Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού ἔχει κεφαλή τόν Χριστό, καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας  εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν σέ ὅλους    τούς  αἰῶνες καί θά ὑπάρχουν μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ὅταν θά παύσουν νά ὑπάρχουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τότε θά ἔλθη τό τέλος τοῦ κόσμου. Ἔτσι ζοῦμε μέ πολύ λαό. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ φανερώνει τήν πραγματική κοινωνία. Ὅπως εἴπαμε στήν ἀρχή, πάνω στό δισκάριο κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας φαίνεται ὁ πολύς λαός. Τόν ἀποτελοῦν ἡ Παναγία, οἱ Ἄγγελοι, οἱ Προφῆτες, οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ Μεγαλομάρτυρες, καί, γενικά, οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως, οἱ ὅσιοι καί ἀσκητές, οἱ ζῶντες καί κεκοιμημένοι πού μετέχουν τῆς καθαρτικῆς, φωτιστικῆς καί θεοποιοῦ ἀκτίστου ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Δέν εἴμαστε μόνοι μας. Δέν εἴμαστε «ξένοι καί πάροικοι, ἀλλά συμπολῖται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ » (Ἐφ. β΄, 19).

Τό μεγαλύτερο χάρισμα πού ἔχουμε εἶναι ὅτι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία. Ἡ μεγαλύτερη δωρεά εἶναι ὅτι βρισκόμαστε σέ αὐτήν τήν μεγάλη Οἰκογένεια. Θά πρέπει νά ἐκτιμᾶμε αὐτήν τήν δωρεά, νά συγκινούμαστε βαθύτατα καί νά ἀγωνιζόμαστε νά παραμένουμε μέσα στήν Ἐκκλησία, βιώνοντας τήν ἁγιαστική της Χάρη καί ἀποδεικνύοντας μέ τήν ζωή μας ὅτι βρισκόμαστε μέσα στόν λυτρωτικό καί ἁγιαστικό της χῶρο. Ἔτσι θά ἔχουμε καί τό μεγάλο χάρισμα τῆς «μακαρίας τελευτῆς », ὅταν θά ἀξιωθοῦμε νά κοιμηθοῦμε «ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας ».

(Ναυπάκτου Ἱεροθέου: «Ἐκκλησία καί Ἐκκλησιαστικό Φρόνημα»)

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1276

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance