Γραπτὰ Κηρύγματα: Κυριακὴ 15 Ἰουλίου, Μικρή και Μεγάλη Είσοδος

Η θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα μεγάλο πανηγύρι. Δεν έχουμε αισθήσεις να το καταλάβουμε αυτό, αλλά όταν αποκτήσουμε άλλες νοερές αισθήσεις τότε θα μαγευθούμε από όσα γίνονται, λέγονται και ψάλλονται στην θεία Λειτουργία.

Ο τρόπος με τον οποίο σήμερα τελείται η θεία Λειτουργία δεν είναι ακριβώς ο ίδιος όπως γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, γιατί με την πάροδο του χρόνου εισέρχονταν νέα τμήματα και αποτελέστηκε όλο αυτό το μεγαλείο, που απολαμβάνουμε σήμερα.

Με το σημερινό κήρυγμα θα δούμε λίγο τις δύο εισόδους, όπως λέγονται στην λειτουργική γλώσσα, την Μικρά και την Μεγάλη Είσοδο.

Η Μικρά Είσοδος είναι το γεγονός εκείνο, που ο ιερεύς λαμβάνει το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα και εξέρχεται από την βόρεια Πύλη του Ιερού Βήματος, κατέρχεται μέχρι την δυτική πλευρά του Ιερού Ναού, στέκεται στο μέσον του Ναού, ευλογεί την είσοδο και υψώνοντας το ιερό Ευαγγέλιο ψάλλει “Σοφία. Ορθοί”.

Μέχρι τον έβδομο αιώνα η θεία Λειτουργία άρχιζε από το σημείο αυτό, αφού ο ιερεύς την στιγμή εκείνη έπαιρνε το ιερό Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο, που βρισκόταν έξω από τον Ιερό Ναό, οπότε εισερχόταν στον Ιερό Ναό για την τέλεση της θείας Λειτουργίας. Επομένως, αυτή η στιγμή ήταν η πρώτη πανηγυρική είσοδος του Επισκόπου, του ιερού Κλήρου και του λαού μέσα στον Ιερό Ναό. Όπως λέγει ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, η είσοδος αυτή είναι εικόνα και τύπος της πρώτης ενσάρκου παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, όταν ο Χριστός άρχισε να κηρύττη το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Γι’ αυτόν τον λόγο και κρατά ο ιερεύς ή ο διάκονος το Ευαγγέλιο και λέγει “Σοφία. Ορθοί”. Δηλαδή, αυτό που κρατώ στα χέρια μου, λέγει, είναι η σοφία του Θεού, γι’ αυτό να σηκωθήτε όλοι σας. Άλλωστε, γι’ αυτό η θεία Λειτουργία είναι η βίωση της θείας οικονομίας, της θείας ενανθρωπήσεως.

Η Μεγάλη Είσοδος γίνεται μετά τον χερουβικό ύμνο, όταν ο ιερεύς λαμβάνει από την ιερά Προσκομιδή τον άρτο και τον οίνο, που θα γίνουν αργότερα Σώμα και Αίμα Χριστού και τα μεταφέρει από την ιερά Προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα και ψάλλει “πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων”. Εάν με την πρώτη - Μικρά Είσοδο - είδαμε τον Χριστό να εισέρχεται στον κόσμο για να κηρύξη και να θαυματουργήση, τώρα βλέπουμε τον Χριστό να προχωρή προς τον Γολγοθά για να πάθη, να σταυρωθή και να αναστηθή για την σωτηρία του ανθρώπου. Μέσα στην θεία Λειτουργία βιώνουμε το τί είπε ο Χριστός, τί έκανε ο Χριστός και κυρίως τί έπαθε ο Χριστός για τον άνθρωπο, αλλά και τί μεγάλο καλό προξένησε ο Χριστός στον άνθρωπο, αφού του έδωσε την δυνατότητα να συμμετάσχη και εκείνος στο μυστήριο της αναστάσεως και της αναλήψεώς Του.

Η Μικρά και Μεγάλη Είσοδος μας υπενθυμίζει ότι και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το έργο του Χριστού, να ευχαριστήσουμε τον Χριστό για την μεγάλη δωρεά Του να γίνη άνθρωπος και να θεώση την ανθρώπινη φύση, αλλά κυρίως να πραγματοποιήσουμε και εμείς την μικρή είσοδο στην ζωή μας, ήτοι να ζήσουμε στην πράξη το πνεύμα των λόγων του Χριστού, δηλαδή να τηρήσουμε τον λόγο Του, και να κάνουμε και την μεγάλη είσοδο στο μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Χριστός μια φορά σωματικώς να γίνεται συνεχώς στην ζωή μας, να μη μένουμε στα εξωτερικά και επιφανειακά της χριστιανικής ζωής, αλλά να προχωρούμε βαθύτερα. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο που έχει μεγάλο βάθος. Και μακάριοι εκείνοι, που μπορούν να διακρίνουν το βάθος αυτό και μπορούν να καταδυθούν σε αυτό. Οι περισσότεροι από μας στεκόμαστε στον αιγιαλό, στην παραλία και βλέπουμε την επιφάνεια της θείας Λειτουργίας.

Ο σκοπός της θείας Λειτουργίας είναι να μας βοηθήση να κάνουμε και εμείς, κατ’ αρχάς, την μικρή είσοδο στο πνεύμα των ευαγγελικών λόγων του Χριστού και στην συνέχεια να εισδύσουμε στην μεγάλη είσοδο του μυστηρίου της εν Χριστώ ζωής και την είσοδο στον Παράδεισο, την Βασιλεία των Ουρανών.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2186