Skip to main content

Κύριο Θέμα: Ἡ πρώτη πανήγυρη τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου - Οἰκουμενικός ἅγιος

Τό Σάββατο 11 πρός Κυριακή 12 Ἰουλίου ἐ.ἔ. στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας τελέσθηκε μέ μεγαλοπρέπεια καί κατάνυξη ἡ πρώτη πανηγυρική Πατριαρχική καί πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐτήσιας μνήμης τοῦ νεοφανοῦς ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Ἡ πρώτη πανήγυρη τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου - Οἰκουμενικός ἅγιοςΠροηγήθηκε, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ πού ἄρχισε στίς 8:00 μμ., ἡ ἀνάγνωση τῆς Πράξης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μέ τήν ὁποία ἁγιοκατατάχθηκε στίς δέλτους τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ ἅγιος Παΐσιος.

Ἡ πρώτη πανήγυρη τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου - Οἰκουμενικός ἅγιοςὉ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί οἱ Ἀρχιερεῖς προσεκύνησαν στόν τάφο τοῦ Ἁγίου (ἀπό ὅπου καί ἡ φωτογραφία) καί στήν συνέχεια τέλεσαν τήν ἀγρυπνία καί τήν θεία Λειτουργία πού διήρκησε μέχρι τίς 4:00 τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς.

*

Ἡ αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου –ὁ ὁποῖος ὁμίλησε τόσο κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅσο καί κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας– ἔδωσε ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί βαρύτητα στό γεγονός αὐτό. Μεταξύ τῶν ἄλλων σημαντικῶν εἶπε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης:
«Εἰς τάς 13 παρελθόντος Ἰανουαρίου, ἡ σεβασμία Μήτηρ πάντων ἡμῶν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ὁμιλοῦντος καί ὁμοφώνου θετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνεγνώρισεν ἐπισήμως διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως τήν πρό πολλοῦ ὑφισταμένην εἰς τήν συνείδησιν τοῦ χριστωνύμου πληρώματος ἀκλόνητον βεβαιότητα περί ἁγιότητος τοῦ Γέροντος Παϊσίου καί κατέγραψε τό ὄνομά του εἰς τάς δέλτους τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ἐκκλησίας, καθορίσασα καί ὡς ἡμέραν ἐτησίου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης του τήν 12ην Ἰουλίου, ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν τό ἔτος 1994 ἀνεχώρησεν ἀπό τήν στρατευομένην διά τήν θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν κατάφορτος μέ θείας ἀρετάς καί ἄξιος ὅλων τῶν Μακαρισμῶν τοῦ Κυρίου. Καί συμπίπτει νά εἶναι μία ἀκριβῶς ἡμέρα μετά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, μετά τῆς ὁποίας ὁ πολύς Παΐσιος συνεδέετο μέ ἰδιαίτερον πνευματικόν δεσμόν, καθ’ ὅσον ἠξιώθη νά τήν ὑποδεχθῆ ἐπισκεπτομένην θαυμαστῶς αὐτόν εἰς τό ταπεινόν κελλίον του καί νά ἔχη μαζί της θεῖον συμπνευματισμόν, ὁ ὁποῖος καί ἐσφράγισε τήν πρός τούς παλαιούς Ἁγίους βαθυτάτην ἀγάπην καί εὐλάβειάν του. ...
Τό σημερινόν μήνυμα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου μέσα εἰς τάς πολλάς δυσκολίας ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου εἶναι ἡ ἐλπίς πού ἀπευθύνεται εἰς κάθε ἀπελπισμένον καί προβληματισμένον ἄνθρωπον. Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀπόψε καί πάντοτε πρέπει νά ἔχωμεν ἐστραμμένην τήν προσοχήν μας εἰς τόν λόγον του, ὁ ὁποῖος εἶναι πάντοτε σύγχρονος καί ἐπίκαιρος καί εὐεργετικός. Ὁ λόγος του κρυστάλλινος, ὡς Λόγος τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκει ἀπήχησιν εἰς τήν καρδίαν κάθε Ἕλληνος, διότι ἠγάπησε –καί ἠγάπησε πολύ-καί τήν Πατρίδα καί τόν Λαόν. Εὑρίσκει ἀπήχησιν, διότι δέν ὑπάρχει δυσκολία, τήν ὁποίαν ἐμπειρικῶς δέν ἔζησεν ὁ Γέροντας -ὁ Ἅγιος Παΐσιος-. Ἔτσι καί σήμερον μᾶς λέγει: «Δέν ἔχετε χρήματα; Καί ἐγώ δέν εἶχα ποτέ. Ὅλα τά ἐμοίραζα στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Εἶσθε πτωχοί; Ἐγώ ὑπῆρξα πτωχότερος ἀπό σᾶς. Πεινᾶτε; Σέ ὅλη τήν ζωή μου ἑκουσίως πεινοῦσα. Ζοῦσα μέ μιά ντομάτα, μέ λίγο παξιμάδι, μέ λίγο ψωμί. Κρυώνετε; Πάντοτε ἐκρύωνα καί δέν ἄναβα σόμπα στό κελλί μου. Εἶσθε ἀσθενεῖς καί ταλαιπωρημένοι, χωρίς φάρμακα, χωρίς μέλλον; Ἤμουν ἀσθενής πάντοτε καί ποτέ δέν ἐζήτησα ἀπό τόν Θεόν νά μοῦ πάρῃ τήν ἀσθένειαν. Πέρασα καί ἐγώ ἀπό τήν δίστομον μάχαιραν τῶν πόνων τῆς ἀσθενείας τοῦ καρκίνου. Πονεῖτε καί κλαίετε; Μιά ζωή ἐπόνεσα καί ἐσήκωσα τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων…».

*

Ἡ πρώτη πανήγυρη τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου - Οἰκουμενικός ἅγιοςἩ οἰκουμενική αὐτή σύναξη προξένησε μεγάλη χαρά, παράκληση, παραμυθία στούς ὀρθοδόξους πιστούς κάθε ἔθνους πού κατά χιλιάδες κατέκλυσαν τούς ὑπαίθριους χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά νά λειτουργηθοῦν καί νά λάβουν εὐλογία ἀπό τόν τάφο τοῦ ἁγίου.

Ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρέστη καί συμμετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς πανηγύρεως αὐτῆς ὁ Σεβασμιώτατος συνέταξε ἐγκώμιο πρός τόν ἅγιο Παΐσιο (Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην ), καί ἐν ὄψει τῆς πανηγύρεως ἔδωσε συνέντευξη στήν Ἐφημερίδα «Μακεδονία», τήν ὁποία ἐπίσης δημοσιεύουμε στό παρόν τεῦχος (Συνέντευξη στὴν Ἐφημερίδα «Μακεδονία»: Ὁ θεόπτης καί προφήτης ἅγιος Παΐσιος ).

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3191