Κυριακή Δ' Ματθαίου (1 Ιουλίου) - Ο λόγος τού Θεού

Ο Εκατόνταρχος τής σημερινής ευαγγελικής περικοπής, πού ήταν ρωμαίος στρατιωτικός, είχε μεγάλη πίστη. Όχι απλώς μιά αφηρημένη πίστη σέ κάποιον Θεό πού κατοικεί στούς ουρανούς, ούτε σέ ένα ανώτατο Όν πού διευθύνει τόν κόσμο, αλλά είχε πίστη στόν Χριστό. Πίστευε ότι ο Χριστός είναι Θεός καί όχι απλός άνθρωπος πού έχει κάποια ικανότητα, καί ζήτησε νά θεραπεύση τόν δούλο του πού ήταν παράλυτος καί παρέμενε στό σπίτι. Η πίστη αυτή φαίνεται από τόν λόγο πού είπε στόν Χριστό: «ειπέ λόγω καί ιαθήσεται ο παίς μου» (Ματθ. η', 8), δηλαδή λέγε έναν λόγο, καίτοι βρίσκεσαι μακριά, καί θά θεραπευθή ο δούλος μου. Η λέξη παίς σημαίνει ή τόν υιό σέ μικρή ηλικία ή τόν δούλο σέ κάθε ηλικία, πράγμα πού συμβαίνει εδώ. Ο Χριστός έκανε δεκτό τό αίτημά του καί θεραπεύθηκε ο παράλυτος δούλος.

Είναι σημαντικό νά υπογραμμισθή αυτή η παράκληση τού εκατοντάρχου: «ειπέ λόγω». Ο λόγος τού Θεού έχει ενέργεια καί αναγεννά τούς ανθρώπους, κάνει θαύματα, δημιουργεί αλλαγή στόν εσωτερικό κόσμο τού ανθρώπου. Οι Πατέρες λένε ότι, όπως κάθε υλικό αντικείμενο έχει ενέργεια, έτσι καί ο Θεός έχει ενέργεια. Η διαφορά είναι ότι η ενέργεια τών υλικών πραγμάτων είναι κτιστή, δηλαδή έχει αρχή, φθορά καί τέλος, ενώ η ενέργεια τού Θεού είναι άκτιστη, δηλαδή δέν έχει αρχή, φθορά καί τέλος. Όπως ο ήλιος φωτίζει, θερμαίνει καί ζωογονεί τήν κτίση, έτσι καί ο πνευματικός Ήλιος, πού είναι ο Τριαδικός Θεός, έχει ενέργεια πού φωτίζει, θερμαίνει καί ζωογονεί τόν άνθρωπο, αλλά καί όλη τήν κτίση. Όλα όσα γίνονται στήν κτίση είναι αποτελέσματα τής ενέργειας τού Θεού.

Μέ αυτήν τήν έννοια λέμε ότι ο λόγος τού Θεού έχει ενέργεια δυνατή, ισχυρή καί αποτελεσματική. Ο εκατόνταρχος τό κατάλαβε αυτό πολύ καλά, γιατί, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «ιάθη ο παίς αυτού εν τή ώρα εκείνη» (Ματθ. η,' 13), δηλαδή έγινε τό θαύμα, χωρίς νά επισκεφθή ο Χριστός στό σπίτι του τόν δούλο του. Καί εμείς όταν έχουμε πίστη καί επικαλεσθούμε τήν βοήθεια τού Θεού, μπορούμε νά αισθανθούμε τήν δύναμη τής ενέργειας τού λόγου Του. Αυτό γίνεται όταν διαβάζουμε μέ πίστη καί αγάπη τήν Αγία Γραφή, μέσα στήν οποία περιλαμβάνεται τό θέλημα τού Θεού τό οποίο αποκαλύφθηκε από τόν Ίδιο τόν Χριστό, τούς Προφήτες καί τούς Αποστόλους Του. Η μελέτη τής Αγίας Γραφής μπορεί νά προξενήση αληθινές επαναστάσεις μέσα στήν ψυχή μας, νά τήν φωτίση, νά τήν θερμάνη, νά τήν ενδυναμώση. Όταν διαβάζουμε τήν Αγία Γραφή, αισθανόμαστε ένα φώς μέσα μας, αφού καταλαβαίνουμε όλα εκείνα πού πρίν ήταν άγνωστα, θερμαίνεται η καρδιά μας από αγάπη καί αίσθηση τής παρουσίας τού Θεού, καί ενδυναμώνεται όλη η ύπαρξή μας. Είναι ευλογημένη συνήθεια κάθε μέρα νά διαβάζουμε ένα κεφάλαιο από τήν Αγία Γραφή.

Επίσης, η ενέργεια τού λόγου τού Θεού φωτίζει, θερμαίνει, ζωογονεί καί ενδυναμώνει τόν εσωτερικό μας κόσμο, όταν προφέρουμε τό όνομα τού Χριστού μέ τήν προσευχή, όταν επαναλαμβάνουμε συχνά μέ πίστη, αγάπη καί κατάνυξη τήν ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ τού Θεού, ελέησόν με», πού είναι ανάπτυξη τής μικρής κραυγής πού απευθύνουμε στόν Θεό κατά τίς λατρευτικές μας συνάξεις, δηλαδή τό «Κύριε ελέησον». Καί, βέβαια, όταν κοινωνούμε τό Σώμα καί τό Αίμα τού Χριστού, κατόπιν προετοιμασίας, αισθανόμαστε τήν Χάρη τού Θεού μέσα μας.

Καί οι λόγοι τών ανθρώπων έχουν ενέργεια καί δύναμη, αλλά προκαλούν κακία, σύγχυση, δημιουργούν προβλήματα, γιατί πολλές φορές προέρχονται από τά πάθη τους. Γι’ αυτό ακούμε σήμερα πολλούς ανθρώπινους λόγους πού μάς δημιουργούν αναστάτωση.
Πρέπει νά εμπιστευόμαστε τόν λόγο τού Θεού πού ειρηνεύει τήν καρδιά μας, τήν παρηγορεί, τήν ενδυναμώνει. Άς δοκιμάσουμε αυτήν τήν αλήθεια. Ο λόγος τού Θεού έχει μεγαλύτερη δύναμη από τήν πυρηνική ενέργεια, από τήν ατομική βόμβα, αφού δημιουργεί αναγεννημένους ανθρώπους μέ ειρηνικό τρόπο, οι οποίοι θά παραμένουν αιώνια μέσα στό Φώς τής αγάπης τού Θεού. Δοκιμάστε, αδελφοί μου, αυτήν τήν μεγάλη δύναμη τού λόγου τού Θεού.

Ο Μητροπολιτης

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 1287

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance