«Ἦτο, ἐν ὀλίγοις, μοναδικός»

«Ο δέ πατήρ Φλωρόφσκι, χωρίς αμφιβολία, ήτο θαυμαστής τού έργου τού πατρός Ρωμανίδη καί έτρεφε τά συναισθήματα τής πατρικής αγάπης καί εκτιμήσεως απέναντί του. Ο πατήρ Φλωρόφσκι τόν θεωρούσε διάδοχό του εις τό έργο τής αλλαγής ολοκλήρου τού προσανατολισμού τής συγχρόνου καί μέχρι τότε δυτικιζούσης ορθοδόξου θεολογίας.

Εκτός από τήν απελευθέρωσι τής θεολογίας μας από τάς επιδράσεις τών ετεροδόξων, αυτό πού εκτιμούσε ιδιαίτερα ο πατήρ Φλωρόφσκι ήτο η έντονη προσπάθεια τού πατρός Ρωμανίδη νά τονίση ότι η Ορθόδοξος θεολογία δέν είναι απλώς μιά διανοητική άσκησις ή γνώσις, αλλ’ αντιθέτως είναι ένα βίωμα πού επιδρά στό βαθύτερο μέρος τού είναι μας, καί μάς οδηγεί, βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον πρός τήν θέωσιν. Η θεολογία αυτή, επομένως, δέν είναι μία απλή επιστήμη, αλλά τουναντίον, είναι μία ζωή καί εμπειρία ολόκληρη, η οποία έχει αρχή, αλλά, χάριν Θεού, δέν έχει τέλος.

«Πρόσεχε, υιέ μου», μού έλεγε ο πατήρ Φλωρόφσκι, «αυτά πού σού διδάσκει ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνον θά σώσουν τήν ψυχή σου, αλλά θά σέ κάνουν φάρο τής Ορθοδοξίας σέ έναν κόσμο πού σπαράσσεται από τήν αφομοίωσιν καί τόν σχετισμόν. Η αποστολή σου ως ιερεύς θά είναι νά διδάξης τήν αλήθειαν πού μένει στούς αιώνες, καί αυτή τήν αλήθειαν θά τήν μάθης από τόν πατέρα Ιωάννην».

Επί πλέον, ο πατήρ Φλωρόφσκι εκτιμούσε ιδιαίτερα τό γεγονός ότι ο πατήρ Ρωμανίδης ήτο άφοβος μαχητής υπέρ τής Ορθοδοξίας. Αυτός μού εξήγησε ότι δέν εδίστασε νά παλέψη ο πατήρ Ρωμανίδης μέ τά τότε μεγαλύτερα αναστήματα τής θεολογίας τής εποχής του...

Ήτο ριζοσπάστης, αλλά όλως απροσδόκητα ήτο συνάμα καί υπερασπιστής τής αρχαίας καί γνησίας παραδόσεως καί όχι ενός νέου καί συγχρόνου θεολογικού φρονήματος. Ήτο, εν ολίγοις, μοναδικός».
(Πρωτ. Ανδρέας Δημότσης, εις Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου: «π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ένας κορυφαίος δογματικός θεολόγος...»)

  • Προβολές: 1326

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance