Εκκλησιαστική Παρέμβαση

…Η εκκλησιαστική παρέμβαση στην σημερινή κοινωνία είναι υπόθεση ζωής, κυρίως στα τέσσερα σημεία που υπογραμμίσαμε προηγουμένως, δηλαδή στην απόκτηση αληθινού ήθους, την ελευθερία από τα είδωλα, την απαλλαγή από τον ευδαιμονισμό και την εύρεση του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Δεν πρέπει ο κόσμος να παρεμβαίνη μέσα στην Εκκλησία για να την εκκοσμικεύη, αλλά η Εκκλησία πρέπει να παρεμβαίνη στην κοινωνία για να την σώζη. Τελικά η Εκκλησία… είναι η μάνα όλων μας. Δεν είναι το “περιεχόμενον” του Έθνους, αλλά το “περιέχον” το Έθνος. Η Εκκλησία δεν ανήκει σε κανέναν αποκλειστικά, αλλά όλοι ανήκουμε σ΄ αυτήν, όλοι είμαστε παιδιά της. Η Εκκλησία δεν εισέρχεται μέσα στην διαίρεση της κοινωνίας για να συντηρή αυτή την διαίρεση, αλλά εισέρχεται αγαπητικά μέσα στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες για να υπερβαίνη την διαίρεση και να οδηγή την κοινωνία στην εν Χριστώ ενότητα. Δηλαδή η Εκκλησία δεν κομματικοποιείται, αλλά ο κομματικοποιημένος άνθρωπος βρίσκει μέσα σ΄ αυτήν την ενότητά του και την οικογένειά του, δηλαδή την αληθινή ταυτότητά του, την μητρική στοργή. Κανείς δεν μπορεί να ιδιοποιήται την Εκκλησία, όπως επίσης κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι σωτήρας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη σωτήρων, αλλά όλοι εμείς έχουμε ανάγκη σωτηρίας παραμένοντας μέσα σ΄ αυτήν. Δεν έχει ανάγκη καθάρσεως, αφού είναι αγία, αλλά εμείς χρειαζόμαστε κάθαρση που γίνεται με την Χάρη του Χριστού, όταν βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε η λέξη κάθαρση είχε από την αρχή θρησκευτική σημασία, και ιδίως από τους Πυθαγορείους απέκτησε έναν προσωπικό και ασκητικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι κάθαρση προσωπική και εσωτερική.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, “Ανατολικά”)

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1540

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance