Ορθόδοξος εκκλησιαστικός μοναχισμός

Ο Ορθόδοξος μοναχισμός είναι καύχημα καί δόξα τής Εκκλησίας μας. Από εκεί βγήκαν οι άγιοι Επίσκοποι, οι άγιοι Μάρτυρες, οι όσιοι ασκητές. Πολλές φορές έχω γράψει ότι ο μοναχισμός, στήν ορθόδοξη διάστασή του, είναι η προφητική ενόραση, η αποστολική ζωή, η μαρτυρική βιοτή, διατηρεί δηλαδή άσβεστο τό προφητικό, αποστολικό, μαρτυρικό καί πατερικό χάρισμα.

Βέβαια, κάνουμε λόγο γιά ορθόδοξο εκκλησιαστικό μοναχισμό. Αυτό σημαίνει ότι συνδέουμε τόν μοναχισμό μέ τό «ορθόδοξο» καί τό «εκκλησιαστικό». Άλλωστε, κάθε τί τό ορθόδοξο πρέπει νά είναι καί εκκλησιαστικό καί κάθε εκκλησιαστικό πρέπει νά είναι καί ορθόδοξο. Δέν είναι δυνατόν εν ονόματι κάποιας «ορθοδοξίας» νά καταργήται τό εκκλησιαστικό φρόνημα καί πολίτευμα, καί εν ονόματι κάποιας «εκκλησιαστικότητος» νά καταργήται η Ορθοδοξία. Γιά παράδειγμα, η Δ' Οικουμενική Σύνοδος δογμάτισε γιά τίς δύο φύσεις στόν Χριστό, καταδικάζοντας τόν μονοφυσιτισμό καί τόν νεστοριανισμό, αλλά ταυτόχρονα θέσπισε ιερούς Κανόνες γιά τήν καλή λειτουργία τού μοναχισμού. Έτσι, δέν είναι δυνατόν ένας μοναχός νά υπεραμύνεται τού δόγματος τής Χαλκηδόνος, καί νά παραβαίνη τούς ιερούς Κανόνες πού εθέσπισε η ίδια Οικουμενική Σύνοδος γιά τόν μοναχισμό. Πάντως, οι καλοί μοναχοί είναι μάρτυρες τής Ορθοδόξου Παραδόσεως, αλλά έχουν καί εκκλησιαστικό φρόνημα, σέβονται τούς Επισκόπους τής Εκκλησίας.

Τιμώ καί σέβομαι τούς ορθοδόξους μοναχούς. Γιατί, κατά τόν άγιο Ιωάννη τόν Σιναΐτη, «μοναχός εστιν, ο μόνον τών τού Θεού ενταλμάτων εχόμενος, εν παντί καιρώ καί τόπω καί πράγματι. Μοναχός εστι, βία φύσεως διηνεκής, καί φυλακή αισθήσεως ανελλιπής. Μοναχός εστιν, ηγνισμένον σώμα, κεκαθαρμένον στόμα, καί πεφωτισμένος νούς. Μοναχός εστι, κατώδυνος ψυχή, εν διηνεκεί μνήμη θανάτου αδολεσχούσα, εγρηγορυία τε καί υπνώτουσα». Ποιός μπορεί νά μήν τιμήση τόν μοναχό πού έχει ηγνισμένο σώμα, κεκαθαρμένο στόμα καί πεφωτισμένο νού;

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός).

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1571

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance