Skip to main content

Κύριο Θέμα: Πραγματοποιήθηκε τό 2ο Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν - Ἡ Βυζαντινή καί ΜεταΒυζαντινή Ναύπακτος

Στίς 17, 18 καί 19 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στή Ναύπακτο τό Δεύτερο Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, τό ὁποῖο εἶχε κεντρικό θέμα: “Ἡ Ναύπακτος καί ἡ περιοχή τῆς κατά τήν Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή ἐποχή (325 - 1820), ὡς καί ἡ ἐκκλησιαστική της κατάσταση ἕως τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα”.

Τό Συνέδριο, λόγω τῆς σπουδαιότητός του γιά τήν διερεύνηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς Ναυπάκτου, τέθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Δῆμος Ναυπάκτου ἀπό τήν μεριά τοῦ στήριξε καί συμπαραστάθηκε μέ τό προσωπικό του ὅλες τίς φάσεις τοῦ Συνεδρίου, ὥστε, κατά τήν ἔκφραση τοῦ προέδρου τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν κ. Χάρ. Χαραλαμποπούλου, “δικαίως μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά συνδιοργάνωση τούτου ἀπό τόν Δῆμο Ναυπάκτου καί τήν Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετών”. Χορηγοί του Συνεδρίου ἦταν τό ἵδρυμα Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα καί τό ἵδρυμα Κώστα καί Ἑλένης Οὐράνη.

Κατά κοινή ὁμολογία τό Συνέδριο ἐπέτυχε σέ ὅλους τους τομεῖς. Ἡ ὀργάνωσή του δέν παρουσίασε κενά καί δυσλειτουργίες. Τό ἐπίπεδό των εἰσηγήσεων ἦταν ὑψηλό καί ὁ μεγάλος ἀριθμός τούς (συνολικά σαράντα, ἐκ τῶν ὁποίων τρεῖς μόνο δέν πραγματοποιήθηκαν, λόγω ἐκτάκτων κωλυμάτων τῶν εἰσηγητῶν) κάλυψαν μέ πληρότητα τήν κεντρική θεματολογία. Ἡ συμπαράσταση τῶν φορέων τῆς πόλεως, πού κατανόησαν τήν σημασία τοῦ συνεδρίου, ἔβγαλε τό Συνέδριο ἀπό τά στενά πλαίσια τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος καί τοῦ ἔδωσε κοινωνικές διαστάσεις. Ἄν πετύχαινε νά προσελκύση καί περισσότερους ἀκροατές - ἦταν ὁμολογουμένως ἱκανοποιητικός ὁ ἀριθμός τους γιά παρόμοια Συνέδρια - ἡ ὠφέλεια θά ἦταν μεγαλύτερη.

Τό κεντρικό θέμα τοῦ Συνεδρίου χωρίστηκε σέ τέσσερις ἑνότητες. Ἡ πρώτη ἑνότητα περιελάμβανε εἰσηγήσεις γιά τήν γραμματεία, τήν γλώσσα καί τήν λαογραφία, ἡ δεύτερη ἀναφερόταν σέ ἱστορικά θέματα, ἡ τρίτη σέ ἀρχαιολογικά καί ἡ τέταρτη σέ θέματα ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Οἱ περισσότερες εἰσηγήσεις ἦταν ἀποτελέσματα ἐρευνῶν καί ὄχι συμπιλήματα ἄλλων δημοσιευμένων ἐργασιῶν, γι’ αὐτό ἔδωσαν πολλές ἀφορμές γιά γόνιμες συζητήσεις, οἱ ὁποῖες μέσα ἀπό σοβαρή ἐπιχειρηματολογία προσπαθοῦσαν νά διαλευκάνουν ἀμφιλεγόμενα σημεῖα τῶν εἰσηγήσεων. Ἰδιαίτερο τόνο στό συνέδριο, ζωντάνια ἀλλά καί σοβαρότητα στίς συζητήσεις, ἔδωσαν οἱ καθηγητές Ἄθ. Παλιούρας, Βασ. Κατσαρός, Νίκ. Βερενίκος, Φώτ. Δημητρακόπουλος καί Ἄργ. Πετρονότης. Ἐξέπληξε μέ τίς γνώσεις τῆς Ναυπακτιακῆς γεωγραφίας ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑταιρείας κ. Δημ. Φούρλας.

Δέν εἶναι εὔκολο σέ ἐμᾶς νά ἀξιολογήσουμε τίς εἰσηγήσεις ὡς πρός τήν πρωτοτυπία καί τήν ἐπιστημονική τους ἀρτιότητα, ὀφείλουμε ὅμως νά ξεχωρίσουμε - ὡς ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου - τίς εἰσηγήσεις πού ἀφοροῦσαν προσωπικότητες πού ἐποίμαναν τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἰδιαίτερως δέ τίς εἰσηγήσεις τῆς τελευταίας συνεδρίας πού εἶχαν θέμα τούς τόν λόγιο Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἰωάννη τόν Ἀποκαυκο. Ὁ δικηγόρος καί θεολόγος κ. Ἄγγελος Γιαννόπουλος, μέ θέμα: “Ὁ “ἀντινομικιστικός” νομικός λόγος τοῦ Ἰωάννου Ἀποκαύκου”, ὁ καθηγητής κ. Β. Κατσαρός, μέ θέμα “Ἰωάννης Ἀποκαυκος, ὁ “σύγχρονος” βυζαντινός λογοτέχνης”, ὁ καθηγητής κ. Φώτ. Δημητρακόπουλος, μέ θέμα: “Τά ποιήματα τοῦ Ἰωάννου Ἀποκαύκου” καί ὁ καθηγητής κ. Χρ. Τερέζης, μέ θέμα: “Ἐπιστολογραφία Ἰωάννη Ἀποκαυκου - Ἑρμηνευτικά, Μεθοδολογικά” ἔδωσαν ἐνδιαφέρουσες πτυχές αὐτῆς τῆς μεγάλης προσωπικότητας. Ζωγράφησαν μέ δεξιοτεχνία, ἔμπνευση καί ἐπιστημονική ἀκριβολογία τό πρόσωπο ἑνός ρωμηοῦ ποιμένος καί λογίου.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος εἰσηγήθηκε τό θέμα: “Τό ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας”, μέ τό ὁποῖο ἔθεσε τίς θεολογικές βάσεις τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας τοῦ βίου καί τῆς πολιτείας προσωπικοτήτων πού ἔδρασαν ποιμαντικά στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, δύο ἀκόμη κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ Ἀρχιμανδρίτες π. Ἱερώνυμος Δελημάρης καί π. Εἰρηναῖος Κουτσογιάννης, ἔκαναν εἰσηγήσεις στό συνέδριο. Ὁ πρῶτος μέ θέμα: “Ὁ Ναυπάκτου Δαμασκηνός Στουδίτης” καί ὁ δεύτερος μέ θέμα: “Χριστιανικοί ναοί στή Ναύπακτο μέχρι τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα”.

Νά σημειώσουμε ὅτι στά πλαίσια τοῦ Συνεδρίου τήν Κυριακή 19 Ὀκτωβρίου τελέσθηκε ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη μᾶς ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου, στό τέλος τῆς ὁποίας ἔγινε μνημόσυνο ὅλων των ἀρχιερατευσάντων στήν ἱστορική Μητρόπολη Ναυπάκτου. Ἐπίσης τό Ἵδρυμα Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα τέλεσε μνημόσυνο τοῦ Γεωργίου καί τῆς Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα.

π. Θ.Α.Β.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2822