Δείπνο

Ὁ Μυστικὸς ΔεῖπνοςΕίθε να βιώνουμε τον Μυστικό Δείπνο της θείας Λειτουργίας, “ως πορεία αναβάσεως στο Υπερώο της Ιερουσαλήμ, την Γεθσημανή και τον Γολγοθά, καταβάσεως στον άδη και αναβάσεως στο Υπερώο της Πεντηκοστής”· να βιώνουμε στην θεία Λειτουργία το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού.

 

***

 

Η παράδοση των εντολών της Καινής Διαθήκης, όπως έγινε και με την Παλαιά Διαθήκη, επισφραγίσθηκε με τον έκχυση αίματος…

Ο θάνατος του Χριστού στον Γολγοθά και η έκχυση του τιμίου αίματός Του είναι η επισφράγιση της αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, είναι η επισφράγιση της Καινής Διαθήκης του Θεού...

Αλλά η Καινή Διαθήκη επιφραγίσθηκε με ένα Δείπνο, το Μυστικό Δείπνο. Όπως οι επίσημοι του Ισραηλιτκού λαού επάνω στο όρος Σινά έφαγαν και ήπιαν, πεπλησμένοι χαράς και αγαλλιάσεως, για την παρουσίαση της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και ο Χριστός παρέθεσε τον Μυστικό Δείπνο, το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, μετά την αποκάλυψη και παράδοση της Καινής Διαθήκης. Κατά το Μυστικό Δείπνο είπε στους μαθητές Του: “Λάβετε φάγετε· τούτό εστι το σώμά μου” (Μάρκ. ιδ΄, 22) και “πίετε εξ αυτού πάντες· τούτο γαρ εστι το αίμά μου το της καινής διαθήκης…” (Ματθ. κστ΄, 28). Και οι Απόστολοι τελούσαν συνεχώς το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, γιατί έτσι συμμετείχαν στο δείπνο της βασιλείας, της Καινής Διαθήκης. Και αυτήν την πράξη συνεχίζει η Εκκλησία του Χριστού, αφού η θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής.

Ο σεσαρκωμένος Χριστός είναι το κέντρο της Καινής Διαθήκης...

Αλλά και όσοι θέλουν να συνδεθούν με τον Χριστό και να ανήκουν στον νέο λαό της Χάριτος πρέπει να αγωνίζωνται για να γράψουν τον νόμο της Καινής Διαθήκης μέσα στην καρδιά τους, και να συμμετέχουν στο μέγα δείπνο τρώγοντες το Σώμα Του και πίνοντας το Αίμα Του. Σαφώς φαίνεται ότι η άσκηση, η ιερά ησυχία συνδέεται με την θεία Ευχαριστία και όλη αυτή η ζωή αποτελεί την πραγματική θεολογία.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, “Ησυχία και Θεολογία”)

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2339