Ο χρυσός τής Ρωμηοσύνης

Υπάρχουν Νεοέλληνες πού αισθάνονται Ευρωπαίοι σέ όλες τίς εκδηλώσεις τους, καί υπάρχουν Νεοέλληνες πού αισθάνονται ότι έχουν μιά πνευματική υποδομή πού διαφέρει σαφώς από αυτήν πού επικρατεί σήμερα στήν "άρχουσα" τάξη τής Ευρώπης.

Τό πρόβλημα αυτό δέν είναι σημερινό... Πρόκειται βασικά γιά διαφορετική στάση ζωής, όπως φαίνεται στήν διάσταση απόψεων μεταξύ τών ορθολογιστών-στοχαστών θεολόγων καί τών ησυχαστών θεολόγων τής Ορθοδόξου Παραδόσεως. Μπορούμε νά σχηματοποιήσουμε τήν διαφορά αυτή μέ τούς όρους Ρωμηοσύνη καί Φραγκοσύνη.

Φυσικά, όταν κάνουμε λόγο γιά Ρωμηοσύνη, δέν πρέπει νά τήν εννοούμε ιδεολογικά καί εθνικιστικά. Πέρα από τήν αναφορά στά ιστορικά πλαίσια τού όρου, τά οποία είναι απαραίτητα σοιχεία, η Ρωμηοσύνη είναι τρόπος ζωής, διακρίνεται γιά τήν Ορθοδοξία, τήν ελληνική παράδοση καί τήν πολυεθνικότητα. Αυτό ακριβώς βιώθηκε, μέ διαφορετικούς τρόπους, κατά τήν διάρκεια τής Οθωμανικής κυριαρχίας.

Ρωμηοσύνη, τελικά, είναι η αυθεντική καί ρεαλιστική αντιμετώπιση τών προβλημάτων τής ζωής καί τού θανάτου. Ρωμηοί είναι όσοι, εμπνεόμενοι από τήν Χάρη τού Θεού, αγαπούν ειλικρινά καί θυσιαστικά, υπομένουν στίς δοκιμασίες τής ζωής, ευγνωμονούν καί ευχαριστούν τόν Θεό, έχουν προσευχητική ύπαρξη, αφού από τά έγκατα τής υπάρξεώς τους βγαίνει αβίαστα καί αυθόρμητα τό "δόξα σοι ο Θεός", ξέρουν νά συγχωρούν καί νά ευεργετούν καί τούς μεγαλύτερους εχθρούς, είναι ταπεινοί, μέσα από τόν αγώνα τού θυμικού τής ψυχής, γιά νά παραμένουν στήν τάξη τών θεουμένων.

Τό βιβλίο (Γέννημα καί θρέμμα Ρωμηοί) ... εξαγάγη μερικά ατόφια ψήγματα χρυσού, από τόν θησαυρό τού αγίου όρους τής Ρωμηοσύνης, πού βιώνεται μέχρι καί σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Τελικά, αυτές οι πλάκες χρυσού είναι ο πλούτος καί η δύναμη τού Έθνους μας. Η απώλειά τους θά καταστρέψη όχι απλώς τήν εθνική οικονομία, αλλά κυρίως τήν εθνική ταυτότητά μας, καί αυτό θά είναι εθνική τραγωδία.

(Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, Γέννημα καί θρέμμα Ρωμηοί, 1993)

  • Προβολές: 1862

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance