Κύριο ἄρθρο: Τὸ Μεταθετὸ τῶν Ἐπισκόπων (Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος)

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

(Το ανωτέρω κείμενο του Σεβασμιωτάτου διαβάστηκε ως ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ την Κυριακή 12-7-98)

Ο Μητροπολίτης επικοινωνεί με το ποίμνιό του, στο οποίο τον έταξε ο Θεός δια των κανονικών ψήφων των Ιεραρχών που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας, με την διαρκή προσευχή, την θ. Λειτουργία, τις ποιμαντικές επισκέψεις, αλλά κατά καιρούς και με εγκυκλίους πάνω σε σοβαρά θέματα, τα οποία απασχολούν το ποίμνιο και για περιπτώσεις οι οποίες αποβλέπουν στην ενημέρωση των Χριστιανών πάνω σε διάφορα καίρια ερωτήματα, τα οποία άπτονται σοβαρών εκκλησιαστικών θεμάτων. Σε ένα τέτοιο σοβαρό εκκλησιαστικό θέμα, που διασπά την ενότητα της Εκκλησίας και ανατρέπει τα εκκλησιαστικά θέσμια, αναφέρονται και τα όσα ακολουθούν, και παρακαλώ για την κατανόησή τους.

Τον τελευταίο καιρό επιτάθησαν διάφορες φήμες περί μεταθέσεώς μου σε άλλη Ιερά Μητρόπολη. Ήδη και στο παρελθόν ακούστηκαν τέτοιες φήμες και μάλιστα κατεγράφησαν και σε φέιγ-βολάν, τα οποία ανώνυμοι κυκλοφόρησαν κατά χιλιάδες σε όλη την πόλη της Ναυπάκτου και αμέσως απήντησα με ανακοίνωση που διαβάστηκε στους Ιερούς Ναούς.

Όμως οι διαδόσεις τέτοιου είδους έχουν ενταθή τον τελευταίο καιρό με δυο συγκεκριμένες παραλλαγές. Η μία ότι θα επιχειρηθή μετάθεσή μου σε άλλη Ιερά Μητρόπολη, χωρίς την θέλησή μου, για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν επιθυμώ να εκθέσω σήμερα. Η δεύτερη ότι εγώ ο ίδιος επιθυμώ και προσπαθώ να βρω τρόπο για να μετατεθώ σε άλλη Ιερά Μητρόπολη.

Το θέμα αυτό το θεώρησα κατ’ αρχάς ανάξιο απαντήσεως και σχολιασμού, αλλά όμως η ευρεία κυκλοφορία αυτής της φήμης, εντός και εκτός της Ναυπάκτου και της περιφερείας μας, αλλά και ο σκανδαλισμός ο οποίος πιθανόν θα προκαλήται από τέτοιες πληροφορίες, μου επιβάλλουν να εκφράσω με κάθε σαφήνεια τις απόψεις μου. Νομίζω ότι και σεις περιμένετε, όπως ακριβώς μου το είπαν μερικοί προφορικά, αφ’ ενός μεν να πληροφορηθήτε από τον ίδιο τον Μητροπολίτη σας, αφ’ ετέρου δε να απομονωθούν οι διαδίδοντες αυτές τις αβάσιμες πληροφορίες.

1. Οι ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας απαγορεύουν ή τουλάχιστον δεν ενθαρρύνουν την μετάθεση των Επισκόπων, γιατί ο Επίσκοπος συνδέεται στενά με την συγκεκριμένη Επισκοπή από την στιγμή της εκλογής και χειροτονίας του. Μεταξύ των πολλών Κανόνων θα ήθελα να αναφέρω τον σχετικό κανόνα της Συνόδου της Αντιοχείας. Εκεί λέγεται:

“Επίσκοπον από παροικίας ετέρας εις ετέραν μη μεθίστασθαι, μήτε αυθαιρέτως επιρρίπτοντα εαυτόν, μήτε υπό λαών εκβιαζόμενον, μήτε υπό Επισκόπων αναγκαζόμενον. Μένειν δε εις ήν εκληρώθη υπό του Θεού εξ αρχής Εκκλησίαν, και μη μεθίστασθαι αυτής, κατά τον ήδη πρότερον περί τούτου εξενεχθέντα όρον”. (κανών κα’, Αντιοχείας). Κατά την ερμηνεία του Κανονολόγου Αριστηνού: “Επίσκοπος και υπό λαών βιαζόμενος και υπό επισκόπων αναγκαζόμενος, μη μεθιστάσθω εις παροικίαν ετέραν. Απαγορεύεται καθόλου των Επισκόπων η μετάθεσις, καν υπό του λαού, καν υπό επισκόπου μεταπεσείν εις ετέραν παροικίαν βιάζωνται”. Αν προσκομίζωνται κανόνες στους οποίους γίνεται λόγος για μετάθεση, όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι και με διάφορες προϋποθέσεις, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό, κατά τις ερμηνείες κανονολόγων, αναφέρεται στην προς καιρό μετάβαση κάποιου επισκόπου σε μια άλλη επισκοπή για διδασκαλία, λόγω υπάρξεως σοβαρού προβλήματος και όχι σε μόνιμη μετάθεση. Έτσι εξηγείται και ο ιδ’ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων.

Λέγοντας αυτά δεν μέμφομαι ούτε κατηγορώ άλλους αδελφούς, πού, ενδεχομένως, επιθυμούν μετάθεση, διότι ο καθένας έχει οδηγό την συνείδησή του και εκτιμά τα πράγματα κατά έναν διαφορετικό τρόπο. Απλώς καταγράφω εδώ την παράδοση της Εκκλησίας, όπως εκφράζεται στους ιερούς Κανόνας και εκθέτω την δική μου προσωπική άποψη.

2. Προσωπικά ποτέ δεν πίστευα, ούτε και τώρα πιστεύω στην αναγκαιότητα του μεταθετού των Επισκόπων. Και μάλιστα, από την ημέρα που ο Θεός, δια των Κανονικών ψήφων της Σεπτής Ιεραρχίας, με κατέστησε Επίσκοπο και Μητροπολίτη στην Ιερά αυτή Μητρόπολη ούτε μια στιγμή δεν πέρασε από τον νου μου ότι θα έλθη καιρός που θα επιδιώξω μετάθεση. Αντίθετα, μάλιστα, κάθε φορά που κάποιος τολμούσε να μου πη ότι θα έπρεπε στον κατάλληλο καιρό να ζητήσω μετάθεση σε μεγαλύτερη Μητρόπολη προς ωφέλειαν περισσοτέρων Χριστιανών, το απέκρουα, αφ’ ενός μεν γιατί αγάπησα τον τόπο αυτό και τους Χριστιανούς, αφ’ ετέρου δε γιατί σέβομαι τις αποφάσεις των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων, αγαπώ τους Πατέρας της Εκκλησίας και παρουσιάζω την διδασκαλία τους, γράφω για την αξία των ιερών Κανόνων και δεν θα ήθελα να έλθω ποτέ σε αντίθεση με όλους αυτούς. Πέρα από αυτά δεν νομίζω ότι μια μετάθεση μπορεί να μου προσδώση τίποτε, αφού ούτε την δόξα ποθώ, ούτε ποτέ τα χρήματα αγάπησα στην ζωή, μου αρκεί ότι ο Θεός με την ανέκφραστη φιλανθρωπία Του με κατέστησε Κληρικό και μάλιστα Αρχιερέα της Εκκλησίας Του.

Βέβαια, διαδίδεται μετ’ επιτάσεως ότι η Εκκλησία δύναται να με μεταθέση σε άλλη Ιερά Μητρόπολη, χωρίς την δική μου συγκατάθεση, για τους λόγους που εκείνη μπορεί να επικαλεσθή. Αλλά και αυτό είναι αδύνατον να πραγματοποιηθή, γιατί ο Μητροπολίτης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, και βέβαια, η Ιερά Σύνοδος δεν προβαίνει ποτέ σε τέτοια ενέργεια άνευ της θελήσεως του ιδίου του Μητροπολίτου, γιατί αυτό αντίκειται στις αποφάσεις των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων.

3. Υπάρχει όμως το σοβαρό ερώτημα ποιοί και για ποιό λόγο διαδίδουν τέτοιες κακόβουλες και ανυπόστατες διαδόσεις. Δεν θα ήθελα να εισχωρήσω στο βάθος του προβλήματος, αλλά εκείνο που θα έπρεπε να τονισθή είναι ότι, κατά τους ιερούς Κανόνας, όσοι Κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί κινούνται εναντίον του Μητροπολίτου τους και προσπαθούν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του λαού προς αυτόν, καθώς επίσης όσοι θραύουν την ενότητα της Εκκλησίας θεωρούνται φατριάζοντες και τυρεύοντες και επιτιμώνται πολύ σκληρά. Συγκεκριμένα δυο Κανόνες της Δ’ και ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου κάνουν λόγο για “φατριάζοντες και κατασκευάς τυρεύοντες επισκόπων” (ιη’ Δ’ Οικουμενικής και λδ’ ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου). Ο πολύς Βαλσαμών αναλύει το τυρεύοντες με το “κατασκευάζοντες, κατά το ετυρώθη η καρδία αυτών, αντί του εσκληρύνθη”.

4. Βεβαίως, σε κάθε Ιερά Μητρόπολη υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, αναφύονται διάφορα προβλήματα, εκκλησιολογικά, κανονικά και νομικά. Αλλά όλα αυτά αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, ψυχραιμία, και προ παντός με εκκλησιαστικό φρόνημα. Επίσης, στην δική μας Ιερά Μητρόπολη υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα, λόγω των περιορισμένων ορίων της περιφερείας μας και λόγω της συρρικνώσεως του πληθυσμού, ιδιαιτέρως στα ορεινά χωριά της Ναυπάκτου, αλλά και του Αγίου Βλασίου. Ελπίζω δε κάποτε η Εκκλησία να δη το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρές Ιερές Μητροπόλεις, όπως και η δική μας, και να προχωρήση σε λύσεις που να τις καθιστούν βιώσιμες, δηλαδή να διευρύνουν τα όρια. Άλλωστε αυτό προβλέπουν και οι ιεροί Κανόνες (νζ’ Λαοδικείας). Ιδιαιτέρως αυτό πρέπει να γίνη για την δική μας Ιερά Μητρόπολη, η οποία έχει μεγάλη ιστορία και παράδοση, αφού παλαιότερα ήταν Αρχιεπισκοπή με εννέα Επισκοπές καί, επομένως, δεν είναι ορθό να βρίσκεται σήμερα σε αυτήν την κατάσταση.

Αυτά θα ήθελα να απευθύνω στους Κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς της Μητροπόλεώς μας, καταγράφοντας με κάθε ειλικρίνεια καί, κατά το δυνατόν, πλήρως τις απόψεις μου. Εάν, παρά ταύτα, μερικοί εξακολουθούν να διαδίδουν ανυπόστατες και ασύστατες πληροφορίες, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται για κακοήθειες που διατυπώνονται ενσυνείδητα, γι’ αυτό και έχουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που τις κατασκευάζουν, τις διαδίδουν και τις αποδέχονται.

Θα ήθελα να σάς παρακαλέσω να συντελέσετε ο καθένας προσωπικά στο να επικρατή ειρήνη, αγάπη και ενότητα μεταξύ Κληρικών, λαϊκών και μοναχών, ώστε να δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός. Άλλωστε, είναι γνωστόν ότι ο Απόστολος Παύλος αυτούς που με διαφόρους τρόπους καταστρατηγούν την ενότητα της Εκκλησίας, τους χαρακτηρίζει σαρκικούς: “όπου γαρ εν υμίν ζήλος και έρις και διχοστασίαι, ουχί σαρκικοί εστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε;” (Α’ Κορ. γ’, 3).

“Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών”.

 

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 2454

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance