Θεολογικό Συνέδριο «Θεολογία καί Ποιμαντική»: Ἐπιστολὴ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου

Ἐν Ἀθήναις τῇ 2α Ὀκτωβρίου 2015

Χαιρετισμός γιά τά 20 χρόνια Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου καί τήν σύγκληση Συνεδρίου μέ θέμα «Θεολογία καί Ποιμαντική»

Χαιρετίζω τόν ἑορτασμό τῶν 20 χρόνων ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κου. Ἱεροθέου καί τήν σύγκληση τοῦ Συνεδρίου μέ θέμα «Θεολογία καί Ποιμαντική».

Θεολογικό Συνέδριο «Θεολογία καί Ποιμαντική»: Ἐπιστολὴ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. ἹερωνύμουΑὐτή τήν ὥρα δέν μπορῶ παρά νά θυμηθῶ τίς παύλειες ὑποδείξεις καί ἀπαιτήσεις γιά τόν Ἐπίσκοπο. Ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νά εἶναι νηφάλιος, σώφρων, κόσμιος, διδακτικός. Νά εἶναι δίκαιος, ἐγκρατής, ἀντεχόμενος τοῦ κατά τήν διδαχήν πιστοῦ λόγου, διδάσκαλος τῆς ὑγιαινούσης πίστεως. (Ἐπιστολές πρός Τιμόθεον καί πρός Τίτον). Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά τῆς Ἐκκλησίας, πραγματική ἑορτή, ὅταν βεβαιώνεται ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος πληροῖ τά παραπάνω χαρακτηριστικά. Ἡ 20ετής παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποτελεῖ μεγάλο πνευματικό πλοῦτο. Ἔχει ἤδη ἀφήσει ἀγαθό τό στίγμα του, τόσο ὡς ποιμένας Μητροπολίτης, ὅσο καί ὡς διδάσκαλος τῆς Θεολογίας. Ἡ σοβαρή ἐνασχόλησή του μέ τόν θησαυρό τῆς πατερικῆς γραμματείας, ἡ ἀνάδειξη καί προβολή τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας, καθώς καί ἡ ἀρχιερατική του δράση στήν ἐπαρχία του, προσδίδουν στήν ποιμαντορία του μυσταγωγικά χαρακτηριστικά, καί στή θεολογική του ἐνασχόληση τή σοφία τῆς ποιμαντικῆς πράξης, τῆς ἱερῆς ἀγωνίας τοῦ πατέρα γιά κάθε ψυχή, γιά τόν πολύμορφο ἀγῶνα κάθε ἀνθρώπου. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι ἄνθρωπος μέ ἱερό πάθος γιά τήν Ἐκκλησία. Ἀγαπᾶ καί προβάλλει τούς ἁγίους. Χαράσσει καί δείχνει μέ τό λόγο του καί μέ τήν ἐν γένει ἀρχιερατική του διακονία τήν ἀνηφορική καί ἁγιασμένη πορεία πρός τήν καθαρή ζωή, πρός τή φωτισμένη ζωή, πρός τήν θεωμένη ζωή.

Ἐξάλλου τό Συνέδριο πού λαμβάνει χώρα μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν 20 χρόνων ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου δέν θά μποροῦσε παρά νά συνοψίζει αὐτούς τούς δύο ἄξονες τῆς πνευματικῆς ζωῆς κάθε χριστιανοῦ καί ἰδιαζόντως τοῦ τιμωμένου ἀδελφοῦ, τήν Θεολογία καί τήν Ποιμαντική.

Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά χαρίζει στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου πολυετῆ καί ἀγλαόκαρπη τήν ἀρχιερατική διακονία, πρός ἁγιασμό τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί πρός ὀρθοτόμηση τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας, νά εὐλογήσει δέ πλουσίως τίς ἐργασίες τοῦ παρόντος Συνεδρίου.

+  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

  • Προβολές: 2543