Τό μυστήριο τού Σταυρού καί τής Αναστάσεως

Η τέταρτη μεταπατερική άποψη ... είναι ο υπερτονισμός τού αναστασίμου χαρακτήρα τής Ορθόδοξης Εκκλησίας μέ υποτίμηση τής σταυρικής ζωής, δηλαδή η διάσπαση μεταξύ τού μυστηρίου τού Σταυρού καί τής θεοπτίας τής δόξης τής Αναστάσεως τού Χριστού.

Μερικοί μεταπατερικοί θεολόγοι ισχυρίζονται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Εκκλησία τής Αναστάσεως, ενώ οι άλλες Εκκλησίες ζούν τόν Σταυρό τού Χριστού. Πρόκειται γιά διχοτόμηση τής εκκλησιαστικής ζωής, αφού ξεχωρίζεται ο Σταυρός από τήν Ανάσταση τού Χριστού. Έτσι, όταν παρουσιάζεται η δόξα τής Βασιλείας τού Θεού καί η μέθεξη αυτής τής δόξας τής Αναστάσεως μέ παραθεώρηση τής καθάρσεως καί τού φωτισμού, πού συνιστούν βίωση τού μυστηρίου τού Σταυρού, δηλαδή όταν χωρίζεται η Ανάσταση από τόν Σταυρό, αυτό είναι μεταπατερική θεολογία, πού δέν συντονίζεται μέ τήν διδασκαλία τών Προφητών, τών Αποστόλων καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας.
...
Επομένως, η μέθεξη τού μυστηρίου τού Σταυρού καί τής Αναστάσεως τού Χριστού γίνεται στήν πράξη καί τήν θεωρία, σέ όλη τήν εκκλησιαστική ζωή, στά Μυστήρια καί τήν θεία Λειτουργία, δηλαδή στήν μέθεξη τής αγάπης τού Θεού. Έτσι, δέν χωρίζεται ποτέ ο Σταυρός από τήν Ανάσταση τού Χριστού, επειδή είναι έκφραση τής αγάπης τού Θεού καί μέθεξη αυτής τής θείας αγάπης πού συνιστά τήν σωτηρία τού ανθρώπου.

Δυστυχώς, αυτές οι μεταπατερικές απόψεις, πού δέν τίς συναντάμε στά κείμενα τής Αγίας Γραφής καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας καί οι οποίες σέ μερικά σημεία είναι στοχαστικές μεγεθύνσεις διδασκαλιών τίς οποίες συναντάμε στούς Πατέρες, έχουν εισρεύσει στήν νεοελληνική θεολογία καί πρέπει νά γίνη αποκάθαρσή της. Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης, σχολιάζοντας αυτές τίς απόψεις, γράφει ότι τό πρόβλημα γιά τήν σύγχρονη, αλλά καί τήν μελλοντική θεολογία, δέν είναι ο σχολαστικισμός, ο οποίος κτυπήθηκε πολύ, αλλά, κυρίως, οι απόψεις γιά τήν «οντολογία τού προσώπου», τήν «ευχαριστιακή εκκλησιολογία» καί τήν διχοτομία μεταξύ «τής θεολογίας τού μυστηρίου τού Σταυρού καί τής θεοπτίας τής δόξης τής αναστάσεως».

(Ναυπάκτου Ιεροθέου: Μεταπατερική Θεολογία καί Εκκλησιαστική Πατερική Εμπειρία)

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1440

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance