Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος για την στάση των Κληρικών κατά την προεκλογική περίοδο

Προς

τους Πανοσιολογιωτάτους Ιεροκήρυκας

και Αιδεσιμωτάτους Εφημερίους

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί Πατέρες και αδελφοί,

Επειδή οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές πλησιάζουν και θα κληθούμε να επιλέξουμε τους κατάλληλους, κατά την υποκειμενική γνώμη καθενός, δημοτικούς και νομαρχιακούς άρχοντες, για να διευθύνουν τα πράγματα της Νομαρχίας και των Δήμων, δηλαδή του πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, αισθάνομαι χρέος να υπογραμμίσω μερικά σημεία.

Καθημερινώς στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως γίνονται καταγγελίες, ότι Κληρικοί αναμειγνύονται εμμέσως ή αμέσως στις ερχόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας μερικούς συνδυασμούς και πρόσωπα, και άλλες φορές κατηγορώντας μερικούς άλλους συνδυασμούς και πρόσωπα. Έτσι μερικοί Κληρικοί επιδιώκουν να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους και να επιτύχουν τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούν.

Τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτο να γίνωνται από Κληρικούς, γι’ αυτό και κάθε φορά, όταν έχουμε επίσημες καταγγελίες επεμβαίνουμε και διορθώνουμε τα κακώς γινόμενα και πραττόμενα. Ο Κληρικός δεν πρέπει ούτε με λόγους, ούτε με πράξεις, ούτε με υπονοούμενα να υποστηρίζη ή να επιτίθεται εναντίον συνδυασμών ή προσώπων. Βεβαίως ο ίδιος, όπως είναι φυσικό, είναι ελεύθερος να έχη τις προσωπικές του προτιμήσεις, τις οποίες θα εκφράση μόνο την ημέρα που θα ευρεθή μπροστά στην κάλπη, χωρίς να ομιλή πριν τις εκλογές, ούτε βεβαίως να φανερώνη την προτίμησή του μετά τις εκλογές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιτάσσουν από τον Κληρικό να λάβη μια διακριτική, συνετή και προσεκτική στάση σε τέτοιες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα μπορούσα να σημειώσω δύο από αυτούς.

Πρώτον. Είναι γνωστόν από την Αγία Γραφή, τα πατερικά κείμενα και όλη την Ορθόδοξη παράδοση, ότι ο Κληρικός είναι πατέρας όλων των Χριστιανών που ανήκουν στο ποίμνιο το οποίο με την Χάρη του Θεού ποιμαίνει. Μέσα από αυτήν την προοπτική δεν επιτρέπεται να δέχεται μια κατηγορία ανθρώπων και να αποκλείη μια άλλη. Αν παρεμβαίνει στο ποίμνιό του με διαχωρισμούς τότε τραυματίζει την ενότητα του ποιμνίου, και καταρρίπτει πολύ χαμηλά την ποιμαντική του ιδιότητα.

Συνήθως στην κοινωνία μας επικρατεί η παραταξιακή νοοτροπία και κάθε παράταξη έχει συγκεκριμένη ιδεολογία και στόχους, επιλέγει τα δικά της μέσα και μετέρχεται τους δικούς της τρόπους για να αποκτήση τους ψηφοφόρους που επιθυμεί. Αυτό σε ένα βαθμό είναι επιτρεπτό ή ανεκτό στις δημοκρατικές κοινωνίες που ζούμε. Ο Κληρικός, όμως, ως πατέρας του συγκεκριμένου ποιμνίου, δεν μπορεί να συμμετέχη σε τέτοια “παιχνίδια”, δεν μπορεί να εργάζεται παραταξιακά ή φατριαστικά. Η όλη του παρουσία στην κοινωνία πρέπει να είναι ενοποιητική.

Η Εκκλησία είναι πνευματικό Νοσοκομείο που θεραπεύει την νοσούσα προσωπικότητα του ανθρώπου, και βέβαια ο Κληρικός είναι πνευματικός ιατρός, που δια της Χάριτος του Θεού βοηθά αποτελεσματικά στην θεραπεία. Αλλοίμονο αν ο Κληρικός, αντί να θεραπεύη τις πληγές, τις αναπτύσσει περισσότερο, τις καλλιεργεί και αρρωσταίνει πιο πολύ τον άνθρωπο. Έτσι, λοιπόν, η φύση της πνευματικής πατρότητος δεν επιτρέπει στον Κληρικό να ενεργή παραταξιακά και κομματικά.

Δεύτερον. Ο Κληρικός δεν έχει κανένα δικαίωμα να επηρεάζη τις πεποιθήσεις, ακόμη και τις πολιτικές, των πνευματικών του παιδιών. Μια τέτοια ενέργεια είναι τελείως απαράδεκτη και στην πραγματικότητα εκείνος που κάνει κάτι τέτοιο εκπίπτει από την άποστολή του.

Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνη αντιληπτό ότι ο Κληρικός, όταν ενεργεί ως πνευματικός πατέρας, δεν έχει δικά του πνευματικά παιδιά, που τα ελέγχει απόλυτα και καθορίζει την πορεία της σκέψεώς τους. Οι Χριστιανοί είναι παιδιά του Θεού, ο Οποίος έδωσε την δυνατότητα στον Κληρικό να τα βοηθήση. Επομένως δεν αισθάνεται ως αυθέντης και φεουδάρχης, που εξασκεί την δική του απόλυτη εξουσία. Στέκεται απέναντι στα πνευματικά παιδιά, με πολλή προσοχή και διάκριση, επειδή είναι παιδιά του Θεού και γνωρίζει ότι αν κάνει λάθη στην διαπαιδαγώγηση θα λογοδοτήση στον Θεό, του οποίου παιδιά είναι οι Χριστιανοί.

Έπειτα, ο σκοπός της πνευματικής πατρότητας δεν περιορίζεται σε μικρά και εκκοσμικευμένα πράγματα. Με άλλα λόγια ο πνευματικός πατέρας έχει σκοπό να βοηθήση τα παιδιά να οδηγηθούν προς την θέωση και τον αγιασμό, αφού τα θεραπεύσει πρώτα με την κάθαρση της καρδιάς και τον φωτισμό του νού. Τα βοηθά να αποκτήσουν νόημα ζωής και να ενωθούν με τον Θεό. Δυστυχώς, όμως, παρατηρούμε ότι η πνευματική καθοδηγήση υποβαθμίζεται πολύ, και η ιερά εξομολόγηση ασχολείται με πολύ μικρά και ασήμαντα πράγματα. Μερικοί, δηλαδή, πνευματικοί πατέρες έχουν μάθει τους Χριστιανούς να ρωτούν για το τί θα φορέσουν, τί θα αγοράσουν, τί θα ψηφίσουν κ.λ.π.. Αυτό το θεωρώ ευτελισμό και υποτίμηση της πνευματικής πατρότητος. Πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε ότι το έργο του πνευματικού πατρός είναι υψηλό και δεν περιορίζεται σε μερικές απομονωμένες πλευρές της ζωής του ανθρώπου. Σε όλη την ιερατική μου ζωή απέπεμπα με θλίψη εκείνους που με ερωτούσαν τί να ψηφίσουν, γιατί, εκτός των άλλων, θεωρούσα ότι είναι ανώριμοι πνευματικά και ψυχολογικά, γιατί τέτοια θέματα είναι εντελώς προσωπικά και δεν έχουν σχέση με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως.

Συνάρτηση αυτών είναι ότι ο πνευματικός πατέρας δεν μπορεί ποτέ να παραβιάζη την ελευθερία των Χριστιανών. Δεν μπορεί εν ονόματι της πνευματικής πατρότητος να εισδύη σε λεπτές και εσωτερικές πλευρές της ζωής τους. Είναι απαράδεκτο να εκμεταλλεύεται ο πνευματικός πατέρας την ευγνωμοσύνη που ενδεχομένως αισθάνεται ο Χριστιανός σ’ αυτόν ή να χρησιμοποιή την αποκάλυψη των εσωτερικών πληγών που έκανε ο Χριστιανός σε μια συγκεκριμένη στιγμή, ώστε έτσι να ελέγχη και να κατευθύνη όλην την οικογενειακή και κοινωνική του ζωή. Έργο του πνευματικού πατέρα είναι να ελευθερώνη με την Χάρη του Θεού τον Χριστιανό από τα πάθη και στην συνέχεια να τον αφήνη ελεύθερο να πορεύεται τον δρόμο του με τα ιδιαίτερα χαρίσματα της προσωπικότητός του. Στο αεροπλάνο χρειάζονται οι ρόδες για να απογειωθή, όχι όμως όταν βρίσκεται στον αέρα. Η υπακοή είναι απαραίτητη για να υψωθή κανείς από τις πεπτωκυίες καταστάσεις, οπότε αποκτά την ελευθερία. Εκείνος που παραβιάζει, εμμέσως ή αμέσως, την ελευθερία των Χριστιανών βρίσκεται σε μεγάλη πτώση, είναι ένας πνευματικός δικτάτορας, χειρότερος από τον δικτάτορα που κυβερνά με τα όπλα μια χώρα, γιατί εξουσιάζει εκβιαστικά τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, τον οποίο σέβεται και Αυτός ο ίδιος ο Θεός.

Ο Κληρικός που θέλει να επηρεάζη τις εκλογικές αναμετρήσεις και μάλιστα στις μικρές τοπικές κοινωνίες, είναι φανερό ότι διακατέχεται από το πάθος της φιλοδοξίας, γιατί ναρκισσεύεται αυτάρεσκα ότι διευθύνει την κοινωνία, ότι έχει λόγο στα κοινωνικά δρώμενα, καθώς επίσης δείχνει καθαρά ότι αποβλέπει σε υλικούς σκοπούς και σε διάφορες σκοπιμότητες. Στην πραγματικότητα μετατρέπει την πνευματική σχέση σε ατομική και εγωϊστική, θεωρεί τα πνευματικά παιδιά ως άτομα και όχι ως πρόσωπα, μαζοποιεί τους ανθρώπους για να εξυψώνεται ο εαυτός του, χρησιμοποιεί τους Χριστιανούς σαφώς με “εμπορεύσιμους” σκοπούς και “αγοραστική” αξία, εξαγοράζει ωφελιμιστικά τα άτομα - ψήφους.

Σε αυτό, βέβαια, ευθύνονται και οι Χριστιανοί οι οποίοι ανέχονται, σε τέτοια σοβαρά ζητήματα από τα οποία εξαρτάται η διοίκηση των τοπικών κοινωνιών και είναι θέματα δικής τους ελεύθερης επιλογής, να κατευθύνωνται ανεξέλεγκτα από άλλους. Έχουν ευθύνη γιατί από πρόσωπα ελεύθερα μετατρέπονται σε “ψήφους”, γιατί δίνουν δικαιώματα σε μερικούς Κληρικούς να αλλοιώνουν και να υποβαθμίζουν το υψηλό και σπουδαίο έργο της πνευματικής πατρότητος.

Αγαπητοί Πατέρες και αδελφοί,

Λίγος χρόνος μένει ακόμη από την ημέρα εκείνη που θα κληθούμε να εκλέξουμε τους καταλλήλους άρχοντας για να διευθύνουν τις κοινωνίες μας. Σάς προτρέπω να μην αναμειχθήτε στις εκλογές, είτε με το να λαμβάνετε το μέρος μιας παρατάξεως και ενός συνδυασμού, είτε με το να κατηγορήτε έναν άλλο συνδυασμό, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση διαπράττετε σοβαρά πνευματικά σφάλματα, τόσο σε σχέση με την ψυχή των Χριστιανών, που με την Χάρη του Θεού ποιμαίνετε προς σωτηρία, όσο και σε σχέση με την ίδια την κοινωνία μας. Σάς προτρέπω, όμως, να προσευχηθήτε θερμά, ώστε ο Θεός να φωτίση για να επιλεγούν τα καλύτερα πρόσωπα, με σκοπό να κυβερνώνται με σωστό τρόπο οι κοινωνίες μας και να λύνωνται αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα.

Με πατρικές ευχές και ευλογίες

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 1779

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance