Skip to main content

Γραπτό κήρυγμα: Κυριακή, 18 Ἰουλίου - Οἱ Ἀπόστολοι

Κυριακή, 18 Ἰουλίου

Μεταξὺ τῶν ἁγίων συγκαταλέγονται καὶ οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρόκειται γιὰ τοὺς δώδεκα μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ, τοὺς ὁποίους ὁ Χριστὸς κάλεσε στὸ Ἀποστολικὸ ἀξίωμα, οἱ ὁποῖοι μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ ἔδρασαν σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ ἵδρυσαν τὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες. Στοὺς Ἀποστόλους συγκαταλέγεται καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐγνώρισε τὸν Χριστὸ ὅσο ζοῦσε, ἀλλὰ τὸν γνώρισε μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ γι΄ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνος εἶναι Ἀπόστολος καὶ μάλιστα Πρωτοκορυφαῖος, μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο.

Ἡ λέξη ἀπόστολος προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἀποστέλλω καὶ δηλώνει αὐτὸν ποὺ ἀποστέλλεται ἀπὸ κάποιον γιὰ νὰ ἐκπληρώση μιὰ ἀποστολή.

Πρῶτος καὶ κατ΄ ἐξοχὴν Ἀπόστολος εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του γράφει: "κατανοήσατε τὸν ἀπόστολο καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Χριστὸν Ἰησοῦν". (Ἐβρ. γ΄, 1). Ὁ Χριστὸς λέγεται Ἀπόστολος γιατί ἀπεστάλη, καὶ μὲ τὴν δικὴ Τοῦ θέληση, ἀπὸ τὸν Πατέρα Τοῦ γιὰ νὰ ἐνανθρωπήση, νὰ κηρύξη στοὺς ἀνθρώπους, νὰ πάθη, νὰ σταυρωθῇ καὶ νὰ ἀναστηθῇ, καὶ ἔτσι νὰ γίνη πρόξενος σωτηρίας καὶ ἀπολυτρώσεως.

Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἐκλήθησαν στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα, ἔζησαν μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ τρία χρόνια, εἶδαν, ἄκουσαν, πληροφορήθηκαν γιὰ τὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀνέβηκαν ἐπάνω στὸ ὅρος Θαβὼρ εἶδαν τὰ ἴδια τὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἰούδα, εἶδαν τὸν ἀναστάντα Χριστό, ἔλαβαν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὴν Πεντηκοστὴ καὶ στὴν συνέχεια ἀπεστάλησαν στὸν κόσμο γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση.

Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶδε τὸν ἀναστάντα Χριστὸ καὶ αὐτό του ἔδωσε τὴν βεβαιότητα τῆς κλήσεως καὶ τῆς ἀποστολῆς του, γι΄ αὐτὸ καὶ ἔγραφε στὶς ἐπιστολές του: "Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ" (Α' Κόρ. α΄, 1). Τὸ ἴδιο ἔγραφε καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στὶς καθολικές του ἐπιστολές: "Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Α' Πέτρου α΄, 1).

Τὸ ἀποστολικὸ ἔργο ὅπως καὶ τὸ προφητικὸ εἶναι δύσκολο ἔργο, γιατί ὁ Ἀπόστολος πρέπει νὰ ἀπαρνηθῇ τὰ πάντα καὶ νὰ ἀκολουθήση τὸν Χριστό. Καὶ ὅπως ὁ Χριστὸς ὁδηγήθηκε στὸν Σταυρό, ἔτσι καὶ ὁ Ἀπόστολος ὁδηγεῖται στὸ μαρτύριο, τὴν θυσία καὶ τὴν προσφορά. Γι΄ αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Ἰωάννη, ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι τελείωσαν τὴν ζωή τους μαρτυρικά.

Ἡ Ἐκκλησία λέγεται ἀποστολικὴ διότι στηρίζεται στὸ θεμέλιο τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τὴν διδασκαλία τους καὶ τὴν ζωή τους. Καὶ ὅταν ἐξέλιπαν οἱ Ἀπόστολοι, συνέχισαν τὸ ἔργο τους οἱ διάδοχοί τους, ποὺ ὀνομάσθηκαν ἀποστολικοὶ Πατέρες, ὅπως ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης. Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτοὺς συνέχισαν τὸ ἔργο τους οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, διάδοχοι τῶν ἁγίων Ἀποστόλων εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ προεστῶτες τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν καὶ προεστῶτες τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως.

Ὅπως ὑπάρχουν ψευδοπροφῆτες, ἔτσι ὑπάρχουν καὶ ψευδαπόστολοι. Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν νοῦν Χριστοῦ μποροῦν νὰ διακρίνουν τοὺς ἀληθινοὺς Ἀποστόλους ἀπὸ τοὺς ψευδαποστόλους. Τὰ στοιχεῖα ποὺ τοὺς διακρίνουν εἶναι ἡ ἀληθινὴ γνώση τοῦ Θεοῦ, ἡ θυσία καὶ ἡ προσφορὰ γιὰ τὸν λαό, ἡ ΄Ὀρθόδοξη διδασκαλία.

Θὰ πρέπη νὰ προσευχόμαστε νὰ ἀναδεικνύη ὁ Θεὸς ἀληθινοὺς Ἀποστόλους, ὥστε νὰ κατευθυνόμαστε στὴν ἀπλανῆ ὁδὸ τῆς σωτηρίας, ἀλλὰ συγχρόνως θὰ πρέπη νὰ προσευχόμαστε νὰ μᾶς δίνη ὁ Θεὸς δύναμη γιὰ νὰ κάνουμε ὑπακοὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς γνήσιους θεράποντας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου  ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2712