Ορθόδοξη Παράδοση

Έχουμε πολλοί από μάς τήν γνώμη ότι Ορθόδοξη Παράδοση είναι κάτι εξωτερικό καί επιφανειακό. Έχουμε τήν εντύπωση ότι οι λειτουργικές τέχνες, τά ήθη καί τά έθιμα τού λαού, ο παλαιός τρόπος ζωής, η θεολογία καί τό δόγμα είναι αυτά πού λέγονται Ορθόδοξη Παράδοση. Καί, βέβαια, δέν αρνούμαστε αυτό τό γεγονός. Δέν αρνούμαστε, δηλαδή, ότι η Ορθόδοξη Παράδοση εκφράζεται μέσα από τό δόγμα καί τίς λειτουργικές τέχνες, οι οποίες σαφώς διαφοροποιούνται από άλλες μορφές τέχνης. Αλλά εκεί πού διαφωνούμε είναι, όταν βλέπουμε τήν Ορθόδοξη Παράδοση επιφανειακά καί αγνοούμε τό βάθος της.

Παράδοση θά πή κάτι πού παραδίδεται. Η Ορθόδοξη Παράδοση συνδέεται μέ τήν Αποκάλυψη. Ο Θεός απεκάλυψε τόν Εαυτό Του στούς αγίους καί αυτοί παρέδωσαν αυτήν τήν Αποκάλυψη μέ διαφόρους τρόπους, κυρίως διά τής πνευματικής αναγεννήσεως, στά πνευματικά τους παιδιά. Αυτή η Παράδοση εκφράσθηκε μέσα από τό δόγμα, τίς λειτουργικές τέχνες καί όλη τήν εκκλησιαστική ζωή. Μέ άλλα λόγια Παράδοση είναι η ζωή τού Θεού καί η κοινωνία μέ τόν Θεό, καθώς επίσης καί ό,τι συντελεί πρός τήν κοινωνία αυτή. ...

Γενικά μπορούμε νά υποστηρίξουμε ότι τά δόγματα τής Εκκλησίας, οι λειτουργικές τέχνες, τά ορθόδοξα λειτουργικά ήθη καί έθιμα στηρίζονται πάνω στήν μέθοδο τής ορθοδόξου ευσεβείας, πού είναι η κάθαρση, ο φωτισμός καί η θέωση. Αυτή ουσιαστικά είναι η ασκητική μέθοδος τής Εκκλησίας. Δόγμα χωρίς τήν βάση του, πού είναι τά στάδια τής πνευματικής τελειώσεως, είναι φιλοσοφία. Τέχνη χωρίς τήν θεραπευτική αυτή μέθοδο είναι απλώς αισθητική. Καί γνωρίζουμε καλά ότι διαφέρει πολύ η ασκητική από τήν αισθητική. Επίσης ήθη καί έθιμα τού λαού έξω από τό κλίμα τής γνησίας θεραπευτικής μεθόδου είναι ανθρώπινα ήθη καί έθιμα, πού δέν σώζουν τόν άνθρωπο.
(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, «Τό Πολίτευμα τού Σταυρού»)

  • Προβολές: 1560

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance