Γεγονός καὶ σχόλιο: Ὁ σκληρά ἐργαζόμενος Ἕλληνας

Μού αρέσει κάθε χρόνο νά κάνω προσωπικά τούς αγιασμούς στά Σχολεία τής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στήν Ναύπακτο. Τά επισκέπτομαι όλα, κάνω τήν ακολουθία τού αγιασμού, απευθύνω ένα σύντομο μήνυμα στά παιδιά, διαφορετικό σέ κάθε Σχολείο, συναντώ τούς Καθηγητάς στό Γραφείο τους, όπου πολλές φορές γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις μέ αφορμή κάποιο γεγονός. Η παρουσία μου στούς χώρους τής Εκπαιδεύσεως είναι πηγή εμπνεύσεως καί αφορμή καί δικών μου προσωπικών αναμνήσεων. Βλέπει κανείς τήν ζωντάνια τών παιδιών, τήν έμπνευσή τους καί χαίρεται.

Εφέτος, κατά τήν μετάβασή μου στά Σχολεία σκέφθηκα κάτι πού άκουσα πρίν από χρόνια από ένα επίσημο πρόσωπο ότι «ο μαθητής είναι ο πιό σκληρά εργαζόμενος Έλληνας». Αυτό ερμνεύεται μέσα από δύο γεγονότα.

Τό πρώτον, ότι ο μαθητής, καί μάλιστα εκείνος πού ενδιαφέρεται γιά τήν γνώση, ασχολείται σχεδόν όλη τήν ημέρα σκληρά, γιά τήν μόρφωσή του. Όλο τό πρωϊνό βρίσκεται στό Σχολείο ακούγοντας τούς Καθηγητάς καί εξεταζόμενος στό γνωστικό αντικείμενο τής ημέρας εκείνης σέ πολλά καί διαφορετικά μαθήματα, αντιμετωπίζοντας πράγματι δύσκολες περιπτώσεις, γιατί πάντοτε είναι δύσκολο νά συνυπάρχης σέ ένα περιβάλλον πού αποτελείται από ανθρώπους μέ πολλούς χαρακτήρες καί προσωπικότητες. Έπειτα, τό απόγευμα έχει νά ασχοληθή μέ τήν προετοιμασία τής άλλης ημέρας, νά παρακολουθήση φροντιστηριακά μαθήματα σέ ξένες γλώσσες καί σέ άλλα μαθήματα πού τόν ενδιαφέρουν γιά τήν συμπληρωματική γνώση, αλλά καί νά συμμετάσχη σέ διάφορες δραστηριότητες, όπως μουσική, χορό, άθληση κ.λ.π. Όλη αυτή η ένταση έχει συνέπειες στήν αγωνία καί τό άγχος.

Τό δεύτερον είναι, ότι η σκληρή αυτή εργασία δέν προσφέρει άμεσα αποτελέσματα στά παιδιά, από πλευράς οικονομικών απολαβών. Δέν περιμένει στό τέλος τής εβδομάδος ή τού μηνός νά λάβη κάτι, αλλά αισθάνεται καί τήν ανάγκη χρημάτων προκειμένου νά μορφωθή. Φυσικά, οι γονείς, παρά τίς οικονομικές δυσκολίες, προσπαθούν νά προσφέρουν ό,τι είναι δυνατόν στά παιδιά τους γιά νά ικανοποιήσουν τόν πόθο τους γιά τήν γνώση. Υπάρχουν, όμως, παιδιά πού εργάζονται τό καλοκαίρι καί σέ άλλες περιόδους γιά νά μπορούν νά σπουδάσουν. Καί τό κυριότερο ο μαθητής, παρά τίς προσπάθειες πού καταβάλλει δέν αισθάνεται αισιόδοξος γιά τό μέλλον του, γιατί η ανεργία καλπάζει, οι απολύσεις αυξάνονται. Έτσι, ο μαθητής εργάζεται σκληρά μέ δυσκολίες, αλλά καί έντονους προβληματισμούς γιά τό μέλλον του. Γι’ αυτό, ίσως, δέν ισχύει η φράση «φταίει η νεολαία», αφού «φταίει η γηραλέα», διότι εμείς οι μεγάλοι μέ τίς αστοχίες μας δημιουργήσαμε τήν σύγχρονη άδικη κοινωνία, χωρίς αξιόλογα πρότυπα, στήν οποία καλούνται νά ζήσουν τά νέα παιδιά.

Μακάρι όλοι οι Έλληνες, καί κυρίως οι πολιτικοί μας, νά εργάζωνται τόσο σκληρά καί μέ τόση ανιδιοτέλεια καί τόσο αυθορμητισμό όσο οι μαθητές.
Ν.Ι.

  • Προβολές: 1778

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance