Skip to main content

Ταπείνωση και ὑπομονή

Οὐδείς ποτέ τόν ἤκουσεν ἐπαιρόμενον [τόν ἅγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Ἐδέσσης ] δι᾽ ὅ,τιδήποτε. Ὁ θόρυβος, ἡ προβολή τοῦ προσώπου ἤ τοῦ ἔργου του, αἱ τυμπανοκρουσίαι, ἦσαν τελείως ἀσυμβίβαστα πρός τόν χαρακτῆρα του. Τό "δεσποτικόν" ὕφος ἦτο παντελῶς ξένον. Πρόθυμος πάντοτε νά δέχεται ὑποδείξεις, ἦτο ἕτοιμος νά μεταβάλῃ γνώμην, ἄν ὁ συνομιλητής του τόν ἔπειθεν ὅτι μία ἐπικειμένη ἐνέργειά του ἤ ἀπόφασίς του δέν ἦτο εὔστοχος. Εἶχε πολύ μικράν ἰδέαν δι᾽ ἑαυτόν καί βαθεῖαν συναίσθησιν ἀναξιότητος καί ἁμαρτωλότητος, ἀψευδές δεῖγμα ἀληθοῦς ἁγιότητος. Ὀλίγον πρίν ἤ ἀπέλθῃ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἔλεγε πρός τόν π. Ἱερόθεον Βλάχον, Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεώς του: "Ὁ... (δεῖνα) μᾶς ἀγαπᾷ πολύ καί θά θέλῃ νά γράψῃ πολλά εἰς τήν νεκρολογίαν μου.Νά τοῦ εἰπῇς νά γράψῃ μόνον τοῦτο: "Ὁ Ἐδέσσης ἦταν ἕνας ἁμαρτωλός Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐφοβεῖτο τόν Θεόν καί ἠγάπα τήν Ἐκκλησίαν"….

Ἐδέχθη πολλάκις ἀδίκους καί συκοφαντικάς ἐπιθέσεις. Τάς ἠνείχετο μέ πολλήν καρτερικότητα, ἀπέρριπτε δέ κατηγορηματικῶς πᾶσαν εἰσήγησιν καταφυγῆς εἰς τά Δικαστήρια. Ἀλλά καί κατά τήν πολύμηνον ὀδυνηράν ἀσθένειάν του κατέπληξε τούς πάντας ἡ ὑπομονή του. Οὐδείς γογγυσμός, οὐδέν παράπονον, οὐδείς λόγος δυσφορίας. Μόνον λόγους αὐτομεμψίας καί λόγους εὐχαριστίας ἐψιθύριζον τά στεγνά καί ἀπεξηραμμένα χείλη του.

π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο

Ναυπάκτου Ἱεροθέου: Ὁ ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης Πέλλης, και Ἀλμωπίας

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1068