Skip to main content

Ναύπακτος: Οἱ Βασιλόπιτες τοῦ 2024

Ναύπακτος: Οἱ Βασιλόπιτες τοῦ 2024

Τό ἔθιμο τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας εἶναι κάτι πού ἔχει καθιερωθῆ ἐδῶ καί χρόνια ἀπό τούς περισσότερους Συλλόγους τῆς πόλης μας καθώς καί ἀπό ὅλα σχεδόν τά Σχολεῖα. Πρόκειται γιά μιά καλή συνήθεια πού φέρνει σέ ἐπαφή τίς διάφορες συλλογικότητες τῆς πόλης μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν Δημοτικῶν ἀρχῶν καθώς καί μέ τόν Μητροπολίτη τοῦ τόπου μας, μιᾶς καί εἴθισται αὐτός νά καλεῖται νά εὐλογήση καί νά κόψη τίς περισσότερες ἀπό αὐτές.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί φέτος ἀνταποκρίθηκε σέ ὅσα καλέσματα μποροῦσε νά παρευρεθῆ καί πέρα ἀπό τήν εὐλόγηση τῆς Βασιλόπιτας φρόντισε σέ ὅλες τίς περιστάσεις νά εὐχηθῆ καί νά ἐμπνεύση μέ τόν λόγο του. Ἡ ἀρχή ἔγινε τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς στήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας τῶν Συνεργατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἔγινε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους τούς συνεργάτες του: Τούς Ἱερεῖς, τούς Ἱεροψάλτες, τούς Ἐπιτρόπους, τίς Κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης.

α) Στά Σχολεῖα

Τό πρῶτο Σχολεῖο πού ἔκοψε Βασιλόπιτα ἦταν τό Δημοτικό Σχολεῖο Ἀντιρρίου στίς 15 Ἰανουαρίου, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταπέδωσε τήν ἐπίσκεψη τῶν παιδιῶν στό Γραφεῖο του παραμονές Χριστουγέννων, πού τοῦ ἔψαλαν Κάλαντα καί Ὕμνους. Στίς 18 τοῦ μηνός σειρά εἶχε τό 1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, στίς 19 τοῦ μηνός τό 1ο Δημοτικό Σχολεῖο Ναυπάκτου, πού διοργάνωσαν καί μικρή ἐκδήλωση μέ τραγούδια καί θεατρικό. Στίς 22 τοῦ μηνός τό 3ο Γυμνάσιο στόν Λυγιά, στίς 25 τό πρωΐ τό 2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου καί τό ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τό νεοσύστατο Ἑσπερινό Λύκειο. Τέλος, τήν 1η Φεβρουαρίου τό 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου.
Σέ ὅλες αὐτές τίς συναντήσεις ὁ Σεβασμιώτατος πρόσφερε στά παιδιά, πέρα ἀπό δῶρα γιά τό φλουρί, τόν ἐμπνευσμένο λόγο του. Τά θέματα γιά τά ὁποῖα ὁμίλησε ἦταν διάφορα, π.χ. ἀνέλυσε τήν προέλευση τῆς λέξεως χρόνος, τό τί σημαίνει ἀλήθεια καί πῶς μπορεῖ κανείς νά τήν βρῆ, τήν σχέση τῆς Βασιλόπιτας μέ τόν «μειλίχιον πλακοῦντα» τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τά γονίδια τῆς γηράνσεως, τό νόημα ζωῆς πού πρέπει νά ἔχουμε, τήν χρήση τῆς λογικῆς καί τοῦ συναισθήματος μέ τό κατάλληλο μέτρο, τό νόημα τῆς λέξεως Γυμνάσιο, τήν ἀνάγκη τῆς φιλοσοφίας, ἀλλά καί τῆς θεολογίας, πού ἀσχολοῦνται μέ τόν Θεό, τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο.

β) Στούς Συλλόγους καί τούς Φορεῖς τῆς Πόλεως

Στίς 10 Ἰανουαρίου ἔκοψε πίτα ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀεροπορίας, στίς 14 ὁ Σύλλογος Ἀναβίωσης Ἀπογόνων Σουλιωτῶν ὁ "Ἔπαχτος", στίς 16 τό Εἰρηνοδικεῖο Ναυπάκτου, στίς 20 τό Κέντρο Ὑγείας Ναυπάκτου καί ὁ Σύλλογος Εὐρυτάνων Ναυπακτίας "Παναγία Προυσιώτισσα", στίς 21 τό παράρτημα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, στίς 25 οἱ ἐργαζόμενοι τῆς ΔΕΥΑΝ, στίς 26 τό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο, στίς 27 ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, στίς 28 ἡ Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου, στίς 29 ἡ Γέφυρα Ρίου-Ἀντιρρίου. Στίς 6 Φεβρουαρίου τά «Πλαστικά Κοτρώνης», στό Καστράκι Δωρίδος, στίς 7 τά ΚΑΠΗ Ναυπάκτου, ἐπίσης στίς 17 τά τμήματα Ἀστυνομίας-Τροχαίας τῆς περιοχῆς μας, στίς 18 Φεβρουαρίου ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Ἐπαγγελματικῶν Βιοτεχνικῶν καί Ἐμπορικῶν Σωματείων Ναυπακτίας καί Δωρίδας καί τέλος στίς 25 Φεβρουαρίου ἡ Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες πάντοτε ἀναφερόταν στό νόημα τῆς Βασιλόπιτας, στήν ἀξία τοῦ χρόνου, στίς πτυχές ἀπό τήν ζωή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στήν ἀξία τῆς ἑνότητας τῆς κοινωνίας, στήν ἀξία τῆς ὑγείας σέ σχέση μέ τήν ψυχική καί πνευματική ὑγεία, στούς σκοπούς κάθε συλλόγου, στήν ἀξία τῆς παραδόσεως τοῦ τόπου μας, στήν ἀναγκαιότητα τῆς ἄθλησης, στήν δικαιοσύνη στούς χώρους ἐργασίας κ.ἄ.

Οἱ συναντήσεις αὐτές ἔδωσαν τήν εὐκαιρία νά γίνουν γόνιμες συζητήσεις καί νά ἀκουστοῦν πολλές ἀπόψεις γιά διάφορα θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν τοπική κοινωνία.

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 3186