Γραπτά Κυρήγματα: Κυριακή, 13 Αυγούστου, Ανακομιδή των λειψάνων του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

Σήμερα η Εκκλησία μας, εορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ενώ η μνήμη του εορτάζεται την εικοστή πρώτη (21) Ιανουαρίου.

Ο άγιος Μάξιμος είναι ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος γεννήθηκε στο τέλος του 6ου αιώνος στην Κωνσταντινούπολη και έδρασε μέχρι τα μέσα του 7ου αιώνος. Καταγόταν από επιφανή οικογένεια, διακρινόταν για τα μεγάλα και έκτακτα διανοητικά χαρίσματα και κατέλαβε μεγάλη θέση στα ανάκτορα, αφού προσλήφθηκε από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο ως αρχιγραμματεύς. Όμως, πολύ γρήγορα παραιτήθηκε από το αξίωμα αυτό και έγινε μοναχός, κατ’ αρχάς μεν σε Ιερά Μονή στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου και αργότερα, λόγω επιδρομών, μετακινήθηκε σε άλλες Ιερές Μονές.

Η ζωή του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού υπήρξε περιπετειώδης, διότι υπερασπίσθηκε την αλήθεια της Εκκλησίας σχετικά με τις δύο θελήσεις στον Χριστό. Στην εποχή του εμφανίσθηκε μία αίρεση, ο λεγόμενος μονοθελητισμός και μονοενεργητισμός, που ήταν προέκταση της μονοφυσιτικής αιρέσεως και υπεστήριζε ότι ο Χριστός μετά την ένωση των δύο φύσεων είχε μόνον μία θέληση, την θεία. Ο άγιος Μάξιμος διέβλεψε τον κίνδυνο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, γι’ αυτό υπεστήριξε την ορθόδοξη διδασκαλία ότι ο Χριστός όπως είχε δυό φύσεις, την θεία και την ανθρωπίνη, έτσι είχε και δύο φυσικά θελήματα, το θείο και το ανθρώπινο, γιατί η θέληση και η ενέργεια είναι η ικανότητα της φύσεως.

Το σημαντικό είναι να δούμε τον λόγο για τον οποίον επεκτάθηκε η αίρεση του μονοθελητισμού. Όταν ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ελευθέρωσε από τους Άραβες τις χώρες στις οποίες κατοικούσαν οι μονοφυσίτες, προσπάθησε να εντάξη τους μονοφυσίτες μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, χρησιμοποιώντας έναν πολιτικό συμβιβασμό. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο οι μονοφυσίτες θα δέχονταν ότι στον Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις μετά την ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως, και οι Ορθόδοξοι θα δέχονταν ότι στον Χριστό υπάρχει μία θέληση και ενέργεια, μετά την ένωση των δύο φύσεων.

Ο άγιος Μάξιμος, όμως, δεν μπορούσε να δεχθή αλλοίωση της πίστεως και μάλιστα για πολιτικούς λόγους και με πολιτικές σκοπιμότητες, γι’ αυτό έγραψε πολλά κείμενα και έκανε πολλούς αγώνες για την διαφύλαξη της αληθείας. Υπέστη πολλές κακώσεις και μαρτύρια, αλλά δεν υπεχώρησε. Το θέμα αυτό δεν είναι μόνον θεολογικό και χριστολογικό, αλλά και ανθρωπολογικό, γιατί αν ο Χριστός έχη μόνο μία θέληση και ενέργεια, δηλαδή την θεία θέληση και ενέργεια, τότε δεν είναι πραγματικός άνθρωπος, καθώς επίσης δεν θα μπορούσε να σωθή ο άνθρωπος.

Η ΣΤ’ (έκτη) Οικουμενική Σύνοδος απεφάσισε ότι αφού στον Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρωπίνη, υπάρχουν και δύο φυσικές θελήσεις και δύο φυσικές ενέργειες, η θεία και η ανθρωπίνη, που ενεργούσαν «αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως», χωρίς να επικρατή αντιπαλότητα μεταξύ τους. Όπως ερμηνεύει και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η ανθρώπινη θέληση δεν εκινείτο από την δική της γνώμη, αλλά υποτασσόταν στην θεία θέληση, στην υπόσταση του Λόγου, και έπασχε τα δικά της, κατά τρόπον φυσικό, όταν η θεία θελήση το παραχωρούσε σε αυτήν. Έτσι, ο Χριστός παρέδωκε τον εαυτό Του εκούσια στον θάνατο ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος.

Βέβαια, μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτά είναι φιλοσοφικά ζητήματα, που δεν αφορούν τους Χριστιανούς και δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτό είναι λάθος, γιατί αυτά είναι θεολογικά ζητήματα και η αλλοίωση της διδασκαλίας περί του Χριστού συνιστά και αλλοίωση του τρόπου της σωτηρίας του ανθρώπου. Ακόμη, ο άγιος Μάξιμος και οι Πατέρες της Εκκλησίας, όταν μιλούσαν για τον Χριστό, δεν έκαναν φιλοσοφία, αλλά προσπαθούσαν να εκφράσουν με λόγια αυτό που γνώριζαν από προσωπική πείρα. Όταν έβλεπαν τον Χριστό στο φως της δόξης Του, τότε έβλεπαν την θεωθείσα ανθρώπινη φύση του Χριστού, καθώς επίσης καταλάβαιναν ότι δεν χανόταν και η δική τους θέληση και ελευθερία.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διαφορά Ανατολής και Δύσεως, μεταξύ των άλλων, βρίσκεται και στο γεγονός ότι στην Δύση επικράτησε με ποικίλους τρόπους, η θεωρία του απολύτου προορισμού του ιερού Αυγουστίνου, η οποία καταργούσε την ελευθερία του ανθρώπου, ενώ στην Ανατολή κυριάρχησε η διδασκαλία του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, η οποία διασώζει την ελευθερία του ανθρώπου.

Υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο αναφερθήκαμε σήμερα στο θέμα αυτό. Όπως είδαμε προηγουμένως, ο μονοθελητισμός ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών της πολιτικής εξουσίας να ενώση τους ορθοδόξους και τους μονοφυσίτας, αλλά τελικά αυτό απέτυχε. Γι’ αυτό πρέπει να γίνη κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν στα θεολογικά και εκκλησιαστικά θέματα να χρησιμοποιήται η πολιτική σκοπιμότητα και η διπλωματία.

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής με την διδασκαλία του και τους αγώνες του μας έδειξε ότι και ως πραγματικοί Ορθόδοξοι πρέπει να ζούμε την αλήθεια και να την ομολογούμε με όλη την δύναμη της ψυχής μας.

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΓΡΑΠΤΑ ΚΥΡΗΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1356

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance