Η ομορφιά τού ανθρώπου

Όλο καί αυξάνονται τά λεγόμενα «ινστιτούτα ομορφιάς» καί πολλοί-πολλές είναι οι ενδιαφερόμενοι γιά τήν εξωτερική τους εμφάνιση. Στήν εποχή τής οικονομικής κρίσεως θά φροντίσουν οι άνθρωποι νά κάνουν διάφορες περικοπές, αλλά ενδεχομένως δέν θά γίνουν περικοπές σέ έξοδα πού συνδέονται μέ τήν περιποίηση τού σώματος, όπως δηλώνεται από πολλές γυναίκες στά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Όμως η ομορφιά τού ανθρώπου δέν περιορίζεται σέ μιά εξωτερική περιποίηση, αλλά έχει ένα εσωτερικό βάθος. Είναι σημαντικό αυτό πού δηλώθηκε από τήν τηλεπαρουσιάστρια Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία σέ μιά συνέντευξή της, μεταξύ άλλων, είπε γιά τό θέμα αυτό.

«Ο πραγματικός όμορφος άνθρωπος είναι αυτός πού ζεί μέ μέτρο. Η ομορφιά δέν έχει ασχήμια. Γιά νά έχουμε ευεξία πρέπει νά κοιμόμαστε καλά, νά κάνουμε σωστή διατροφή, νά ασκούμαστε, νά διαβάζουμε καί νά επικοινωνούμε μέ τούς συνανθρώπους μας. Μόνο τότε ο νούς καί η ψυχή βρίσκονται σέ αρμονία. Άν τρώς μέ μέτρο, πίνεις μέ μέτρο, κοιμάσαι μέ μέτρο, γυμνάζεσαι μέ μέτρο, δέν έχεις τίποτα ακραίο στή ζωή σου. Τό πρότυπο μιάς γυναίκας που εργάζεται, διαθέτει χρόνο γιά τά παιδιά της, αλλά καί γιά τόν εαυτό της γιά νά ασχοληθεί μέ τόν αθλητισμό, είναι τό πρότυπο μιάς ευτυχισμένης γυναίκας. Ένας ωραίος άνθρωπος δέν θέλει καλλυντικά. Εκπέμπει ομορφιά γιατί δέν είναι γκρινιάρης, καρμοίρης, μίζερος. Τόν όμορφο άνθρωπο στήν ψυχή θέλεις νά τόν πλησιάζεις γιατί λάμπει καί στό πρόσωπο» (Εφημ. «Τό Παρόν», 8-8-2010).

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ ψυχής καί σώματος καί η υγεία ή η ασθένεια τής ψυχής αντανακλά καί στό σώμα. Έτσι, είναι δυνατόν ένας όμορφος στό σώμα νά είναι αποκρουστικός, διότι εκδηλώνει αρρωστημένες ψυχικές ή ψυχολογικές καταστάσεις. Πολλές φορές συμβαίνει καί τό αντίθετο, δηλαδή ένας άνθρωπος πού έχει έναν ωραίο ψυχικό κόσμο, νά ελκύη τήν προσοχή τών άλλων έστω κι άν εξωτερικά δέν είναι ελκυστικός.

Στίς Παροιμίες τού Σολομώντος γράφεται: «Καρδίας ευφραινομένης, πρόσωπον θάλλει» (Παρ. ιε', 13). Η βάση τής ψυχοσωματικής συγκροτήσεως τού ανθρώπου είναι η καρδιά. Όταν αυτή χαίρεται, όλο τό σώμα έχει ευεξία, έστω κι άν ο άνθρωπος βρίσκεται σέ δύσκολες συνθήκες.

Ο Απόστολος Πέτρος αναφερόμενος στόν στολισμό τών γυναικών δέν τόν περιορίζει στό σώμα, αλλά τόν ανάγει στήν καρδιά: «έστω ουχ ο έξωθεν εμπλοκής τριχών καί περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ιματίων κόσμος, αλλ' ο κρυπτός τής καρδίας άνθρωπος εν τώ αφθάρτω τού πραέος καί ησυχίου πνεύματος, ό εστιν ενώπιον τού Θεού πολυτελές» (Α' Πέτρ. γ', 3-4).

Τό σώμα φθείρεται μέ τήν πάροδο τού χρόνου, λόγω τής φθαρτότητας καί τής θνητότητας πού υπάρχει μέσα σέ αυτό. Ό,τι καί νά κάνη κανείς δέν μπορεί νά αποφύγη τήν φθορά, πού εκφράζεται μέ τό άσπρισμα τών τριχών, τίς ριτίδες, τίς ασθένειες, όλες τίς ενδείξεις τής περασμένης ηλικίας. Τά χρόνια ούτως άλλων φαίνονται. Άς φροντίζουμε τήν εσωτερική ομορφιά, η οποία όχι μόνον αντέχει στόν χρόνο, αλλά καί ομορφαίνει περισσότερο μέ τό πέρασμα τού χρόνου. Τό πνεύμα του κρυπτού τής καρδίας ανθρώπου είναι «ενώπιον τού Θεού πολυτελές».

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1610

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance