Skip to main content

«Ὁ ἄνθρωπος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ὁ "μετάνθρωπος" τῆς τεχνολογίας»

Ναύπακτου Ἱερόθεος: «Ὁ ἄνθρωπος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ὁ "μετάνθρωπος" τῆς τεχνολογίας»

Ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῶν γραμμάτων καί τῆς παιδείας, στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου, μέ ἐπίκεντρο τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 30 Ἰανουαρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῆς ἐπαρχίας μας μέ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου καί δεξίωση γιά τούς παρευρισκόμενους στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνέπτυξε τό θέμα : «Ὁ ἄνθρωπος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ὁ "μετάνθρωπος" τῆς τεχνολογίας».

Διαίρεσε τήν εἰσήγησή του σέ τρεῖς ἑνότητες.

Στήν πρώτη παρουσίασε τήν διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου γιά τόν ἄνθρωπο, πού εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει ψυχή καί σῶμα, γι' αὐτόν ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, εἶναι «ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ». Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας, κυριαρχεῖ πάνω στήν κτίση, ἔχει νοῦ καί λογική καί γίνεται θεούμενος καί μετά τήν ἀνάσταση τοῦ σώματος θά ζῆ αἰωνίως.

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἀνέλυσε τούς σύγχρονους ὅρους, «διανθρωπισμός» καί «μετανθρωπισμός» καί πῶς ἀπό τό φιλοσοφικό κίνημα τοῦ «διανθρωπισμοῦ» φθάσαμε στόν «μετανθρωπισμό». Μετάνθρωπος εἶναι ἕνα ρομπότ μέ «ἐλεύθερη βούληση», «πολιτικά δικαιώματα» καί «ὑποχρεώσεις», ἕνας «βιολογικός ἄνθρωπος μέ ψηφιακό ἐγκέφαλο» καί μέ «τεχνολογικά ἐξαρτήματα ὡς σωματικά μέλη».

Στήν τρίτη ἑνότητα ἔκανε εὐρύτερη ἀνάλυση τοῦ «μετανθρώπου» τῆς τεχνολογίας. Πρόκειται γιά ρομπότ, μέ «τεχνητό ἐγκέφαλο», διαθέτει «νευρονικό δίκτυο» πού δέχεται «δεδομένα», τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό «αἰσθητῆρες», πού καταλήγουν στήν «βαθειά μάθηση», τήν «τεχνητή νοημοσύνη», τήν «εἰκονική πραγματικότητα» καί τήν «ὑπερνοημοσύνη».

Κατέληξε μέ τίς συμπερασματικές παρατήσεις ὅτι: ὁ ἄνθρωπος εἶναι περίληψη τῆς δημιουργίας, ἡ σύγχρονη τεχνολογική ἐπανάσταση ἐγκυμονεῖ κινδύνους, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά κυριαρχῆ πάνω σέ αὐτήν, πρέπει νά ἀναπτυχθῆ ἡ νοερά ἐνέργεια πού δέν μπορεῖ κανείς νά ἀντιγράψη, καί γι' αὐτό ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά γίνη θεούμενος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Πρέπει νά χρησιμοποιῆ μέ μέτρο τίς σύγχρονες ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης, χωρίς νά γίνεται δοῦλος τῶν πραγμάτων, ἀλλά μόνον δοῦλος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδή νά γίνη ἀπελεύθερος Χριστοῦ.

Αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες.

Στήν συνέχεια δόθηκε ὁ λόγος στούς παρευρισκόμενους καί διεξήχθη ἐνδιαφέρουσα συζήτηση. Ἀκολούθησε δεξίωση γιά ὅλους. Παρόντες μεταξύ ἄλλων ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας, κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Ἄγγελος Σταυρόπουλος καθώς καί οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων τῆς πόλεως.

 *

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 29 Ἰανουαρίου, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, ἐνῶ στήν συνέχεια συμμετεῖχε στήν ἀπονομή τῶν βραβείων τοῦ Μαθητικοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας παρουσίᾳ τοῦ Προϊσταμένου κ. Χρήστου Καζαντζῆ (γιά τήν ἐκδήλωση θά δημοσιευθῆ ἰδιαίτερο Δελτίο Τύπου).

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Τρίτη 30 Ἰανουαρίου, τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σημαιοφόρων τῶν Σχολείων τῆς πόλεως καί πολλῶν μαθητῶν καί καθηγητῶν.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν οἱ Ἱερεῖς π. Θωμᾶς Βαμβίνης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, ὁ Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Θεοφάνης καί οἱ Διάκονοι π. Παΐσιος Παρασκευᾶς καί π. Ἀντώνιος Ἀντωνιάδης.

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ὑπέρ πάντων τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων στά ἐκπαιδευτήρια τῆς ἐπαρχίας μας, ἐνῶ ἀκολούθησε ἡ ἐκφώνηση τοῦ ἑορταστικοῦ λόγου ἀπό τήν θεολόγο καθηγήτρια τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Κοτρώνη, κ. Δροσούλα Κόκλα, ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα καί τίς βασικές παιδαγωγικές ἀρχές τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Πρίν τό Δι' εὐχῶν ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τίς εὐχές του σέ ὅλα τά παιδιά καί τούς καθηγητές καί δασκάλους τους καί ἀναφέρθηκε στά μεγάλα χαρίσματα πού διέθεταν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, καθώς διέθεταν ἰσχυρή καί πεπαιδευμένη λογική-διάνοια μέ τήν ὁποία γνώρισαν τίς ἐπιστῆμες τῆς ἐποχῆς τους, ἀλλά καί ἰσχυρό νοῦ, μέ τόν ὁποῖον γνώρισαν τόν Θεό καί ἔτσι ἦταν ὁλοκληρωμένοι ἄνθρωποι καί πρότυπα γιά ὅλους μας.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 1358