Κύριο Θέμα: Λαμπρὴ ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Ναύπακτο

Ἡ Βάπτιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Στήν ζωή καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἱστορική συνάντηση τεσσάρων ἱστορικῶν, πολιτιστικῶν, φιλοσοφικῶν μεγεθῶν τεραστίων διαστάσεων. Πρόκειται γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας, τόν Οἰκουμενικό Ἑλληνισμό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τῶν ἐπιγόνων του, τόν Ἰουδαϊσμό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τόν Χριστιανισμό.

Ἐκκλησιασμοί Σχολείων τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν ἦταν Ἕλληνες κατά τήν φυλή, ἀλλά Καππαδόκες οἱ δύο καί Σύριος ὁ τρίτος. Ἦταν ὅμως ἀπόγονοι πολιτιστικοί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί κάτοχοι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί παιδείας. Ἦταν δέ γνῶστες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τοῦ Μωϋσῆ καί τῶν Προφητῶν.

Μέ τίς προϋποθέσεις καί τίς γνώσεις αὐτές, βαπτίσθηκαν Χριστιανοί. Καί μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι μαζί τους βαπτίσθηκε ὁλοκληρωτικά Χριστιανή καί ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα, πού ἤδη κατηχεῖτο ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων καί ἀπό τούς Ἀπολογητές.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὡς ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, δέν εἰσῆλθαν βίαια στήν Ἑλλάδα καί στόν Ἑλληνιστικό κόσμο, ἀλλά ὡς Ἕλληνες κατά τήν παιδεία οἱ ἴδιοι, νυμφαγώγησαν τήν Ἑλλάδα στόν Χριστό.

Ἀξίως ἐμεῖς οἱ νέοι Ἕλληνες τούς ἀποδίδουμε κάθε τιμή καί τούς θεωροῦμε προστάτες τῆς παιδείας μας καί ἄξια πρότυπα γιά τούς νέους μας.

*

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τιμήθηκε μέ κάθε τρόπο καί σέ συνεργασία μέ τά Σχολεῖα, τόν Ἐκπαιδευτικό κόσμο.

Ἔγιναν Ἐκκλησιασμοί τῶν μαθητῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, ἀκούσθηκαν λόγοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο καί ἀπό Καθηγητές, λόγοι συντονισμένοι στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων, πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση μέ θέμα τό 100ό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου, μαθητικός Διαγωνισμός πρός τιμή τους κλπ.
Στήν συνέχεια περιγράφονται μερικές ἀπό τίς λατρευτικές καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας πρός τιμή τῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν.

 Ὁ Μαθητικός Διαγωνισμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ὁ Μαθητικός Διαγωνισμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Τήν Δευτέρα 29 Ἰανουαρίου 2018, μετά τόν ἑσπερινό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή βράβευσης τῶν μαθητῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ἐπαρχίας μας, πού διαγωνίσθηκαν στόν Γ' Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό πού προκήρυξε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευση Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Διαγωνισμός εἶχε θέμα τόν πρῶτο λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πρός Εὐτρόπιον καί τίτλο «Τό εὐμετάβλητο τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων καί ἡ θεραπευτική διαχείριση μιᾶς κρίσης. Μελέτη σέ λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου».

Οἱ μαθητές κλήθηκαν νά γράψουν ἕνα πεζό κείμενο μέ τήν μορφή δοκιμίου, διηγήματος, δρώμενου ἤ χρονογραφήματος ἤ ἕνα ποίημα. Τά ποιήματα ἀξιολογήθηκαν καί βραβεύθηκαν ξεχωριστά.

Οἱ ἐργασίες τῶν μαθητῶν παραδόθηκαν διά μέσου τῶν Διευθυντῶν τῶν Σχολείων στήν Ἱερά Μητρόπολη καί τά ἀξιολόγησε ἑπταμελής ἐπιτροπή πού ἀποτελεῖτο ἀπό τρεῖς θεολόγους (π. Θωμᾶ Βαμβίνη, Ἀπόστολο Τσακούμη, Ἑλέξη Ἐξάρχου), τρεῖς φιλολόγους (Μαρία Σύψα, Δώρα Σιαμπαλῆ, Χρυσούλα Μαντζαβᾶ) καί τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Καλλίνικος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν εὐλογία καί τήν γενική κατεύθυνση γιά τήν πραγματοποίηση τῆς δημιουργικῆς καί ὠφέλιμης αὐτῆς δραστηριότητας, τόν Προϊστάμενο τῆς Δευτεροβάθμιας Χρῆστο Καζαντζῆ, τούς Διευθυντές καί καθηγητές τῶν Σχολείων, τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί τούς διαγωνιζομένους πού ἄν καί εἶναι «οἱ πιό σκληρά ἐργαζόμενοι» στήν πατρίδα μας, βρῆκαν χρόνο νά ἀσχοληθοῦν καί νά συμμετέχουν στόν Διαγωνισμό.

Ἡ κ. Χρυσούλα Μαντζαβᾶ, μιλώντας ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς ἀξιολόγησης, παρουσίασε τό θέμα καί περιέγραψε τόν τρόπο ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἀνέλυσε ἐν συντομίᾳ τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πρός τόν Εὐτρόπιο, ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν ἐνασχόληση τῶν παιδιῶν μέ τόν λόγο τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν καί τά συνεχάρη ὅλα γιά τήν συμμετοχή καί τήν προσπάθειά τους.

*

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνακοίνωσε τά ὀνόματα τῶν βραβευθέντων, πού εἶναι:

  • Α' βραβεῖο στόν Φώτιο Χαντζῆ τοῦ Παναγιώτου, μαθητή τῆς Γ΄ Τάξεως τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Ποίημά του μέ τίτλο «Ἕνας χρυσός λόγος».
  • Α' βραβεῖο στήν Ἕλενα Βράπι, μαθήτρια τῆς Α΄ Τάξεως τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό κείμενό της μέ τίτλο «Μετρώντας τά καλάθια τῆς ζωῆς».
  • Ἔπαινος στήν Σπυριδούλα Τόρε, μαθήτρια τῆς Β' Τάξεως τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό κείμενό της μέ τίτλο «Τά πάντα ρεῖ».
  • Α' βραβεῖο στήν Μαριαντίνα Βερυκίου, μαθήτρια τῆς Β΄ Τάξεως τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό ποίημά της μέ τίτλο «Ματαιότης ματαιοτήτων».
  • Α' βραβεῖο στήν Ἀργυρώ Ταμπάκη τοῦ Νικολάου, μαθήτρια τῆς Γ΄ Τάξεως τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ Ναυπάκτου, γιά τό κείμενό της μέ τίτλο «Ἡ ἀλλαγή».
  • Β' βραβεῖο στήν Νικολίτσα Καρβούνη τοῦ Λεωνίδα, μαθήτρια τῆς Β΄ Τάξεως τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου γιά τό κείμενό της μέ τίτλο «Εὐτύχιος καί Εὐτρόπιος».
  • Γ' βραβεῖο στόν Ἀθανάσιο Καρδάρα τοῦ Δημητρίου, μαθητή τῆς Γ΄ Τάξεως τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου γιά τό κείμενό του μέ τίτλο «Ἐλπίδα».
  • Ἔπαινος στήν Ἀγγελική Τομαρᾶ τοῦ Κωνσταντίνου, μαθήτρια τῆς Β΄ Τάξεως τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό κείμενό της μέ τίτλο «Τό εὐμετάβλητο τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων καί ἡ θεραπευτική διαχείριση μιᾶς κρίσης. Μελέτη σέ λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου».
  • Ἔπαινος στόν Ἀθανάσιο Βαγενᾶ τοῦ Κωνσταντίνου, μαθητή τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό κείμενό του μέ τίτλο «Τό εὐμετάβλητο τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων καί ἡ θεραπευτική διαχείριση μιᾶς κρίσης. Μελέτη σέ λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου».

*

Μετά τήν ἀνακοίνωση μερικοί βραβευθέντες ἀνέγνωσαν μέρος τῆς ἐργασίας τους.

Εὐχή ὅλων εἶναι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες νά παραμείνουν τά πρότυπα τῆς Παιδείας μας καί νά ἐμπνέουν τά Ἑλληνόπουλα μέ τούς λόγους τους.

Οἱ ἐργασίες τῶν βραβευθέντων θά δημοσιευθοῦν προσεχῶς στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (http://parembasis.gr)

Βίντεο τῆς ἐκδήλωσης θά ἀναρτηθῆ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (http://parembasis.gr).

* * *

Ἐκκλησιασμοί Σχολείων τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν οἱ μαθητές τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ναυπάκτου μέ τούς σημαιοφόρους καί τούς καθηγητές τους ἐκκλησιάσθηκαν στόν Ἱερὸ Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπου τελέσθηκε ἡ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, καί ὅπου μίλησε γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ἡ θεολόγος καθηγήτρια Βεατρίκη Λιάκκα.

Ἐκκλησιασμοί Σχολείων τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν ἹεραρχῶνΟἱ μαθητές τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου ἐκκλησιάσθηκαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου ὁ Σύλλογος Δασκάλων καί Νηπιαγωγῶν καί οἱ συνταξιοῦχοι Δάσκαλοι καί Νηπιαγωγοί προσέφεραν ἀρτοκλασία, καί μίλησε ὁ Διευθυντής τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νικόλαος Φούντας μέ θέμα τήν διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά τήν παιδεία. Ὁ λόγος του θά δημοσιευθῆ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τά ὑπόλοιπα Δημοτικά Σχολεῖα τῆς Ναυπακτίας ἐκκλησιάσθηκαν κατά Ἐνορία.

* * *

Βασιλόπιττα Δασκάλων καί τιμητική ἐκδήλωση γιά τό 100ό βιβλίο τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Βασιλόπιττα Δασκάλων καί τιμητική ἐκδήλωση γιά τό 100ό βιβλίο τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Μετά τόν ἐκκλησιασμό, ὁ Σύλλογος Δασκάλων καί Νηπιαγωγῶν Ναυπακτίας καί Δωρίδος ἔκοψε τήν Βασιλόπιτά του σέ κέντρο τῆς Ναυπάκτου.

Συγχρόνως τίμησαν τόν Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔκδοσης τοῦ 100οῦ βιβλίου του μέ τίτλο «Πραγμάτων Ἔλεγχος».

Μετά τήν εἰσαγωγική παρουσίαση τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου καί Διευθυντή τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀντιρρίου Ἀριστείδη Λουκόπουλου, τόν λόγο ἔλαβε ὁ Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας Χρῆστος Κολοβός, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τά κύρια σημεῖα τοῦ πλούσιου βιογραφικοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου, τονίζοντας ἰδιαιτέρως τήν βιβλιογραφική καί ἐν γένει συγγραφική του παραγωγή, καί στήν συνέχεια τά κύρια σημεῖα τοῦ βιβλίου, διαβάζοντας χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα.

Τέλος μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι ἡ βιβλιογραφική του παραγωγή ὀφείλεται στήν ἔρευνα πού ἄρχισε ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια, γιά τά μεγάλα θεολογικά ζητήματα, ἀλλά καί τίς ποιμαντικές καί κοινωνικές προκλήσεις, καί ἡ ὁποία ἔρευνα δέν ἔχει ἀκόμη τελειώσει. Εἶπε ὅτι ἀσχολεῖται μέ ὅ,τι ἀγαπᾶ καί δέν γράφει ἄν δέν ἀγαπήση ἕνα θέμα καί ἄν δέ τό «κυοφορήση», δηλαδή ἄν δέν τό μελετήση καλά. Τίς πολλές μεταφράσεις τῶν βιβλίων του μέ πρωτοβουλία τῶν μεταφραστῶν τήν ἀπέδωσε στό οἰκουμενικό καί διαχρονικό μήνυμα τῶν Πατέρων, τῶν ὁποίων τόν λόγο ἀναλύει στά βιβλία του. Καί ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο καί ὅλους τούς Ἐκπαιδευτικούς γιά τήν τιμή.

Τέλος ὁ Πρόεδρος τῶν Δασκάλων προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο τιμητική πλακέτα καί μιά φορητή εἰκόνα τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ἔργο τοῦ ζωγράφου-ἁγιογράφου Βασίλη Λουκόπουλου.

Χαιρετισμό πρός τούς Δασκάλους καί Νηπιαγωγούς ἀπηύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος, πού προέρχεται ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, καί συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμητική διάκριση.  Χαιρετισμὸ ἐπίσης ἀπήφθηνε ἡ σχολικὴ σύμβουλος Κατερίνα Νικολακοπούλου.

Τό κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Κολοβοῦ, θά ἀναρτηθῆ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (http://parembasis.gr).

Δεῖτε τό video τῆς ἐκδήλωσης ΕΔΩ

* * *

Ὁμιλία Ναυπάκτου Ἱεροθέου στούς Ἐκπαιδευτικούς: «Τό πρόσωπο κατά τόν Μέγα Βασίλειο καί τόν σύγχρονο περσοναλισμό»

Ὁμιλία Ναυπάκτου Ἱεροθέου στούς Ἐκπαιδευτικούς: «Τό πρόσωπο κατά τόν Μέγα Βασίλειο καί τόν σύγχρονο περσοναλισμό»

Τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῆς Ἐπαρχίας μας.

Στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος παρουσίασε τό θέμα «Τό πρόσωπο κατά τόν Μέγα Βασίλειο καί τόν σύγχρονο περσοναλισμό».

Στήν ἀρχή τόνισε ὅτι τό θέμα τοῦ προσώπου ἀπασχόλησε τούς Πατέρες τοῦ 4ου αἰῶνος, ἐπειδή οἱ Μοναρχιανοί ὁμιλοῦσαν γιά τό πρόσωπο στόν Θεό μέ τήν ἔννοια τοῦ προσωπείου (μάσκας).

Στό πρῶτο μέρος τῆς εἰσηγήσεώς του ἀνέπτυξε τό θέμα γιά τό πῶς ὁ Μέγας Βασίλειος ὁμιλοῦσε γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο. Ἀνέφερε ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀντικρούοντας τίς ἀπόψεις τοῦ Σαβελλίου γιά τόν Τριαδικό Θεό, προέβη σέ δύο σημαντικές ἐνέργειες. Πρῶτον, ἔκανε τήν διάκριση μεταξύ οὐσίας καί προσώπου, πού μέχρι τότε ταυτίζονταν, ὅτι ἡ οὐσία εἶναι τό κοινό καί τό πρόσωπο τό ἰδιαίτερο, καί δεύτερον συνέδεσε τό πρόσωπο μέ τήν ὑπόσταση.

Ὅμως, ἀναφερόμενος στόν ἄνθρωπο ὁμιλοῦσε γιά τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωση Θεοῦ, παραμένοντας στούς βιβλικούς ὅρους καί μέσα ἀπό αὐτούς τούς ὅρους ἀνέπτυζε τήν ἀνθρωπολογία του, δηλαδή ὁμίλησε γιά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν φύση του καί τόν προορισμό του.

Στό δεύτερο μέρος τῆς εἰσηγήσεώς του ἀναφέρθηκε στόν σύγχρονο περσοναλισμό, ὡς πρός τήν ὁρολογία του καί τό περιεχόμενό του. Ἀνέπτυξε τό θέμα ὅτι ἡ ἄποψη τοῦ Βοηθίου (480-524 μ.Χ.) ὅτι ἡ ὑπόσταση-πρόσωπο συνδέεται μέ τήν λογική, ἔφθασε στίς σύγχρονες λογικοκρατικές θεωρίες περί τοῦ ἀνθρώπου, καί ἡ ἄποψη τοῦ Αὐγουστίνου (354-430 μ.Χ.) ὅτι τό πρόσωπο συνδέεται μέ τήν συνείδηση ὁδήγησε στήν σύγχρονη ψυχολογία καί ψυχανάλυση.

Δυστυχῶς ὅλη αὐτή ἡ θεωρία τοῦ προσώπου ἀπό τήν φιλοσοφία καί τήν ψυχολογία ἐπηρέασε τήν δυτική θεολογία καί μερικούς ὀρθόδοξους θεολόγους σέ πολλά σημεῖα ὅπως ὅτι ὁμιλοῦν γιά ἀναλογία μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου, συνδέουν τήν φύση μέ τήν ἀναγκαιότητα, καί τό πρόσωπο μέ τήν βούληση, ὁμιλοῦν γιά τήν κοινωνία προσώπων, κάνουν τήν διάκριση μεταξύ προσώπου καί ἀτόμου κλπ.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξέφρασε τήν θεολογία ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι Τρία Πρόσωπα πού ἔχουν κοινή οὐσία καί ἰδιαίτερα ὑποστατικά ἰδιώματα καί περιχωροῦνται μεταξύ τους, καθώς ἐπίσης ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει δημιουργηθῆ κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωση Θεοῦ. Τόνισε δέ ὅτι ὁ σύγχρονος περσοναλισμός εἶναι προβληματικός ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξου θεολογίας καί εἶναι μιά «ψευδομόρφωση» στήν ὀρθόδοξη θεολογία καί εἶναι ἀντίθετη μέ τήν διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθησε συζήτηση μέ πολλά ἐρωτήματα πού ἔθεσαν οἱ Ἐκπαιδευτικοί.

Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκε ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου, Παναγιώτης Λουκόπουλος, ὁ ὁποῖος καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό, Διευθυντές καί Ἐκπαιδευτικοί ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐπαρχίας μας.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας προσφέρθηκε δεξίωση σέ ὅλους τούς Ἐκπαιδευτικούς ἀπό τίς κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Βίντεο τῆς ὁμιλίας θά ἀναρτηθῆ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (http://parembasis.gr).

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν βράβευση τῶν μαθητῶν ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἐκκλησιασμό τῶν Γυμνασίων - Λυκείων ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἐκκλησιασμό τῶν Δημοτικῶν ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Βασιλόπιττα Δασκάλων καί τήν τιμητική ἐκδήλωση ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου στούς Ἐκπαιδευτικούς ΕΔΩ


  • Προβολές: 3413