυπάκτου (Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1)
ΚΑΤΑ

(αναφέρονται τα ονόματα των εγκαλουμένων)
... ...

Σύντομο ιστορικό

Το Ίδρυμα Γεωργίου Καπορδέλη - Ιωάννου Ξύκη είναι αυτοδιοίκητο –δέν ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη– και διοικείται βάσει Προεδρικού Διατάγματος από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους εκάστοτε Μητροπολίτη Ναυπάκτου ως Πρόεδρο, Δήμαρχο Ναυπάκτου ως αντιπρόεδρο, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπάκτου, Διευθυντή της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος στο κατάστημα Ναυπάκτου και αρχαιότερο Δικηγόρο της πόλεως Ναυπάκτου.

Οι αποφάσεις του Ιδρύματος εγκρίνονται από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Ι. Ξύκης ανέλαβε να οικοδομήση σε οικόπεδο του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλη στην Ναύπακτο κτήριο Γηροκομείου (Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων) με δικά του έξοδα και δι' αυτεπιστασίας, κατόπιν και σχετικής υπαριθ. 8.412/2001 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 02).

Ο κ. Ι. Ξύκης απέστειλε το διάστημα από το έτος 1999 μέχρι το έτος 2006, οπότε και διέκοψε την δωρεά του, το συνολικό ποσόν των 781.632,16 ευρώ.

Τα χρήματα τα απέστειλε στο Ίδρυμα, και όλα τα χρήματα κατατέθηκαν στους υπ' αριθμ. 426/615893-50, 426/616057-35, 426/296133-09 και 5157-020157-474 λογαριασμούς των Τραπεζών ΕΤΕ και Πειραιώς αντιστοίχως, στην κίνηση των οποίων αποτυπώνεται πλήρως όλη η διαχείριση της δωρεάς, εκτός από το ποσόν των 43.698,2 ευρώ που δόθηκε με κατευθείαν εντολή πληρωμής από λογαριασμό του κ. Ξύκη.

Τα χρήματα της δωρεάς τα διαχειρίστηκε το Ίδρυμα με εξουσιοδότηση και για λογαριασμό του Ι. Ξύκη ο οποίος κατοικούσε στην Αμερική.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έδωσε σαφείς εντολές να γίνη νόμιμη διαχείριση της ανοικοδομήσεως και όπως προκύπτει από τα υφιστάμενα καθόλα νόμιμα στοιχεία ουδεμία παρανομία εμφιλοχώρησε.

Ο κ. Ξύκης ενημερωνόταν τακτικά με επιστολές και αποφάσεις του Δ.Σ., το οποίο πολλές φορές τον παρεκάλεσε προφορικώς και γραπτώς να παραστή στο Συμβούλιο καθώς επίσης να λάβη γνώση του όλου φακέλλου είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο, το οποίο δεν έπραξε.

Ο ίδιος πολλές φορές προφορικώς και γραπτώς δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που διαχειρίζονται την δωρεά του. Για παράδειγμα:
Την 9-9-2005 σε δήλωσή του στην Εφημερίδα «Εμπρός» Ναυπάκτου (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 03) υπογράμμιζε: «Όλα πάνε πολύ καλά, είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος, το έργο γίνεται πολύ σωστά, υπάρχει πλήρης διαφάνεια, ενημερώνομαι για τα πάντα κι' αυτά οφείλονται στον κ. Κολοβό και στο Μητροπολίτη μας».

Στην ανοικτή επιστολή-γνωστοποίησή του στην Εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» Νέας Υόρκης (Σάββατο 12 – Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013) (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 04) δήλωνε ότι δεν αποδίδει «τήν παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών» και ότι «σέβομαι, εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος». Το ίδιο δήλωσε και σε προηγούμενη ανοικτή επιστολή του, τις παραμονές Χριστουγέννων 2006 (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 05): «Ουδέποτε εξέφρασα την παραμικρή αμφιβολία ή υποψία για παράνομες πράξεις περιβάλλοντας με εμπιστοσύνη τα άτομα που εργάζονταν προς την κατεύθυνση αποπεράτωσης του έργου... Οι απορίες μου αυτές καθώς και τα ερωτήματά μου θέλω να δηλώσω ότι δεν έχουν την παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών. Σέβομαι και εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος».

Όταν ο Ι. Ξύκης δήλωσε ότι διακόπτει την δωρεά του, ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα ολοκληρώσει το έργο, η όλη διαχείριση της έως τότε δωρεάς του ελέγχθηκε λογιστικώς ως ακριβής. Προσκομίζω και επικαλούμαι τον συγκεντρωτικό πίνακα «Ταμείο Ανέγερσης Κτιρίου Ιδρύματος ΜΟΦΗ-Γεωργίου Καπουρδέλη-Ιωάννου Ξύκη» (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 06).

Συγχρόνως, το Ίδρυμα, όπως είχε υποχρέωση απέστειλε την 20-3-2007 τον όλο φάκελλο στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την παράκληση «γιά την ταχύτερη διεκπεραίωση του ελέγχου». Η Διεύθυνση απέστειλε τον φάκελλο στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά έγγραφα με αριθ 3/20-3-2007 του Ιδρύματος Καπορδέλη, 5192/16-4-2007 του Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων, 1111079/27-8-2010 της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ΔΔ, ΝΠ & ΔΕΚΟ Τμήμα Β΄ (προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά 07)

Τα χρήματα της δωρεάς είναι ισοσκελισμένα και δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, όπως προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα (βλ. σχετικό 06).
Οι εργασίες σταμάτησαν έναν χρόνο μετά την τελευταία κατάθεση χρημάτων από τον κ. Ξύκη στις 25-1-2006 και κανένα χρηματικό ποσό δεν κατατέθηκε από τον κ. Ξύκη στο Ίδρυμα μετά την παύση των εργασιών.

Μέ την δωρεά του κ. Ξύκη έγιναν οι εξής εργασίες, σύμφωνα με το από 30-4-2010 Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 08) από τους μηχανικούς του Ιδρύματος στους μηχανικούς της Περιφέρειας που συντάχθηκε πριν την επανέναρξη των εργασιών με την δωρεά νεώτερου δωρητού, του Δημητρίου Γαλάνη, και πιστοποιήθηκε ότι «όλες οι εργασίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την γενική συγγραφή των υποχρεώσεων χωρίς τεχνικές ατέλειες, ελλείψεις ή κακοτεχνίες»:

«Ειδικότερα οι υλοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα είναι:
Ο σκελετός του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα,
Οι οπτοπλινθοδομές,
Τα επιχρίσματα,
Η στέγη του κτιρίου,
Η μερική μόνωση των αιθρίων,
Η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση,
Οι σωληνώσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
Οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχετεύσεων,
Οι σωληνώσεις δαπέδου της κεντρικής θέρμανσης,
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις υδρορροών,
Οι σωληνώσεις κλιματισμού των δωματίων,
Οι ξύλινες κάσες των εσωτερικών κουφωμάτων,
Τά κουφώματα αλουμινίου μετά υαλοπινάκων εκτός από τις κεντρικές θύρες εισόδου,
Οι μαρμάρινες ποδιές παραθύρων και μπαλκονοθυρών καί,
Οι τσιμεντοκωνίες μερικώς των πλακιδίων δαπέδου»

Συνεπώς, δεν σταμάτησαν οι εργασίες στα «μπετά» και τα «τούβλα», όπως αναφέρει ψευδώς το δημοσίευμα. Οι φωτογραφίες, που ενδεικτικά προσκομίζω και επικαλούμαι (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 09) και εμφανίζουν εναργώς στο σημείο που έφθασε το οικοδόμημα με την δωρεά του Ι. Ξύκη αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ούτε ένα ευρώ-δολλάριο δεν απεστάλη από τον κ. Ξύκη μετά την παύση των εργασιών.

Ο κ. Ξύκης ο οποίος παραδόξως απέφυγε κάθε προσωπική επαφή και ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις του Δ.Σ. να γίνη αυτό, για να δικαιολογήση την παύση της δωρεάς του, δημοσίευσε κατά καιρούς «ανοικτές επιστολές», οι οποίες όλες απαντήθηκαν μέχρι κεραίας από αντίστοιχες επιστολές του Ιδρύματος (προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά 10)

Εσχάτως, το 2013, λίγες ημέρες (Σάββατο 12 – Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013) μετά την δήλωσή του στην Εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» Νέας Υόρκης (βλ. σχετικό 04) ότι δεν αποδίδει «τήν παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών» και ότι «σέβομαι, εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος» που ευθυγραμμιζόταν και ταυτιζόταν με παλαιότερες δηλώσεις του, φέρεται ότι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον μου, ως Προέδρου του Ιδρύματος –δεν μου έχει ακόμη γνωστοποιηθεί σχετικά– ο δε δικηγόρος του προέβη σε προδημοσιεύσεις στο διαδίκτυο αποσπασματικών στοιχείων, με απαξιωτικούς για το πρόσωπό μου χαρακτηρισμούς και ύβρεις, τα οποία έγιναν υλικό για περαιτέρω υβριστικές επιθέσεις κυρίως από τους κύκλους της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Μητρόπολή μου και να εμποδίσουν την περαιτέρω επιβολή της νομιμότητας μετά και την έκδοση του υπ' αριθμ. 5/2013 Π.Δ. περί διαλύσεως του νομικού προσώπου της πρ. Μονής προσπάθησαν και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την περίπτωση της παύσης της δωρεάς του Ι. Ξύκη στοχεύοντας στο πρόσωπό μου.
ΣΥΝΕΠΩΣ

  • Το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλη - Ι.Ξύκη διοικείται βάσει κανονισμού από Δ.Σ., αποτελούμενο από ευυπόληπτα πρόσωπα της Ναυπάκτου.
  • Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. ήταν και είναι ομόφωνες και εγκρίθηκαν και εγκρίνονται από Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
  • Η δωρεά του Ι.Ξύκη αφορούσε το Ίδρυμα και όχι την Εκκλησία ή τον Μητροπολίτη και η διαχείρισή της έγινε από το Ίδρυμα.
  • Σκοπός της δωρεάς ήταν η δι' αυτεπιστασίας ανέγερση του Γηροκομείου του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα ανέλαβε εκ περισσού την ανέγερση, κατ' εξουσιοδότηση του δωρητού και λόγω της διαμονής του στην Αμερική.
  • Τα χρήματα της δωρεάς είναι ισοσκελισμένα και το έργο που έγινε με αυτά απτό και πιστοποιημένο.
  • Από τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν καμμία παρανομία και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα δεν εμφιλοχώρησε στην διαχείριση της δωρεάς του Ι. Ξύκη.

..................................
Οι ψευδείς, συκοφαντικές και υβριστικές φράσεις του κειμένου

Μετά τα ανωτέρω γίνεται φανερή η σκοπιμότητα και η δολιότητα της χρήσης συκοφαντικών και υβριστικών φράσεων στο εν λόγω δημοσίευμα. Συγκεκριμένα:

–Γράφεται στο κείμενο: «Κατηγορούν για κακούργημα τον Δεσπότη Ναυπάκτου!».

Δεν υπάρχει κατηγορία για κακούργημα ούτε κάν μήνυση για κακούργημα, αλλά υπάρχει μόνον αίτηση του Ι. Ξύκη για έρευνα λόγω επικαλουμένης αδυναμίας του για συγκέντρωση εγγράφων και στοιχείων, άλλωστε ο ίδιος σε δημοσίευμά του, όπως προαναφέρθηκε (βλ. σχετικό 04), δήλωσε ότι δεν αποδίδει «τήν παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών» και ότι «σέβομαι, εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος». Η συκοφαντική αυτή φράση δεν μπορεί να στηριχθή ούτε σε πραγματικά περιστατικά και γεγονότα ούτε και σε αυτά τα «στοιχεία» του εν λόγω δημοσιεύματος.

– Γράφεται στο κείμενο: «Στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων Πεπόνη - Μουζακίτη το... ιερό σκάνδαλο!».

Ούτε ίχνος κακουργηματικής πράξεως ή παραλείψεως ή οικονομικών ελλειμμάτων υφίστανται, και ούτε η ίδια η ιστοσελίδα στο εν λόγω δημοσίευμά της παρουσιάζει, ώστε να μπορή κανείς να ομιλήση για «σκάνδαλο». Υφίσταται μόνον η συκοφαντική εκστρατεία εναντίον μου εκ μέρους κύκλων συγκεκριμένων συμφερόντων.

– Γράφεται στο κείμενο: «Ο οποίος (ο Δεσπότης Ναυπάκτου Ιερόθεος) φέρεται να έχει καταχραστεί δωρεά 800.000 δολαρίων, από Έλληνα Ομογενή, που ζει στις ΗΠΑ».

Καμμία ένδειξη δεν υπάρχει κατάχρησης ούτε ολοκλήρου της δωρεάς του κ. Ξύκη ούτε κάν μέρους αυτής. Από πουθενά δεν εξάγεται υποψία έστω κατάχρησης ούτε από τα επίσημα στοιχεία ούτε από τα «στοιχεία» του δημοσιεύματος. Και η φράση αυτή έρχεται σε αντίθεση όχι μόνον με την αλήθεια αλλά και με τα ίδια τα «στοιχεία» του δημοσιεύματος και χρησιμοποιείται με σαφή σκοπιμότητα και δολιότητα.

Ειδικώς η φράση αυτή που υπάρχει στον πρόλογο του δημοσιεύματος, τίθεται από άλλες ιστοσελίδες που αναδημοσίευσαν άκριτα το κείμενο του ...... ως τίτλος της αναδημοσίευσης, και ως τέτοιος τίτλος εμφανίζεται σε κάθε αναζήτηση του ονόματός μου στο διαδίκτυο, και λαμβάνει τοιουτοτρόπως ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς την έκταση και τα αποτελέσματα της δημόσιας συκοφάντησής μου και την εξ αυτής πρόκληση δυσμενών σχολίων εις βάρος μου.

Για παράδειγμα, σε αναζήτηση των λέξεων «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ» με την μηχανή αναζήτησης GOOGLE εμφανίζονται πρώτα τα εξής αποτελέσματα:
... ...

–Γράφεται στο κείμενο: «Ο οποίος (Ι. Ξύκης) έστελνε χρήματα στον ιερωμένο αλλά τα χρήματα κάπου...χάθηκαν».

Ο Ι. Ξύκης έστελνε τα χρήματα στο Ίδρυμα και δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και η φράση αυτή έρχεται σε αντίθεση όχι μόνον με την αλήθεια αλλά και με τα ίδια τα «στοιχεία» του δημοσιεύματος.

– Γράφεται στο κείμενο: «Οι ταμπέλες τοποθετήθηκαν, το "Ξύκειον" ίδρυμα έδειχνε ότι προχωρούσε, τα μπετά έπεσαν, μπήκαν και τα τούβλα και ξαφνικά όλα σταμάτησαν! Κι όμως ο Έλληνας Ομογενής έστελνε κανονικά».

Όπως προαναφέρθηκε ο Ι. Ξύκης δεν έστειλε ούτε ένα ευρώ από την στιγμή που δήλωσε ότι θα σταματήση την δωρεά αλλά καθ' όσον χρόνο συνέχιζε την δωρεά δεν σταμάτησαν ποτέ οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου. Ούτε από τα πραγματικά στοιχεία ούτε από τα στοιχεία του δημοσιεύματος προκύπτει κάτι τέτοιο. Πρόκεται για ανυπόστατη και συκοφαντική φράση.

Το ίδιο συκοφαντικό και υβριστικό προς το πρόσωπό μου κείμενο αναδημοσιεύθηκε ...

... ...

Πέρα από τις ως άνω σελίδες το αρχικό δημοσίευμα της ιστοσελίδος ... ... αναδημοσιεύθηκε σε απροσδιόριστο αριθμό ιστοσελίδων και προσωπικών ιστολογίων με διάφορα σχόλια και τίτλους.

Τα με το πιο πάνω περιεχόμενο δημοσιευόμενα και διαδιδόμενα από τους εγκαλούμενους δράστες ήταν ικανά να βλάψουν και έβλαψαν την τιμή και την υπόληψή μου, ήτοι την εκ μέρους τρίτων εκτίμησή μου ως κληρικού αλλά και ως ηθικής και κοινωνικής προσωπικότητας, την κοινωνική μου αξία και κύρος, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα σχόλια που εγράφησαν ήδη σε όσες από τις εν λόγω ιστοσελίδες αναρτούν σχόλια, ήτοι:
... ...
Διότι ενόψει των ειδικότερων συνθηκών, όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω δημοσιεύματα που ανεγνώσθησαν από απροσδιόριστο και πάντως μεγάλο αριθμό ατόμων, με τις μνημονευόμενες σ' αυτά και αποδοθείσες με αυτά σε εμένα πράξεις, οι εγκαλούμενοι απέδωσαν και διατύπωσαν για εμένα μειωτικές και προσβλητικές δραστηριότητες και ενέργειες, οι οποίες ούσες ασυμβίβαστες με την ιδιότητά μου ως κληρικού και πνευματικού ανθρώπου, ενέχουν κατά την κοινή αντίληψη, διαμφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής μου αξίας ως ατόμου, μέλους του κοινωνικού συνόλου και ιερωμένου που ακολουθεί το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος και τιμά την Αρχιερωσύνη του ενώ παράλληλα προσβάλλουν την υπόληψή και το κύρος μου ενόψει του ποιμαντικού μου ρόλου και διακονήματός μου ως κήρυκα του Ευαγγελίου αφού με εμφανίζουν ως καταχραστή δημοσίου χρήματος και μάλιστα ως καταχραστή δωρεάς για ανέγερση κτηρίου κοινωφελούς σκοπού, ως κατηγορούμενο για κακουργηματικές πράξεις, ως σκανδαλίζοντα τους πιστούς αλλά και όλη την κοινωνία με τις πράξεις μου, ως κακοπραγούντα και δη ως εμποδίζοντα και ακυρώνοντα κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς σκοπούς στήριξης των γηρατειών και των δοκιμαζομένων συμπολιτών μας, ειδικώς κατά τις δύσκολες αυτές ημέρες που διέρχεται η Πατρίδα μας και ενεργούντα αντιθέτως ήτοι προδίδοντα τον σκοπό του λειτουργήματός μου και την αποστολή μου ως Μητροπολίτου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ως Προέδρου Κοινωφελούς Ιδρύματος.

Εξάλλου τα ως άνω δημοσιευόμενα παρέχουν τα θεμέλια, στα οποία τρίτοι, οι οποίοι, σε άπειρο αριθμό, έλαβαν γνώση των ανωτέρω δημοσιευμάτων, θα στηρίξουν την αρνητική για εμένα, ως Αρχιερέως, Ποιμενάρχη της Ι. Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, αλλά και ως άτομο, μέλος του κοινωνικού συνόλου, κρίση, αφού τους πληροφορεί για τις παραπάνω δήθεν ανήθικες δραστηριότητές μου ως υποκινούμενες από τα επίσης δήθεν ανήθικα και ιδιοτελή κίνητρά μου. Οι δε εγκαλούμενοι γνώριζαν ότι τα παραπάνω γεγονότα αφενός μεν είναι ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα, αφετέρου είναι ικανά και πρόσφορα να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή μου με την προεκτεθείσα έννοια, αφού ενόψει της φύσης των αποδοθεισών σε μένα ενεργειών και συμπεριφορών, οποιοδήποτε πρόσωπο ήταν σε θέση να αντιληφθεί την έννοια και το περιεχόμενου του δημοσιεύματος, προσβολή, την οποία και θέλησαν να επιφέρουν οι εγκαλούμενοι.

Επειδή από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης προϋποθέτει, είτε ισχυρισμό ενώπιον τρίτου ψευδούς γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου, είτε διάδοση σε τρίτον τέτοιου γεγονότος το οποίο ανακοινώθηκε προηγουμένως στον υπαίτιο από άλλον. Ως γεγονός κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων θεωρείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά, αναφερόμενη στο παρελθόν ή στο παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και στην ευπρέπεια. Για την υποκειμενική θεμελίωση του εγκλήματος αυτού, απαιτείται άμεσος δόλος, συνιστάμενος στην ηθελημένη ενέργεια του ισχυρισμού ή της διάδοσης ενώπιον τρίτου, του ψευδούς γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του άλλου.

Επειδή οι εγκαλούμενοι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω ιστορικό, αποσκοπώντας να σπιλώσουν την τιμή, την υπόληψη, την αξιοπρέπειά μου και να αμφισβητήσουν την εντιμότητά μου ως Αρχιερέως, Ποιμενάρχη της Ι. Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ισχυρίστηκαν και διέδωσαν για εμένα ψευδή γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν (και έβλαψαν) την τιμή και την υπόληψή μου αν και γνώριζαν ότι ήταν ψευδή. Εξαιτίας δε των ως άνω παράνομων πράξεων των εγκαλούμενων προσβλήθηκε ο ψυχικός μου κόσμος κι έχει προκληθεί σ’ εμένα σημαντικό άλγος και στενοχώρια.

Επειδή οι εγκαλούμενοι ως υπεύθυνοι των επίμαχων ιστοσελίδων και ιστολογίων και συγκεκριμένα ως κάτοχοι και διαχειριστές αυτών και συντάκτες των δημοσιευμάτων, καθότι τα επίμαχα δημοσιεύματα δεν φαίνονται αναρτημένα από τους χρήστες, είναι ποινικά υπεύθυνοι των ως άνω περιγραφόμενων πράξεων.

Επειδή ρητά δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου για την όποια ζημία έχω υποστεί από τις παράνομες ενέργειες των εγκαλούμενων.

Για τους λόγους αυτούς
Εγκαλώ
... ...
... ...

Ναύπακτος 19-7-2013
Ο Εγκαλών

Ο Μητροπολίτης
+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αμπελακιωτίσσης - Ἅγιος Πολύκαρπος

 4 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει της εκκλησιαστικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της δημοσίευσης από την «Αδελφότητα Μεταμορφώσεως» ανακοίνωσης-πρόσκλησης που καλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν σε «ιερές ακολουθίες» που πρόκειται να τελεσθούν στην πρώην Μονή Μεταμορφώσεως Σκάλας, είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε δημοσίως τα εξής:

–Μετά την έκδοση του υπ' αριθμ. 5/2013 Προεδρικού Διατάγματος η πρώην Μονή Μεταμορφώσεως έχει συγχωνευθή ως Μετόχι στην Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης. Κάθε δραστηριότητα που γίνεται στο Μετόχι της Μεταμορφώσεως άνευ της γνώσεως, αδείας και αποφάσεως του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης είναι αντικανονική και παράνομη.

–Ως προς την τέλεση ιερών ακολουθιών και μυστηρίων υπενθυμίζεται ότι άπαντες οι Ιερομόναχοι της πρώην Μονής Μεταμορφώσεως τελούν εισέτι υπό το επιτίμιο της ακοινωνησίας που τους επέβαλε η Ιερά Σύνοδος και δεν δύνανται να ιεροπρακτούν ούτε και να συμμετέχουν σε ακολουθίες και μυστήρια.

–Ιδιαιτέρως ο μοναχός Ιγνάτιος Σταυρόπουλος έχει επί πλέον καθαιρεθή από την Ιερωσύνη και δεν είναι Ιερέας. Επειδή, κατά παράβαση των κανόνων και του νόμου, επιμένει να παριστάνη τον Ιερέα και να τελή δημόσιες «ακολουθίες» και «λειτουργίες» συνελήφθη και δικάσθηκε δύο φορές με την διαδικασία του αυτοφώρου και του έχουν επιβληθή επανειλημμένα ποινές φυλάκισης, ενώ εκκρεμούν εις βάρος του και άλλες δικογραφίες. Βεβαίως τα «μυστήρια» που τελεί είναι ανυπόστατα.

Ως Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για όσα αντικανονικά, αντιεκκλησιαστικά και παράνομα τελούνται στην πρώην Μονή Μεταμορφώσεως.

Υπενθυμίζουμε τα ανωτέρω για την ενημέρωση των αρχών και των φορέων για τις κατά τον νόμο ενέργειές τους, και για την ενημέρωση των απλών πιστών για μήν πέφτουν θύματα παραπλάνησης.

Εκ της Ιεράς Μονής

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ