Νεκρολογία: Ιερεύς Κωνσταντίνος Μάλαινος

Κοιμήθηκε τό Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, σέ ηλικία 80 ετών ο π. Κωνσταντίνος Μάλαινος, συνταξιούχος Εφημερίος Άνω Αγίου Βλασίου καί πρ. Αρχιερατικός Επίτροπος Αγίου Βλασίου.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στόν Άνω Άγιο Βλάσιο τήν Κυριακή, προεξάρχοντος τού Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου, μέ τήν συμμετοχή πολλών Ιερέων τής Μητροπόλεώς μας τής επαρχίας τού Αγίου Βλασίου καί τού Αγρινίου. Παρέστη ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός καί, βεβαίως, όλοι οι κάτοικοι τού χωριού, καθώς καί από γειτονικά χωριά καί από τό Αγρίνιο, αφού π. Κωνσταντίνος ήταν αγαπητός καί σεβαστός σέ όλους.

Τούς εξοδίους λόγους τού Σεβασμιωτάτου καί τού κ. Πέτρου Σκάνδαλου, εκ μέρους τής Κοινότητος Αγίου Βλασίου, δημοσιεύουμε κατωτέρω.

Επίσης εκπρόσωπος τής Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου εξέφρασε τίς ευχαριστίες τής Ενώσεως γιά τήν άψογη συνεργασία τους καί τήν φροντίδα του εκ μέρους τής Ι. Μητροπόλεως γιά τήν ιερατική εξυπηρέτηση τών νεανικών Κατασκηνώσεών τους.

*

Ιερεύς Κωνσταντίνος ΜάλαινοςΟ π. Κωνσταντίνος Μάλαινος, μέ καταγωγή από τήν Κοινότητα Αμπελίων τής Επαρχίας Τριχωνίδος Ν. Αιτωλοακαρνανίας γεννήθηκε τό έτος 1931. Γονείς του ήταν ο Δημήτριος καί η Πατρούλα Μάλαινου.

Τό έτος 1958 νυμφεύτηκε τήν καταγώμενη από τήν Σπολάιτα Βασιλική Ξενάκη, μέ τήν οποία απέκτησε δύο παιδιά, τόν Γιώργο καί τήν Αγαθή.

Από τήν παιδική του ηλικία έδειξε ζήλο καί κλίση γιά τήν Ιερωσύνη καί γιά τόν σκοπό αυτό ενεγράφη στό Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο τής Ιεράς Μονής Σκαφιδιάς Πύργου Ηλείας από τό οποίο αποφοίτησε τό έτος 1958.

Χειροτονήθηκε Διάκονος τήν 23η Οκτωβρίου 1958 καί Πρεσβύτερος τήν 1η Ιανουαρίου 1959 υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπακτίας καί Ευρυτανίας κυρού Δαμασκηνού. Από τόν ίδιο Αρχιερέα έλαβε τό ενταλτήριο γράμμα τού Πνευματικού (1971) καί τά οφφίκια τού Οικονόμου (1971) καί Πρωτοπρεσβυτέρου (1983). Υπηρέτησε στίς Ενορίες Κάτω Αγίου Βλασίου Τριχωνίδος (1959-1961) καί Άνω Αγίου Βλασίου (1961-2001). Συνταξιοδοτήθηκε τό έτος 2001 λόγω γήρατος.

Από έτος 1967 τού ανατέθηκαν καί τά καθήκοντα τού Αρχιερατικού Επιτρόπου Παρακαμπυλίων καί εργάσθηκε από τήν θέση αυτή, στό έργο τής Ιεράς Μητροπόλεως καί μετά τήν συνταξιοδότησή του μέχρι καί τό 2007, γιά σαράντα χρόνια. Μέχρι καί τήν κοίμησή του υπηρετούσε στόν Ι. Ναό ανελλιπώς, δίπλα στόν νεώτερο Εφημέριο τού Άνω Αγίου Βλασίου π. Θωμά.
Α.Κ.

*

Από τόν επικήδειο τού Μητροπολίτου

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε κατ' αρχάς γιά τήν εξόδιο ακολουθία ως «προπομπή», γιά τήν ονομαστήρια ημέρα τών ανθρώπων, δηλαδή τήν ημέρα πού βαπτίζονται καί γίνονται μέλη τής Εκκλησίας, καί γιά τήν εόρτιο ημέρα πού είναι η μέρα τής εξόδου του από τόν πρόσκαιρο κόσμο καί τής εισόδου του στήν ουράνια Εκκλησία, αναφερόμενος στόν λόγο τού αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου «προπομπή καί ουκ εκδημία», η παρούσα συνάντηση. Καί μάλιστα γιά τήν προπομπή ενός Ιερέως, όπως τού π. Κωνσταντίνου.

Έπειτα αναφέρθηκε στήν προσωπικότητα καί τήν ιερατική διακονία τού κεκοιμημένου, στίς άριστες σχέσεις του μέ τούς κατά καιρούς Μητροπολίτες, στό υπηρεσιακό, ιερατικό, εκκλησιαστικό του φρόνημα.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε τήν επιστολή παραίτησης τού π. Κωνσταντίνου, ως δείγμα απλότητος, περιεκτικότητος, σύνεσης καί εκκλησιαστικού φρονήματος, καθώς καί τήν δική του απάντηση στόν π. Κωνσταντίνο (Δεκ. 2007).

«Σεβασμιώτατε, μετά από τεσσαράκοντα (40) συναπτά έτη στήν υπηρεσία Αρχιερατικού Επιτρόπου Αγίου Βλασίου, καί κατόπιν πολλής σκέψεώς μου, απεφάσισα σήμερον νά υποβάλω στήν Υμετέρα Σεβασμιότητά Σας τήν παραίτησί μου από Αρχιερατικός Επίτροπος Αγίου Βλασίου, καί τούτο λόγω ανωτέρας βίας καί σοβαρής ασθενείας τής Πρεσβυτέρας μου πού μέ ηνάγκασαν εις τήν ως άνω απόφασίν μου. Πρός τούτο παρακαλώ Υμάς νά δεχθήτε τήν παραίτησίν μου.

Σεβασμιώτατε, ευχαριστώ Υμάς τά μέγιστα διά τήν άριστον καί ολοκληρωμένην συνεργασίαν μας, μέ γνώμονα πάντοτε τό καλό τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Μετά σεβασμού καί αγάπης
ασπάζομαι τήν δεξιάν Σας
Κωνσταντίνος Μάλαινος, Ιερεύς».

Καί η απάντηση τού Σεβασμιωτάτου:

«Αγαπητέ π. Κωνσταντίνε,
Έχων υπ' όψη τό υπ' αριθμ. 29/9-12-2007 έγγραφό σας, διά τού οποίου γνωστοποιείτε στήν Ιερά Μητρόπολη τήν παραίτησή σας από τήν θέση τού Αρχιερατικού Επιτρόπου τής Επαρχίας Αγίου Βλασίου, εκφράζω τήν λύπη μου, διότι δέν μπορείτε, γιά λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεώς σας νά συνεχίσετε τήν διακονία αυτή, αλλά καί τήν ευαρέσκειά μου γιά τό έργο τό οποίο έχετε επιτελέσει.

Ιερεύς Κωνσταντίνος Μάλαινος Έχετε εργασθή στόν τομέα αυτό περίπου σαράντα (40) χρόνια επί αρχιερατείας τεσσάρων Αρχιερέων (Δαμασκηνού, Αλεξάνδρου, Νικοδήμου καί εμού) καί έχετε αποσπάσει από όλους τούς προκατόχους μου τόν δίκαιον έπαινον. Βεβαίως, καί εγώ επανειλημμένως καί μάλιστα δημοσίως επήνεσα τήν προσφορά σας στήν Εκκλησία καί από τής ευαισθήτου αυτής θέσεως.

Εργασθήκατε μέ γνώση, διάκριση, επιμέλεια, σεβασμό στούς εκκλησιαστικούς θεσμούς καί τούς κατά καιρούς Επισκόπους, μέ θυσία καί αγάπη πρός τόν λαό. Αυτό, εκτός τών άλλων, φαίνεται καί από τό ότι η περιοχή τού Αγίου Βλασίου δέν δημιούργησε προβλήματα στήν Ιερά Μητρόπολη, καίτοι ευρίσκεται μακρυά από τήν έδρα της. Αυτό οφείλεται κυρίως σέ σάς, πού επεμβαίνατε έγκαιρα καί αντιμετωπίζατε τά θέματα μέ σύνεση καί αποτελεσματικότητα.

Σάς απονέμω τήν αρχιερατική μου ευλογία γιά τό έργο πού επιτελέσατε καί εύχομαι ο Ποιμήν ο καλός καί δίκαιος Κριτής νά σάς δίδη υγεία κατά τό υπόλοιπον τής ζωής σας καί νά σάς αποδώση τόν τής δικαιοσύνης στέφανον κατά τήν ημέρα τής Δευτέρας Παρουσίας, κατά τόν λόγον: «εύ, δούλε αγαθέ καί πιστέ! επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε καταστήσω είσελθε εις τήν χαράν τού κυρίου σου» (Ματθ. κε', 21).

Εννοείται ότι έχετε τήν ευλογία νά κινήσθε μέ άνεση τόσο στήν περιοχή τού Αγίου Βλασίου, όσο καί σέ όλη τήν Ιερά Μητρόπολή μας.
Μέ θερμές ευχές
Ο Μητροπολίτης
Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος».
Καί ο Σεβασμιώτατος κατέληξε χαρακτηρίζοντας τόν π. Κωνσταντίνο «ζωντανή ευλογημένη ιστορία» τής περιοχής, αναφερόμενος στήν αγάπη τών Ιερέων, τού ποιμνίου, τής Πρεσβυτέρας καί τών συγγενών του πρός τόν π. Κωνσταντίνο καί εκφράζοντας τίς ευχές τού ιδίου, τού προκατόχου Μητροπολίτου Σεβ. κ. Αλεξάνδρου, καθώς καί τίς ευχές τού Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου.

Επικήδειος

τού Πέτρου Σκάνδαλου

Σήμερα έφυγε από κοντά μας ο Αρχιερατικός Επίτροπος τής περιοχής Αγίου Βλασίου, ο μακαριστός παπα-Κώστας Μάλαινος.

Όλο τό εκκλησίασμα πενθεί τήν μεγάλη απουσία του. Ήταν εκείνος πού επί πενήντα (50) καί πλέον χρόνια άσκησε άψογα τά εκκλησιαστικά του καθήκοντα. Η βροντερή ψαλμωδική του φωνή, η φροντίδα του γιά τόν ναό, τά παρεκκλήσια καί η αγάπη του γιά όλους μας ήταν υποδειγματική. Βαπτίσια, γάμοι, κηδείες έρχονται στήν μνήμη μας μαζί μέ τήν μορφή τού παπα-Κώστα. Μάς συγκινούσε μέ τούς χαρακτηριστικούς του λόγους μέ τούς οποίους συνόδευε πολλές φορές τού μεταστάντες χωριανούς μας.

Τό χωριό μας χάνει τόν ιερέα του, αλλά κι έναν κοινωνικότατο συγχωριανό του. Εκτός από τά εκκλησιαστικά του καθήκοντα ήταν μπροστάρης καί σέ όλα τά τοπικά θέματα. Στήν φτώχεια, στίς αρρώστειες, στούς πάσχοντες ήταν παρών.

Μεγάλη ευαισθησία έδειχνε καί στά θέματα τών σχολείων. Από τήν εποχή τού μαθητικού συσσιτίου μέχρι καί τήν ίδρυση τού Γυμνασίου καί Λυκείου ο παπα-Κώστας ήταν κύριο μέλος καί στέλεχος τών επιτροπών πού έτρεχε στά Υπουργεία καί παντού, όπου χρειαζόταν, γιά νά πετύχουν τά καλύτερα. Παρόλο πού βγήκε στήν σύνταξη, συνέχιζε νά εκτελή τά καθήκοντά του, άν καί είχαν προστεθή τά προβλήματα υγείας πού αντιμετώπιζε η πρεσβυτέρα του. Τήν διακονούσε όμως ο ίδιος υπομονετικά.

Έμεινε στό χωριό, είχε δραστηριότητα πού τήν θαυμάζαμε όλοι μας. Φιλόξενος, ανοιχτόκαρδος, ανάμεσά μας ήταν ο παπάς μας, ο συγγενής μας καί ο αδερφός μας. Όσοι ζούνε σέ ορεινά απομονωμένα χωριά μπορεί νά καταλάβουν τί σημαίνει η συνεχής παρουσία ενός τέτοιου ιερέα στήν τοπική κοινωνία.
Η ακτινοβολία του καί η καλοσύνη πού εξέπεμπε όλα αυτά τά χρόνια σέ μάς τούς συγχωριανούς του, αλλά καί σέ όλους τούς συνανθρώπους του μέ τούς οποίους ερχόταν σέ επαφή, άς είναι φωτεινός οδηγός μας καί παράδειγμα γιά μίμηση. Μεγάλο καί δυσαναπλήρωτο κενό μάς αφήνει ο παπα-Κώστας.

Όλοι προσευχόμαστε καί ευχόμαστε, ιδιαίτερα μέ τίς ευχές τού Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιεροθέου, ο Κύριος νά κατατάξη τόν απελθόντα πατέρα Κωνσταντίνο στήν χορεία τού Αγίου Θυσιαστηρίου καί νά δίνη παρηγοριά στήν σεβαστή μας πρεσβυτέρα, στά παιδιά καί τά εγγόνια του.
Αιωνία σου η μνήμη, σεβαστέ μας πατέρα Κωνσταντίνε!

  • Προβολές: 1701

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance