Γραπτό κύρηγμα: Κυριακή, 25 Ιουλίου Οι Ευαγγελιστές

Κυριακή, 25 Ιουλίου

Μαζί με τους δώδεκα Μαθητάς, για τους οποίους ομιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή και οι οποίοι αποτελούσαν τον στενό όμιλο των Μαθητών του Χριστού, συγχρόνως υπήρχαν και οι εβδομήκοντα Μαθητές του Χριστού. Μερικοί από αυτούς, και τους δώδεκα και τους εβδομήκοντα, λέγονται Ευαγγελιστές, γιατί συνέγραψαν τα τέσσερα Ευαγγέλια. Πρόκειται για τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, τον Ευαγγελιστή Μάρκο, τον Ευαγγελιστή Λουκά και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Η λέξη Ευαγγέλιο αποτελείται από δύο λέξεις το “εύ” και την “αγγελία” και δηλώνει την καλή αγγελία, την καλή πληροφορία. Οι Ευαγγελιστές, λοιπόν, μετέδωσαν γραπτώς την είδηση ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού ενηνθρώπησε, εδίδαξε, απέθανε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, ανελήφθηκε και πρόκειται να έλθη εκ νέου για να κρίνη τους ανθρώπους.

Το κεντρικό σημείο των Ευαγγελίων είναι το τί είπε ο Χριστός, το τί έκανε ο Χριστός και το τί έπαθε ο Χριστός. Η διδασκαλία του Χριστού συνδέεται στενά με τα θαύματά Του, τα Πάθη Του και την Ανάστασή Του. Τα Ευαγγέλια δεν είναι μια πλήρης βιογραφία του Χριστού, αλλά είναι η μετάδοση της πληροφορίας ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, που είναι και Υιός του ανθρώπου και αυτός μόνον μπορεί να κάνη τον άνθρωπο κατά Χάριν υιό του Θεού.

Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια (τού Ευαγγελιστού Ματθαίου, του Ευαγγελιστού Μάρκου και του Ευαγγελιστού Λουκά) λέγονται “συνοπτικά Ευαγγέλια” και επικεντρώνουν την προσοχή των αναγνωστών σε μερικά ιστορικά σημεία της ζωής του Χριστού. Τα τρία αυτά Ευαγγέλια θεωρούνται από μερικούς ως κατηχητικά βοηθήματα της αρχαίας Εκκλησίας που προορίζονταν για εκείνους κυρίως που επρόκειτο να βαπτισθούν, για να μπορούν να απαλλαγούν από τις σατανικές ενέργειες, αλλά συγχρόνως απέβλεπαν και στους Χριστιανούς που είχαν ήδη βαπτισθή για να έχουν μπροστά τους ένα συνοπτικό βιβλίο της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού.

Το τέταρτο Ευαγγέλιο, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στην αρχαία Εκκλησία χαρακτηριζόταν “πνευματικό” Ευαγγέλιο, γιατί προοριζόταν κυρίως γι΄ αυτούς που είχαν βαπτισθή και φωτισθή και έπρεπε να μάθουν την υψηλότερη διδασκαλία του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία καθόρισε να διαβάζεται στην θεία Λειτουργία το Ευαγγέλιο αυτό από την Κυριακή του Πάσχα και καθ΄ όλη την διάρκεια του Πεντηκοσταρίου, αφού το Μ. Σάββατο γίνονταν οι ομαδικές βαπτίσεις των Χριστιανών.

Η εποχή στην οποία ζούμε είναι εποχή ενημερώσεως, εποχή διαδόσεως πολλών βιβλίων. Εμείς οι Χριστιανοί πρέπει κυρίως να μελετούμε την ζωή και την διδασκαλία του Χριστού, όπως περιγράφονται μέσα στα ιερά Ευαγγέλια. Κάθε ανάγνωση των Ευαγγελίων και γενικότερα της Αγίας Γραφής ανοίγει τον νού μας για να μάθουμε την αποστολή μας, το έργο μας και τον προορισμό μας, να μάθουμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε και ποιός είναι ο σκοπός μας στην γή, αλλά και τί πρέπει να κάνουμε για να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να έχουμε κοινωνία με τον Χριστό.

Με την ανάγνωση των Ευαγγελίων, όπως ερμηνεύονται από την Εκκλησία μας δια των αγίων Πατέρων, θα μπορέσουμε να αισθανθούμε την γλυκύτητα της καλής αγγελίας, δηλαδή την γλυκύτητα της σωτηρίας μας.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2127