• Αρχική
  • Τεῦχος 110 - Μάϊος 2005
  • Κύριο θέμα: Στην Βασιλεύουσα λύθηκε το αδιέξοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κωνσταντινούπολη - Ιερουσαλήμ

Κύριο θέμα: Στην Βασιλεύουσα λύθηκε το αδιέξοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κωνσταντινούπολη - Ιερουσαλήμ

του Πρωτ. π. Θωμά Βαμβίνη

Τον τελευταίο καιρό γίναμε θεατές και ακροατές διαφόρων απρεπειών που έγιναν στον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Όχι μόνον άνθρωποι που εκκλησιάζονται τακτικά, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια χαλαρή σχέση με την Εκκλησία, ακόμη δε και οι τελείως άσχετοι, αισθάνθηκαν βαθυτάτη πικρία και έκπληξη από τα γεγονότα, τους απρεπείς λόγους και την νοοτροπία μερικών Κληρικών, οι οποίοι, ούτως ή άλλως, έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στον Θεό και την διαφύλαξη των ιερών Προσκυνημάτων.

Με το πρόβλημα αυτό ασχολήθηκε η Σύνοδος των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 24 Μαΐου ε.έ.

Το κείμενο της αποφάσεως, με την δωρικότητα του ύφους που το διακρίνει, θέτει τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων και αντιμετωπίζει με εκκλησιαστικό φρόνημα και υψηλό αίσθημα ευθύνης την κρίση που παρατηρήθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το κείμενο αυτό έχει ως εξής:

“Η Σύνοδος των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και Εκπροσώπων αυτών (των Εκκλησιών Σερβίας, Βουλγαρίας και Τσεχικών Χωρών και Σλοβακίας μη δυνηθεισών να εκπροσωπηθούν), συνελθούσα εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Φαναρίου, κατόπιν προσκλήσεως της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, την 24ην Μαΐου 2005, συνεσκέφθη επί της δημιουργηθείσης επ’ εσχάτων εν τη Εκκλησία Ιεροσολύμων καταστάσεως, και κατόπιν μακρών διαβουλεύσεων ήχθη εις την απόφασιν να απευθύνη αδελφικήν έκκλησιν προς τον Μακ. Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίον όπως οικειοθελώς υποβάλη την παραίτησιν αυτού.

Τούτο εζήτησεν η Σύνοδος μη συνελθούσα ως δικαστήριον ως θυσιαστικήν πράξιν προς ειρήνευσιν της Εκκλησίας.

Του Μακ. Πατριάρχου κ. Ειρηναίου αρνηθέντος να δεχθή τούτο, η Σύνοδος των Προκαθημένων απεδέχθη έναντι τριών επεχόντων την απόφασιν της πλειοψηφίας της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων περί αποκηρύξεως του Πατριάρχου αυτών, όπερ συνεπάγεται την διαγραφήν του ονόματος αυτού εκ των Ορθοδόξων Διπτύχων.”

Είναι σαφές ότι η Σύνοδος των Προκαθημένων, που δεν λειτούργησε ως Δικαστήριο, επικύρωσε με την αρμοδιότητα την οποία είχε, την από 5 Μαΐου ε.έ. απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων περί αποκηρύξεως του Πατριάρχου τους κ. Ειρηναίου. Με την απόφαση αυτή στην ουσία απέρριψε και διάφορες γνωμοδοτήσεις περί της δήθεν αντικανονικότητος της αποφάσεως της πλειοψηφίας των μελών της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, διότι ο λδ΄ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων, διαλαμβάνει μεν ότι οι Επίσκοποι μιας Επαρχίας να μη κάνουν τίποτε χωρίς την γνώμη του Πρώτου, αλλά ταυτοχρόνως διαλαμβάνει ότι ούτε και ο Πρώτος να αποφασίζη χωρίς την γνώμη των άλλων Συνοδικών. Απόρροια αυτής της αποδοχής είναι η διαγραφή του ονόματος του Πατριάρχου Ειρηναίου από τα Δίπτυχα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πρόκειται για έκπτωση του κ. Ειρηναίου από τον Πατριαρχικό Θρόνο.

Ο Μητροπολίτης μας σε τηλεοπτική παρουσία του στην ΝΕΤ, την 25η Μαΐου, εκτός από την τοποθέτησή του για την απόφαση της Συνόδου των Προκαθημένων, τόνισε ότι μετά την απόφαση αρχίζουν τα δύσκολα, γι' αυτό απαιτείται να αυξηθή το αίσθημα της πνευματικής ευθύνης όλων για την λύση των θεμάτων. Συγκεκριμένα τόνισε τα εξής σημεία:

1. Θα πρέπη να γίνη σεβαστή από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες η απόφαση της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως. Δεν πρέπει επ' ουδενί λόγω να υπονομευθή αυτή η απόφαση και ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τις Εκκλησίες που υπέγραψαν ή που δεν συμμετείχαν ή που επείχαν κατά την ψηφοφορία. Δηλαδή, δεν πρέπει η κρίση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να επεκταθή και να προσβάλη την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Επίσης η ενότητα μεταξύ των Προκαθημένων δεν πρέπει να διασπασθή κατά τις μετέπειτα εξελίξεις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατά την διαδικασία εκλογής του νέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

2. Ο πρ. Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίος θα πρέπη, έστω και την τελευταία στιγμή, να αποδεχθή αυτήν την απόφαση και να μη συντελέση στον διχασμό της Εκκλησίας. Να επαναλάβη τον λόγο του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου “εκών άπειμι”. Δεν πρέπει να στηριχθή σε κοσμικές αρχές, γιατί αυτό θα είναι αντίθετο με τον λ΄ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων. Τελικά οι άγιοι πρέπει να είναι τα πρότυπά μας.

3. Θα πρέπη όλοι οι Αγιοταφίτες Πατέρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό με εκκλησιαστικό φρόνημα, που σημαίνει θα πρέπη να φθάσουν μέχρι την εκλογή του νέου Πατριάρχου με ενότητα, ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Δεν πρέπει να επιτρέψουν να εισέλθη μεταξύ τους η διχόνοια και η φιλοπρωτία. Ούτε θα πρέπη να παρατηρηθή το φαινόμενο του ρεβανσισμού.

4. Θα πρέπη να αντιμετωπισθή με σοβαρότητα η περίοδος μετά την εκλογή του νέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Δηλαδή το πρόσωπο που θα εκλεγή Πατριάρχης Ιεροσολύμων πρέπει να διακρίνεται από νηφιαλιότητα και ψυχραιμία, ταπείνωση, εκκλησιαστικό φρόνημα και θεολογική παιδεία, διότι θα αναλάβη το βαρύ φορτίο να επουλώση τα τραύματα, να θεραπεύση τις πληγές και να αναβαθμίση το πνευματικό κύρος της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Οι τρόποι είναι πολλοί και οι Αγιοταφίτες που αγαπούν την Εκκλησία τους θα τους βρούν.

Ευχόμαστε ο Χριστός, που είναι κεφαλή της Εκκλησίας και ο Οποίος δίδαξε, έπαθε και αναστήθηκε στα Ιεροσόλυμα, να φωτίση με το αναστάσιμο φως και να θεραπεύση τις πληγές.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2120