Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Χειροτονία Διακόνου

Τήν Τρίτη της Διακαινησίμου ἑβδομάδος στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος χειροτόνησε Διάκονο τόν Μοναχό Ἰουστίνο Καρανικόλα. Ἀπαντώντας ὁ Σεβασμιώτατος στή σύντομη ὁμιλία τοῦ π. Ἰουστίνου, πού περιστράφηκε γύρω ἀπό τό θυσιαστικό πνεῦμα πού πρέπει νά διακρίνη τόν Διάκονο, πῆρε ἀφορμή ἀπό τά κύρια γνωρίσματα τοῦ πρώτου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, τό ὀράριο καί τά δικηροτρίκηρα, τό πρῶτο σύμβολο προσευχῆς καί τά δεύτερα ὁμολογία τοῦ τριαδικοῦ δόγματος καί τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ, γιά νά πῆ, ὅτι ἔργο τοῦ Διακόνου εἶναι νά καλή το λαό σέ προσευχή πρός τόν Προσωπικό Τριαδικό Θεό καί τόν ἐνανθρωπήσαντα Λόγο, τόν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά καί νά φωτίζη καί θερμαίνη τούς ἀνθρώπους, λυώνοντας σάν τό κερί στή Διακονία του.

Ὀρατόριο γιά τό Πάθος

“Επί τό πάθος τό ἐκούσιον” ἦταν ὁ τίτλος ὀρατορίου πού παρουσίασε στό κοινό της Ναυπάκτου τήν Μ. Δευτέρα στήν Παπαχαραλάμπειο αἴθουσα ὁ Φιλοκαλλιτεχνικός Σύλλογος Μεσολογγίου σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ναυπάκτου. Ἦταν μιά σύνθεση ἀπό βυζαντινούς ὕμνους καί εὐρωπαϊκά μουσικά κομμάτια συνδεδεμένα μέ κείμενο, πού ἀφηγεῖτο τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός τό πάθος. Τά κείμενα ἐπιμελήθηκε ὁ Γιῶργος Λαχανᾶς. Τήν χορωδία διηύθυνε ὁ κ. Χρῆστος Βλαχογιάννης, ἐνῶ συμμετεῖχε σ’ αὐτήν ὡς σολίστ ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου κ. Πέτρος Παρρᾶς. Ἐκφραστικότατος ἀφηγητής ἦταν ὁ συμπατριώτης μᾶς ἠθοποιός τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου κ. Χρῆστος Καλαβροῦζος.

Γιορτή στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Ναυπάκτου

Μέ ἀφορμή τή γιορτή τῆς Μητέρας, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ναυπάκτου, διοργάνωσε τήν Κυριακή των Μυροφόρων μιά ὡραία ἑορταστική ἐκδήλωση. Ἡ γιορτή τῆς Μητέρας, πού γιορτάζεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, δέν εἶναι μιά γιορτή τῆς παραδόσεώς μας.Μᾶς ἔρχεται ἀπό ἔξω. Ὅμως μποροῦμε νά τήν προσλάβουμε καί νά τῆς δώσουμε δικό μας περιεχόμενο. Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τήν συνέδεσε μέ τήν Παναγία καί τίς ἀνδρεῖες Μυροφόρες, ἡ μνήμη τῶν ὁποίων συνέπεσε φέτος μέ τήν γιορτή τῆς Μητέρας.

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε στόν ὑπαίθρειο αὔλειο χῶρο τοῦ Ι. Ναοῦ, μέρος μοναδικό, ἀπ’ ὅπου μπορεῖ κανείς νά ἀπολαύση τό μαγευτικό δειλινό τοῦ Μαΐου μέ θέα τόν Κορινθιακό Κόλπο, τά ἀντικρυνά ἀχαϊκά βουνά καί τήν γραφική πολιτεία μας.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε ἀναστάσιμους ἐκκλησιαστικούς ὕμνους πού ἔψαλε χορωδία ἀπό ἐνορίτισσες μέ τήν βοήθεια τῶν Ἱεροψαλτῶν τοῦ Ι. Ναοῦ, ἀπαγγελίες ποιημάτων, ὁμιλία μέ θέμα “Ἡ μορφή, τό ἔργο καί ἡ προσφορά τῆς μητέρας” ἀπό τήν τ. Λυκειάρχη κ. Γεωργία Λαγοῦ- Γκίζα, παραδοσιακούς χορούς, πού δίδαξε στά παιδιά καί τούς νέους της Ἐνορίας ὁ δάσκαλος κ. Ἰωάννης Βαφειάδης, καί μιά πλούσια δεξίωση γιά τούς ἐνορίτες καί τούς προσκεκλημένους. Εἰσαγωγή στή γιορτή ἔκανε ἡ πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου κ. Ἀλεξάνδρα Θανοπούλου, πού μίλησε γιά τό σκοπό τῶν Συνδέσμων καί τό νόημα τῆς ἐκδήλωσης. Στήν γιορτή παρευρέθησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μᾶς ὁ ὁποῖος καί ἀπηύθυνε σχετικό μήνυμα στούς παρευρισκομένους, ὁ Δήμαρχος τῆς Πόλης μας, ὁ Προϊστάμενος καί ὁ Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Περιφερείας μας καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ γιορτή ἦταν μιά πρώτη ἀνοιχτῆ ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης. Ἦταν ἕνα ἐνοριακό πανηγύρι πού ἔδειξε ὅτι ἡ Ἐνορία εἶναι οἰκογένεια. Αὐτή ἡ πρώτη δυναμική ἐμφάνισή του ὡς ἄνω Συνδέσμου φανέρωσε τό μεράκι, τίς δυνάμεις καί τήν ὄρεξη γιά δουλειά πού ἔχει ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Νομίζουμε πῶς μέ τήν καθοδήγηση τῶν Ἐφημερίων της Ἐνορίας, τήν ἐνεργητικότητα τῆς Προέδρου καί τῶν Μελῶν τοῦ Συνδέσμου καί μέ τήν ὄρεξη γιά δουλειά τῶν Ἐνοριτῶν ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἄγ. Γεωργίου θά παρουσιάση καί στό μέλλον θαυμαστά ἀποτελέσματα τῆς κοινωνικῆς καί κοινοτικῆς του δράσης.

Ν.Γ.

Γιορτή γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ναυπάκτου

Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, 2 Μαΐου, στίς 8μ.μ., πραγματοποιήθηκε στήν Παπαχαραλάμπειο αἴθουσα ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ναυπάκτου ἀπό τούς Τούρκους καί τήν προστασία τῆς πόλης ἀπό τήν Παναγία τή Ναυπακτιώτισσα.

Τό πλούσιο πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης περιελάμβανε ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπό χορωδία πού διηύθυνε ὁ Μοναχός π. Παλαμᾶς Δημητρέλης, τό ὀρατόριο τοῦ Σωκράτη Βενάρδου “Ἐθνεγερσία”, πού παρουσίασε 70μελής χορωδία καί 15μελής ὀρχήστρα, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Ἀρχιμ. π. Ρωμανού Κατραούρα, ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. π. Εἰρηναίου Κουτσογιάννη καί δημοτικούς χορούς ἀπό τά χορευτικά τμήματα τοῦ Δήμου Ναυπάκτου καί νέων καί νεανίδων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου καί τοῦ Ἀντιρρίου. Τήν ἐνορχήστρωση τοῦ ὀρατορίου ἐπιμελήθηκε ὁ Ἱεροδιάκονος π. Χρυσόστομος Τρομπούκης. 

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος.

Ἐκδημίες Ἱερέων

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω ὁ π. Λεωνίδας Τσονάκας ἐφημέριος Μηλέας Ναυπακτίας. Ὁ π. Λεωνίδας γεννήθηκε τό 1917 στήν Μηλιά Ναυπακτίας. Νυμφεύθηκε τήν Ἀφροδίτη Ἀδραχτά τό 1941.

Χειροτονήθηκε Διάκονος τήν 31-10-1976 καί Πρεσβύτερος τήν 9-11 τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ναυπακτίας καί Εὐρυτανίας Δαμασκηνόν. Ἀνέλαβε τό ἔργο τῆς πνευματικῆς πατρότητος τό 1984 ἀπό τόν Μητροπολίτην Ναυπάκτου Ἀλέξανδρον.

Λίγο καιρό πρίν τήν κοίμησή του ἡ ὁποία συνέβη τήν 17-4-1997, εἶχε παρακαλέσει γιά τήν ἀντικατάστασή του, ἀφοῦ μέ μεγάλη του λύπη ἔβλεπε πῶς δέν ἦταν σέ θέση νά λειτουργῆ.

Ὁ π. Βασίλειος Καρασμαΐλης γεννήθηκε στήν Κυδωνιά Ναυπακτίας τό 1930. Μέ τήν σύζυγό του Ἀναστασία ἀπέκτησε δύο παιδιά. “Χωρίς σπουδές, ταλαντοῦχος ζωγράφος μέ λεπτή εὐαισθησία καί ποιητική ἀντίληψη τῶν πραγμάτων” ζοῦσε τήν οἰκογένειά του μέ τό εἰσόδημα πού τοῦ ἔδινε ἡ τέχνη του. Συγχρόνως ἐκτελοῦσε καί χρέη ἱεροψάλτη στήν ἐνορία τοῦ χωριοῦ του.

Χειροτονήθηκε Διάκονος στίς 20-7-86 στόν Ι. Ναό Τιμίου Προδρόμου Κυδωνιᾶς καί Πρεσβύτερος στόν Ι. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἄνω Χώρας στίς 26-7-86 ἀπό τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἀλέξανδρο. Διορίστηκε ἐφημέριος στήν ἐνορία Κυδωνιᾶς τήν ὁποία καί ὑπηρέτησε μέχρι τόν θάνατό του ἀπό καρκίνο στίς 12-2-97.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2737