Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Αγία Κερκύρα 29 Απριλίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Αγία ΚερκύραΗ αγία Κερκύρα ήταν θυγατέρα τού ειδωλολάτρη βασιλέα τής Κέρκυρας Κερκυλλίνου. Ήταν καλοπροαίρετη καί γι’ αυτό ευδόκησε ο Θεός νά γνωρίση τήν αληθινή πίστη, καί διά τού αγίου Βαπτίσματος νά γίνη μέλος τής Εκκλησίας. Σταθμό στήν ζωή της αποτέλεσε η γνωριμία της μέ τούς Αποστόλους Ιάσονα καί Σωσίπατρο. Οι δύο αυτοί Απόστολοι ήσαν στήν Κέρκυρα καί κήρυτταν τό Ευαγγέλιο. Συνελήφθησαν από τόν ειδωλολάτρη βασιλέα Κερκυλλίνο, ο οποίος τούς ανέκρινε, τούς βασάνισε σκληρά καί στήν συνέχεια τούς έστειλε στήν φυλακή. Η αγία Κερκύρα δοκίμασε θαυμασμό καί κυριολεκτικά συγκλονίστηκε από τήν ανδρεία, τό θάρρος καί τήν παρρησία τών αγίων, από τήν καρτερία καί τήν υπομονή πού έδειξαν στά μαρτύρια καί κυρίως από τά φωτεινά πρόσωπά τους, τά οποία τήν στιγμή τής απολογίας τους έλαμπαν «ως πρόσωπον αγγέλου».

Οι Απόστολοι Ιάσων καί Σωσίπατρος δέν σταμάτησαν νά κηρύττουν τό Ευαγγέλιο καί μέσα στήν φυλακή καί έτσι κατάφεραν νά ελκύσουν στήν πίστη επτά φημισμένους λήσταρχους τού Νησιού, τόν δεσμοφύλακα Αντώνιο, αλλά καί τήν θυγατέρα τού Κερκυλλίνου Κερκύρα. Τό γεγονός ότι η Κερκύρα έγινε Χριστιανή προξένησε μεγάλη εντύπωση στόν λαό, μέ αποτέλεσμα νά αυξηθή σημαντικά ο αριθμός τών πιστών στό νησί. Ο Κερκυλλίνος, μόλις πληροφορήθηκε τό γεγονός, κάλεσε τήν κόρη του καί προσπάθησε νά τήν μεταπείση. Αυτό όμως στάθηκε αδύνατο, καί τότε σέ έξαλλη κατάσταση διέταξε νά τήν φυλακίσουν, καί μάλιστα έφθασε στό σημείο νά στείλη στήν φυλακή έναν Αιθίοπα γιά νά τήν διαφθείρη. Αλλά μόλις ο Αιθίοπας πλησίασε τήν θύρα τής φυλακής δέχθηκε επίθεση από ένα θηρίο καί τραυματίσθηκε σοβαρά. Η αγία μέ τήν προσευχή της τόν θεράπευσε καί στήν συνέχεια τόν κατήχησε. Τό αποτέλεσμα ήταν νά γίνη καί αυτός ομολογητής τής αληθινής πίστεως καί μάρτυρας τού Χριστού.

Η αγία Κερκύρα βασανίσθηκε σκληρά από τόν ειδωλολάτρη πατέρα της, καί έτσι επαληθεύθηκε γιά μιά ακόμη φορά ο λόγος τού Χριστού «καί εχθροί τού ανθρώπου οι οικιακοί αυτού». Παρέμεινε «πιστή άχρι θανάτου». Tήν θανάτωσαν μέ βέλη καί έτσι παρέδωσε τήν αγία ψυχή της «εις χείρας Θεού ζώντος».
Ο βίος καί η πολιτεία της μάς δίνουν τήν αφορμή νά τονίσουμε τά ακόλουθα:

Πρώτον. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τόν Θεό, τότε η καρδιά του σκληραίνεται από τά πάθη καί τήν διαβολική ενέργεια, καί γι’ αυτό γίνεται σάν τά άγρια θηρία ή μάλλον χειρότερος από αυτά, επειδή υπάρχουν άγρια θηρία πού δέν κακοποιούν καί δέν σκοτώνουν τά παιδιά τους. Βέβαια, ο Κερκυλλίνος γεννήθηκε καί μεγάλωσε σέ ειδωλολατρικό περιβάλλον, δέν γνώρισε τόν αληθινό Θεό καί γι’ αυτό θά μπορούσε νά πή κανείς ότι, άν είχε γεννηθή σέ χριστιανικό περιβάλλον, ίσως νά μή γινόταν χειρότερος από τά άγρια θηρία, ούτως ώστε νά φθάση στό σημείο νά θέλη νά ατιμασθή καί στήν συνέχεια νά βασανισθή καί νά θανατωθή η κόρη του. Αυτό, όμως, δέν είναι απόλυτο, επειδή υπάρχουν άνθρωποι πού γεννήθηκαν καί ανατράφηκαν σέ χριστιανικό περιβάλλον καί όμως υπερέβησαν τούς ειδωλολάτρες σέ σκληρότητα καί κακία, επειδή απομακρύνθηκαν από τήν οδό τών εντολών τού Θεού, απώλεσαν τήν θεία Χάρη καί σκληρύνθηκε η καρδιά τους. Όπως, επίσης, υπάρχουν καί άλλοι πού γεννήθηκαν καί ανατράφηκαν σέ άθεο ή ειδωλολατρικό περιβάλλον, αλλά επειδή ήσαν καλοπροαίρετοι τούς επεσκίασε η Χάρη τού Θεού, δέχθηκαν τήν αληθινή πίστη καί έγιναν ζωντανά μέλη τής Εκκλησίας καί εκλεκτά δοχεία τών χαρισμάτων τού Αγίου Πνεύματος. Απέκτησαν τήν τέλεια αγάπη, καί πολλοί από αυτούς αξιώθηκαν νά γίνουν ομολογητές καί μάρτυρες τής αμωμήτου πίστεως.

Αλλά καί η εξουσία πολλές φορές σκληραίνει τόν άνθρωπο, αφού όσοι έχουν κάποια εξουσία -κυρίως δέ εκείνοι πού κατεξουσιάζουν τά έθνη καί τούς λαούς- όταν δέν έχουν φόβο Θεού, κυριεύονται από αλαζονεία καί συμπεριφέρονται μέ τρόπο σκληρό καί απάνθρωπο, πολλές φορές καί σέ αυτούς ακόμα τούς οικείους τους. Αλλά ο Θεός, διά στόματος τού Προφήτη Ησαΐα, προειδοποιεί τούς άρχοντες εκείνους οι οποίοι δέν σέβονται τόν νόμο Του καί γι’ αυτό κάνουν κατάχρηση τής εξουσίας τους, ότι θά τούς ταπεινώση, επειδή δέν αγαπούν τόν λαό καί δέν ενδιαφέρονται γιά τήν πρόοδο καί τήν ευημερία του, όπως όφειλαν νά κάνουν. Tού συμπεριφέρονται σκληρά καί απάνθρωπα, ψεύδονται καί παρανομούν, αφού γίνονται «κοινωνοί κλεπτών αγαπώντες δώρα, διώκοντες ανταπόδομα, ορφανοίς ου κρίνοντες καί κρίσιν χηρών ου προσέχοντες». Καί μάλιστα χρησιμοποιούν διάφορες προφάσεις γιά νά φορτώνουν τόν λαό μέ «φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα», ενώ αυτοί όχι μόνον δέν συμμετέχουν καθόλου στό σήκωμα αυτών τών φορτίων, αλλά αντίθετα ζούν μέ άνεση καί χλιδή, προκαλώντας έτσι τόν Θεό καί τόν λαό.

Δεύτερον. Η ορθόδοξη πίστη, πού είναι ο τρόπος ζωής τών μελών τής Εκκλησίας, μαλακώνει καί ημερεύει τόν άνθρωπο, αφού τόν θεραπεύει από τά πάθη καί τόν επαναφέρει στό κατά φύση, αλλά καί τόν βοηθά νά φθάση στό υπέρ φύση καί νά γίνη επίγειος άγγελος καί ουράνιος άνθρωπος.

Όταν οι Χριστιανοί γονείς είναι συνειδητά μέλη τής Εκκλησίας, μετέχουν στήν λατρεία της καί κοινωνούν τών Αχράντων Μυστηρίων μαζί μέ τά παιδιά τους, τά οποία μαθαίνουν νά εκκλησιάζονται καί νά μεταλαμβάνουν από τήν νηπιακή τους ηλικία, τότε γονείς καί παιδιά ημερεύουν, γαληνεύουν, μαλακώνει η καρδιά τους, μέ αποτέλεσμα νά επικρατή μέσα στήν οικογένεια εύκρατο πνευματικό κλίμα, ήτοι γαλήνη, ειρήνη καί αγάπη. Στήν περίπτωση αυτή υπάρχει συνεννόηση καί επικοινωνία μεταξύ τών μελών τής οικογένειας, αλλά καί όταν συμβή κάποια παρεξήγηση, υπάρχουν οι προϋποθέσεις νά λυθή γρήγορα καί μέ τόν σωστό τρόπο, δηλαδή, χωρίς νά παραμένη μέσα στήν καρδιά πίκρα, η οποία ωθεί συνήθως στήν εκδίκηση. Καί αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχουν, δυστυχώς, περιπτώσεις κατά τίς οποίες ανδρόγυνα ή αδέλφια ή γονείς μέ τά παιδιά τους έχουν κακία καί μίσος, δέν συγχωρούν εύκολα καί δέν επικοινωνούν μεταξύ τους γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Καί αυτό γίνεται, τίς περισσότερες φορές, γιά ασήμαντη αιτία.

Μέσα στήν Εκκλησία ο άνθρωπος έχει τήν δυνατότητα νά αναγεννηθή πνευματικά, νά αποβάλη τήν αγριότητα τών παθών, νά γαληνεύση καί νά ειρηνεύση μέ τόν εαυτό του καί μέ τούς συνανθρώπους του.–

Ετικέτες: ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

  • Προβολές: 1824

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance