Skip to main content

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου

Μέ τό τέλος τῆς πανήγυρης τοῦ πολιούχου τῆς Ναυπάκτου καί προστάτου τῆς Ἐνορίας μας Ἁγίου Δημητρίου καί τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, αἰσθανόμαστε τήν ἠθική ὑποχρέωση νά ἀπαντήσουμε μέ δημόσια δήλωση σέ μιά πειρασμική πρόκληση πού δεχθήκαμε προεορτίως καί ἀφοροῦσε τήν ἄρνησή μας (τήν Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου) νά κοινωνήσουμε ἕνα παιδί, ἐνέργεια ἡ ὁποία ἐπιβαλλόταν σέ μᾶς ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.

Τό γεγονός ἔλαβε ἀναίτια μεγάλες δημοσιογραφικές διαστάσεις, διανθισμένο μέ περιγραφή ἀνυπόστατων «γεγονότων», γιά τό ὁποῖο ἔχει ἤδη ἐκδώσει ἡ Ἱερά Μητρόπολη διαφωτιστικό δελτίο τύπου.

Σέ αὐτή τήν δημοσιογραφική ἐπίθεση, πού ἐκδηλώθηκε στίς 13 Σεπτεμβρίου, δέν θελήσαμε νά ἀπαντήσουμε, καθώς τό δελτίο τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως περιέγραψε σαφῶς τήν οὐσία τοῦ θέματος, δηλαδή τό ἄκυρο καί ἀνυπόστατο τοῦ βαπτίσματος τοῦ παιδιοῦ καί τήν ὑποχρέωση τοῦ Ἱερέα νά μή κοινωνεῖ ὅσους δέν ἔχουν Βάπτισμα ἀπό κανονικό Λειτουργό. 

Ὅμως, τήν Παρασκευή, 23 Ὀκτωβρίου, δεχθήκαμε νέα ἐπίθεση, πού ἐπαναλαμβάνει, μέ φαντασιακές προεκτάσεις, ὅσα ἀνακριβῆ γράφτηκαν στίς 13 Σεπτεμβρίου. Γι’ αὐτὸ ἀναγκαζόμαστε νὰ δηλώσουμε γραπτῶς καὶ δημοσίως τὰ ὅσα συνέβησαν.  

Τήν Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020, οἱ Κληρικοί καί ὅλοι οἱ ἐκκλησιασθέντες στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ὅπου τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ ἔκπληξη πληροφορηθήκαμε ἀπό τήν σελίδα npress.gr, ὅτι στόν Ναό μας τήν ἡμέρα ἐκείνη ἔγινε «πανδαιμόνιο» καί «χαμός».

Βεβαιώνουμε μέ κάθε ὑπευθυνότητα καί μέ καθαρή, κατ’ ἐνώπιον Θεοῦ, συνείδηση, ὅτι τό «πανδαιμόνιο» καί ὁ «χαμός» δέν ἔγινε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ἀλλά κάπου ἀλλοῦ, ἐνδεχομένως στήν φαντασία αὐτῶν πού κατασκεύασαν τό ἐν λόγω ρεπορτάζ, τό ὁποῖο διαδόθηκε μέσω τοῦ διαδικτύου καί τῶν Μ.Μ.Ε.

Εἶναι γεγονός ὅτι, στίς 13 Σεπτεμβρίου, ἕνας πατέρας ἔφερε μπροστά στήν Ὡραία Πύλη τά δύο παιδιά του γιά νά κοινωνήσουν, ἀπό τά ὁποῖα τό ἕνα εἶχε βαπτισθῆ στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου, τόν καιρό πού ἡ Μονή δέν εἶχε ὑπόσταση νομικοῦ προσώπου καί ὅλοι οἱ ἀδελφοί της ἦταν κάτω ἀπό τό ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας, πράγμα πού σημαίνει ὅτι τό βάπτισμα τοῦ παιδιοῦ εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία ἄκυρο καί ἀνυπόστατο καί κατά συνέπεια δέν εἶναι ἐπιτρεπτό ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες νά μετέχει στά μυστήρια. Μέ ἤρεμο καί προσηνῆ τρόπο, μέ συντομότατα λόγια, χαμηλόφωνα, δηλώθηκε στόν πατέρα, ὅτι δέν μπορεῖ τό παιδί του νά κοινωνήσει. Χαμηλόφωνα, μέ δυό σύντομες προτάσεις, ἐξέφρασε καί ὁ πατέρας τίς ἀπόψεις του.

Κανείς ἀπό τό ἐκκλησίασμα δέν ἀντιλήφθηκε τό γεγονός, οὔτε ἀκόμη καί αὐτοί πού ἦταν στήν σειρά, λίγο πιό πίσω, γιά νά κοινωνήσουν, οὔτε οἱ ἱεροψάλτες πού ἦταν σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό σημεῖο πού μεταδιδόταν ἡ θεία κοινωνία στούς πιστούς, οὔτε ὁ ἄλλος ἐφημέριος πού μετέδιδε καί αὐτός τήν θεία κοινωνία ἀπό τήν Ὡραία Πύλη πρός τήν πλευρά τῶν γυναικῶν. Ἡ ἡσυχία καί ἡ εὐταξία τοῦ ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖο ἐκείνη τήν στιγμή ἄκουγε τόν ὕμνο: «Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ», ἦταν κατά τό ρεπορτάζ τοῦ npress.gr τό «πανδαιμόνιο» καί ὁ «χαμός».

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, βλέποντας τόν παράλογο θόρυβο πού δημιουργήθηκε, συντάξαμε κείμενο στό ὁποῖο περιγράφουμε τό γεγονός (μέ καταγραφή ὀνομάτων καί τοῦ σύντομου διαλόγου πού διημείφθηκε), τό ὁποῖο ἔχουν ὑπογράψει αὐτόπτες μάρτυρες καί τό ὁποῖο κρατοῦμε γιά κάθε ἀναγκαία χρήση.

Στήν περιοχή μας, δυστυχῶς, ὑπάρχει σοβαρό ἐκκλησιολογικό πρόβλημα. Ὑπάρχουν παιδιά πού δέν ἔχουν κανονικό–ὑποστατό βάπτισμα, τά ὁποῖα ἔρχονται στούς Ναούς μας καί κοινωνοῦν. Δέν γνωρίζουμε ὅλες τίς περιπτώσεις ἤ δέν τίς ἀναγνωρίζουμε κατά τήν στιγμή τῆς θείας Κοινωνίας. Ὅταν ὅμως ἀντιλαμβανόμαστε τέτοιες προσελεύσεις στήν θεία Κοινωνία, χαμηλόφωνα, ἀπευθυνόμενοι στούς γονεῖς καί ὄχι στά παιδιά (πού δέν φταῖνε), δηλώνουμε ὅτι δέν μποροῦμε νά τά κοινωνήσουμε, κωλυόμενοι ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.

Στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δέν χωροῦν προσωπικές ἐπιλογές. Στό βιβλίο πού χρησιμοποιοῦμε οἱ Ἱερεῖς γιά τίς διάφορες ἀκολουθίες –τό «Ἱερατικό»– ὑπάρχει «Παράγγελμα τοῦ Μ. Βασιλείου πρός Ἱερέα», στό ὁποῖο μεταξύ ἄλλων μᾶς δίνεται ἡ ἐντολή: «Οἷς οἱ θεῖοι κανόνες οὐκ ἐπιτρέπουσι, μή μεταδίδου». Μή κοινωνεῖς δηλαδή ἐκείνους στούς ὁποίους οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν ἐπιτρέπουν τήν θεία Κοινωνία.

Γι’ αυτό, μέ συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας, προτρέπουμε τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν, πού τό βάπτισμά τους εἶναι ἄκυρο καί ἀνυπόστατο, νά μήν ἀπαιτοῦν ἀπό τούς Ἱερεῖς νά γίνουν συμμέτοχοι σέ ἐπιλογές ἐνάντιες στούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά νά ἀποφασίσουν μέ ταπεινή ἐπίγνωση τοῦ λάθους πού ἔκαναν νά μεριμνήσουν γιά τό πῶς θά ἐντάξουν τά παιδιά τους μέ κανονικό–ὑποστατό μυστήριο στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τό ὀφείλουν στά παιδιά τους. Τά ἄκυρα καί ἀνυπόστατα μυστήρια δέν γίνονται ἔγκυρα καί ὑποστατά μέ κοσμικές μεθοδεύσεις καί ποικίλες πιέσεις, ἀλλά μέσα ἀπό τούς θεσμούς τοῦ θεανθρώπινου ὀργανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας.

Ναύπακτος 29 Ὀκτωβρίου 2020

Οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου

Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Βαμβίνης                                               Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Χαντζής

  • Προβολές: 1754