• Αρχική
  • Τεῦχος 122 - Ἰούνιος 2006
  • Γραπτά Κυρήγματα: Κυριακή 30 Ιουλίου Άγιοι Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος

Γραπτά Κυρήγματα: Κυριακή 30 Ιουλίου Άγιοι Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος

Την προηγούμενη Κυριακή, αγαπητοί αδελφοί, εορτάσαμε τον Προφήτη Ιεζεκιήλ, σήμερα εορτάζουμε μερικούς Αποστόλους, από τους Εβδομήκοντα, ήτοι τους Σίλα, Σιλουανό, Επαινετό, Κρήσκεντα και Ανδρόνικο.

Ο Χριστός, εκτός από τον στενό κύκλο των μαθητών Του, είχε και έναν ευρύτερο κύκλο, τους Εβδομήκοντα, τους οποίους προετοίμαζε για το αποστολικό έργο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει: «Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και ετέρους εβδομήκοντα, και απέστειλεν αυτούς ανά δύο προ προσώπου αυτού εις πάσαν πόλιν και τόπον ου ήμελλεν αυτός έρχεσθαι» (Λουκ. ι , 1) Και πιο κάτω γράφει: «Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες· Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματί σου» (Λουκ. ι 17).

Μεταξύ αυτών των Εβδομήκοντα Αποστόλων ήταν και οι άγιοι Απόστολοι που εορτάζουν σήμερα. Σύμφωνα με τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο άγιος Σίλας συνδέθηκε με τον Απόστολο Παύλο και έγινε Επίσκοπος Κορίνθου, ο άγιος Σιλουανός έγινε Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο άγιος Επαινετός έγινε Επίσκοπος Καρθαγένης και ο άγιος Κρήσκης έγινε Επίσκοπος Καρχηδόνος, δηλαδή εννοείται η Καρχηδόνα της Ισπανίας. Και οι τέσσερεις αυτοί αποστολικοί άνδρες αγωνίσθηκαν για την διάδοση της χριστιανικής πίστεως και την εδραίωση των Εκκλησιών και εκοιμήθηκαν οσίως και πορεύθηκαν προς τον ποθούμενο Κύριό τους.

Ο ιερός υμνογράφος στα τροπάρια που συνέταξε κάνει λόγο για το ότι οι Αποστολικοί αυτοί άνδρες ήταν πάνσοφοι, αφού φωτίσθηκαν από τις αστραπές του Πνεύματος και περιερχόμενοι τα πληρώματα της γης, εφώτισαν τους πιστούς. Επίσης, χρησιμοποιεί και την εικόνα των νεφελών, γιατί οι άγιοι αυτοί ως πνευματικές νεφέλες πήγαν σε όλα τα πέρατα της γης, και έριξαν την ουράνια βροχή και κατήρδευσαν τις ψυχές των πιστών με την θεία Χάρη, αποβάλλοντες τα ζιζάνια της αθεΐας και κάνοντες τις ψυχές τους καρποφόρες.

Οι άγιοι αυτοί Απόστολοι απεδείχθηκαν «ιατροί ψυχών τε και σωμάτων σωτήριοι», χρησιμοποιώντας τα πνευματικά φάρμακα της θείας Χάριτος που θεραπεύουν και τους νοσούντας κατά το σώμα, αλλά και τους υγιαίνοντας μεν κατά το σώμα, ασθενούντας δε κατά την ψυχή.

Η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική, όπως το ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως, γιατί στηρίχθηκε στην διδασκαλία και το έργο των Αποστόλων, οι οποίοι απεστάλησαν από τον Χριστό σε ολόκληρο τον κόσμο να κηρύξουν και να βαπτίσουν. Διάδοχοι των Αποστόλων ήταν οι Πατέρες και διάδοχοι των Πατέρων είναι οι Επίσκοποι δια μέσου των αιώνων, μέχρι σήμερα, που μεταφέρουν στους ανθρώπους την αληθινή πίστη, διδασκαλία και ζωή της αποκαλυπτικής αληθείας. Η Εκκλησία είναι Αποστολική επειδή είναι και Πατερική, γιατί χωρίς τους Πατέρας, που είναι διάδοχοι των αγίων Αποστόλων, δεν θα διασωζόταν η αποστολικότητα της Εκκλησίας. Ένας λόγος που η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η κατ’ εξοχήν Αποστολική Εκκλησία, η οποία διασώζει την αλήθεια, είναι ότι είναι Πατερική. Και, φυσικά, οι Πατέρες δεν εξαντλούνται στους πρώτους οκτώ αιώνες του Χριστιανισμού, όπως μερικοί ισχυρίζονται, αλλά επεκτείνονται σε όλους τους αιώνες. Πατέρες της Εκκλησίας είναι ο ιερός Φώτιος, ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κλπ. Κάθε εποχή της εκκλησιαστικής ζωής είναι πατερική εποχή.

Στην Αμερική που υπάρχουν πολλές «εκκλησίες» και όλες διεκδικούν την αυθεντικότητα, υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν να βρουν την ιστορική Εκκλησία, την Εκκλησία, δηλαδή, που διασώζει αυτήν την αποκαλυπτική αλήθεια της πίστεως και ζωής. Και πολλοί από αυτούς ομολογούν ότι αυτήν την ιστορική Εκκλησία την βρήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία των Προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, των Οσίων και των Μαρτύρων, δηλαδή υπάρχει μια αδιάλειπτη διαδοχή πίστεως, χειροτονίας και ζωής.

Πρέπει να θεωρούμε τιμή που ανήκουμε σε αυτήν την Εκκλησία και μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τους Δώδεκα και Εβδομήκοντα Αποστόλους, αλλά και τους διαδόχους τους.

+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2205