Γεγονός καὶ Σχόλιο: Χριστούγεννα εκκλησιαστικά

Παραμονή Χριστουγέννων ο γνωστός Σαράντος Καργάκος δημοσίευσε ένα άρθρο μέ τίτλο «Χριστούγεννα μέ τόν Παπαδιαμάντη», πού αναφέρεται στήν εορτή τών Χριστουγέννων, όπως, δυστυχώς, τήν εόρταζαν πολλοί Νεοέλληνες πρίν ξεσπάση η οικονομική κρίση. Στό τέλος ο αρθρογράφος κατέληγε σέ μιά συγκεκριμένη πρόταση.

Γράφει ότι δυστυχώς «τά Χριστούγεννα κατά τά τελευταία χρόνια είχαν χάσει τόν θρησκευτικό χαρακτήρα, είχαν χάσει τό νόημά τους, είχαν πάψει νά είναι μιά οικογενειακή εορτή ήταν εορτή σπατάλης, εορτή χλιδής. Ο κόσμος δέν ξόδευε γιά νά χαρεί ξόδευε γιά νά... ξοδευτεί». Αυτά γίνονταν στά «κοσμικά κέντρα» καί τά γνωστά «ρεβεγιόν».

Όλοι παρατηρούσαμε αυτά τά γεγονότα τής αποϊεροποιήσεως τών εορτών, τίς εορταστικές εκδηλώσεις μέσα στήν νεοπλουτίστικη νοοτροπία, πού είναι γεμάτη από τίς σωματικές αισθήσεις, όπου κυριαρχεί η δυαδική σχέση μεταξύ ηδονής καί οδύνης η οποία δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο.

Μαζί μέ τήν διαπίστωση αυτήν ο αρθρογράφος εκφράζει καί τήν αισιοδοξία του, αλλά καί προτείνει διέξοδο διαφυγής. Γράφει: «Θέλω νά ελπίζω ότι μπορούμε τούτα τά Χριστούγεννα νά τά περάσουμε περισσότερο ευφρόσυνα. Τήν καλή γιορτή δέν τήν κάνει τό πλούσιο τραπέζι. Άς θυμηθούμε -κι άς μήν είμαστε θρησκευόμενοι- ότι τά Χριστούγεννα είναι μία κατ’ εξοχήν θρησκευτική εορτή, πού εορτάζεται μέ λαμπρότητα στίς εκκλησίες. Η είσοδος σ’ αυτές, γιά όποιον δέν έχει τά 20 λεπτά τού κεριού, είναι δωρεάν. Τά όσα θ’ ακούσει είναι "ανάκουστος κελαδησμός", γιά νά τό πώ σολωμικά. Καί μετά τόν εκκλησιασμό, τό όποιο φαγητό επάνω στό τραπέζι θά τού φανεί γεύμα λουκούλλειο. Τίποτε δέν θά κάνει πιό θερμή τή χριστουγεννιάτικη οικογενειακή εορτή από τήν ανάγνωση ενός παπαδιαμαντικού διηγήματος. Στά παλιά αναγνωστικά είχαμε σέ πιό απλοποιημένη μορφή τή "Σταχομαζώχτρα" καί τό "Στό Χριστό στό Κάστρο". Θά πρότεινα στούς αναγνώστες μου καί τόν "Αμερικάνο" ως μήνυμα αισιοδοξίας στήν ατμόσφαιρα τής απελπισίας».

Ακόμη, τώρα πού περνάμε τήν κρίση συνιστά «καί τήν ανάγνωση τού Ψυχοσωστικού διηγήματος "Υπηρέτρα"», όπου ο μπάρμπα – Διόμας σώθηκε από τό ναυάγιο τήν νύκτα τών Χριστουγέννων καί η κόρη του Ουρανιώ δέν απήλαυσε τά αγαθά πού είχε αγοράσει, αλλά τόν ίδιο τόν πατέρα της «τό σκληραγωγημένον καί θαλασσόδαρτον άτομόν του καί τάς δύο στιβαράς καί χελωνοδέρμους χείρας του, δι’ ών ηδύνατο ακόμη επί τινα έτη νά εργάζεται δι’ εαυτόν καί δι’ αυτήν.

Καί σημειώνει ο αρθρογράφος: «Ο μπάρμπα - Διόμας δέν είχε ανάγκη τής έκτης δόσης τού δανείου. Είχε "τάς δύο στιβαράς καί χελωνοδέρμους χείρας του". "Αυτό τό ξέρουν τά νέα παιδιά;"» (Εστία 23-12-2011).

Δέν ξέρω πώς πέρασαν εφέτος οι περισσότεροι τά Χριστούγεννα, μέ «ρεβεγιόν» ή μέ Παπαδιαμάντη. Σίγουρα μπορούν καί τώρα νά διαβάσουν τόν Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη γιά νά γιορτάζουν πάντοτε εκκλησιαστικά Χριστούγεννα καί Πάσχα καί νά κάνουν τόν χρόνο τής ζωής τους γιορτή καί πανηγύρι.
Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1795

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance