Γραπτό κύρηγμα: Κυριακή, 4 Ιουλίου, Ο άγιος Τριαδικός Θεός

Κυριακή, 4 Ιουλίου

Τα φετινά σύντομα λειτουργικά κηρύγματα θα αναφερθούν στο μεγάλο θέμα της αγιότητος και των αγίων που έχουμε στην Εκκλησία μας. Γιατί η Εκκλησία είναι ο χώρος της αγιότητος μέσα στον οποίο ενεργεί η Χάρη του Θεού και αγιάζει τους ανθρώπους και την κτίση.

Κατά τον Μέγα Φώτιο η λέξη άγιος προέρχεται από το στερητικό Α και την λέξη γη και σημαίνει τον υπέρτερο της γής, αυτόν, δηλαδή, που είναι πάνω από την γή. Και φυσικά αυτό πρωτίστως αναφέρεται στον Θεό. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η λέξη άγιος προέρχεται από το στερητικό Α και την λέξη άγος (μέ ψιλή), αλλά επειδή τα δύο Α με την κράση τους δασύνονται δημιουργούν την λέξη άγιος που σημαίνει αυτόν που είναι απηλλαγμένος από μίασμα. Ο άγιος Νικόδημος όμως στις παραπάνω ερμηνείες παραθέτει και την δική του γνώμη, σύμφωνα με την οποία η λέξη άγιος προέρχεται από την λέξη άγος (μέ δασεία) και δηλώνει τον άξιο σεβασμού και τον καθαρό.

Είναι φανερό ότι όλες αυτές οι ερμηνείες πρωτίστως αναφέρονται στον Θεό που είναι καθαρός, είναι άξιος σεβασμού, είναι υπεράνω των γηΐνων πραγμάτων. Γι΄ αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός παραγγέλλει: “άγιοι έσεσθε ότι άγιος ειμι εγώ Κύριος” (Λευτ. ια΄, 44). Ο αρχάγγελος Γαβριήλ κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού απεκάλεσε τον Χριστό άγιο: “...διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται, υιός Θεού” (Λουκ. α΄, 35). Ο ῎Ιδιος ο Χριστός προσευχόμενος στον Πατέρα Του τον απεκάλεσε άγιο: “Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου” (Ιω. ιζ΄, 11). Και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος αποκαλείται Άγιον Πνεύμα.

Ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα είναι άγιος. Ο προφήτης ΄Ησαΐας είδε τους αγγέλους να ψάλλουν τον επινίκιο ύμνο και να κράζουν: “άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου...”. Ο ύμνος αυτός είναι ύμνος στον Τριαδικό Θεό και δηλώνει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος.

Στην θεία Λειτουργία ψάλλουμε τον τρισάγιο ύμνο “άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς”. Επίσης, ψάλλουμε στον τρισάγιο Θεό τον επινίκιο ύμνο “άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ...”.

Δεν υπάρχει ακολουθία κατά την οποία δεν λέμε το “τρισάγιον” και δεν απευθύνουμε την ικεσία μας στον Τριαδικό Θεό, που είναι Θεός, αθάνατος, ισχυρός, γι΄ αυτό και εμείς που είμαστε άνθρωποι, θνητοί και αδύνατοι, ζητούμε το έλεός Του.

Αγία είναι η φύση του Θεού, άγιες είναι οι ενέργειες του Θεού, άγιο είναι και το όνομα του Θεού. Όποιος δοξάζει τον Θεό και μνημονεύει το όνομά Του και προσπαθεί να ζη σύμφωνα με το θέλημά Του, δέχεται τις άγιες ενέργειές Του, ως θερμότητα, αγάπη, ειρήνη, πραότητα, αγιασμό.

Θα πρέπη να επικοινωνούμε με τον άγιο Θεό με την προσευχή, με τα μυστήρια, για να δεχόμαστε τις ενέργειές Του και να αγιαζόμαστε από την παρουσία Του και την αγιότητά Του.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1943

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance