Γραπτὸ Κύρηγμα: Κυριακή 1 Αυγουστου, Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Κυριακή 1 Αυγούστου

Διάδοχοι των αγίων Αποστόλων είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας, πρώτα οι αποστολικοί Πατέρες, που έζησαν αμέσως μετά τους Αποστόλους και έπειτα οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας.

Η λέξη πατέρες είναι γνωστή και στην καθημερινή ζωή, αφού εννοούνται εκείνοι που γεννούν παιδιά και είναι επικεφαλής σε κάθε οικογένεια. Η λέξη αυτή μεταφερόμενη στην εκκλησιαστική ζωή δηλώνει τους Κληρικούς εκείνους που γεννούν πνευματικά παιδιά στην κατά Χριστόν ζωή και τα καθοδηγούν ώστε να αυξηθούν πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορινθίους, τους έλεγε ότι και εάν έχουν πολλούς διδασκάλους κατά Χριστόν, όμως δεν έχουν πολλούς πατέρας, γιατί πατέρας τους ήταν αυτός ο ίδιος, που τους γέννησε με την διδασκαλία του, που ήταν διδασκαλία του Χριστού: “εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχητε εν Χριστώ, αλλ ου πολλούς πατέρας· εν γαρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ υμάς εγέννησα” (Α΄ Κορ. δ΄, 15).

Βεβαίως, με την απόλυτη έννοια του όρου Πατέρας είναι το Πρώτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, από τον οποίο γεννάται προ πάντων των αιώνων ο Λόγος και εκπορεύεται το Άγιον Πνεύμα, και βεβαίως δια του Αγίου Τριαδικού Θεού αναγεννώνται οι Χριστιανοί. Ο Χριστός πολλές φορές στην διδασκαλία Του και τις προσευχές Του αποκαλούσε το Πρώτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Πατέρα, καθώς επίσης δίδαξε και σε μας να Τον αποκαλούμε με αυτό το όνομα. Γι αυτό στην Κυριακή Προσευχή λέμε: “Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς...”.

Πατέρες με την σχετική έννοια λέγονται και οι Κληρικοί, εκείνοι που έχουν μέσα τους την ενέργεια του Τριαδικού Θεού και με την Χάρη αυτή αναγεννούν τους ανθρώπους και τους διδάσκουν στην πνευματική τους ζωή. Πατέρες κατ εξοχήν είναι οι Επίσκοποι και στην συνέχεια, με την άδειά τους και οι Πρεσβύτεροι που εξασκούν το έργο αυτό με την δύναμη του Θεού. Δεν έχουν δικά τους πνευματικά παιδιά, αλλά ο Θεός τους αναθέτει, δια της Εκκλησίας, τα δικά Του παιδιά για να τα παιδαγωγήσουν στην κατά Χριστόν ζωή με την δική Του ενέργεια.

Με την ειδικότερη έννοια Πατέρες και μάλιστα Μεγάλοι Πατέρες είναι οι Κληρικοί εκείνοι οι οποίοι σε δύσκολες ιστορικές στιγμές για την Εκκλησία μας, με την σοφία τους, την γνώση τους, την θέωση, ξεχώρισαν την αλήθεια από την πλάνη και οριοθέτησαν την Ορθόδοξη πίστη, παρευρισκόμενοι στις Τοπικές και Οικουμενικές Συνόδους. Αυτοί, εν Αγίω Πνεύματι, κατήρτισαν τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, τα λεγόμενα δόγματα, αυτοί θέσπισαν τους ιερούς Κανόνας για την καλή λειτουργία της Εκκλησίας, αυτοί καθόρισαν τους τρόπους θεραπείας των αρρωστημένων μελών της Εκκλησίας. Με την θεολογία τους, την διδασκαλία τους, την ποιμαντική τους καθοδήγηση, τις προσευχές τους επιτέλεσαν και εξακολουθούν να επιτελούν ένα μεγάλο έργο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού.

Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας είχαν τρία ιδιαίτερα χαρίσματα. Το ένα ήταν η αγιότητά τους, που συνδέεται με την θέωση, το άλλο ότι είχαν έκτακτα διανοητικά χαρίσματα και το τρίτο ότι είχαν αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό παιδεία και έτσι μπόρεσαν να βοηθήσουν την Εκκλησία σε δύσκολες καταστάσεις, όταν διάφοροι αιρετικοί ήθελαν να αλλοιώσουν την διδασκαλία και την ζωή του Χριστού.

Πρέπει, Κληρικοί και λαϊκοί, να μελετούμε τα συγγράμματά τους, να εγκολπωνόμαστε την διδασκαλία τους, να προσπαθούμε να συντονιζόμαστε με αυτήν, να ζητούμε τις πρεσεβείες τους και να αναδεικνυόμαστε και εμείς Πατέρες στις σύγχρονες δύσκολες στιγμές της εκκλησιαστικής ζωής. Κυρίως οι Κληρικοί θα πρέπη να αναδεικνύονται καλοί πνευματικοί Πατέρες στο ποίμνιό τους, και οι Χριστιανοί να αναζητούν αυτήν την ευλογημένη πνευματική και χαρισματική πατρότητα για να ωριμάζουν πνευματικά.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2470