Skip to main content

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος - Πάσχα 2002

Ο Σταυρόν υπομείνας και τον θάνατον καταργήσας και αναστάς εκ των νεκρών ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ως μόνος παντοδύναμος   

Αγαπητοί μου αδελφοί

Τά γεγονότα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Χριστού, που είναι τα μεγαλύτερα παγκόσμια γεγονότα, γιατί συνδέονται με την αναγέννηση των ανθρώπων και την ανακαίνιση ολοκλήρου της κτίσεως, διαδραματίσθηκαν πρίν είκοσι αιώνες στα Ιεροσόλυμα, που για όλους τούς Χριστιανούς είναι μιά αγαπητή πόλη. Εκεί διαφυλάσσονται όλα τα ιερά σεβάσματα, τα οποία συνδέονται με την ζωή του Χριστού, εκεί είναι ο φρικτός Γολγοθάς, ο όλβιος τάφος του Χριστού και γενικά τα Ιεροσόλυμα και η Παλαιστίνη είναι η πόλη και η γή πάνω στην οποία περπάτησε ο Χριστός κατά την επίγεια ζωή Του, αλλά και εκεί φανέρωσε και φανερώνει την δόξα Του.

Πέρα από αυτό το γεγονός, τα Ιεροσόλυμα είναι η πόλη στην οποία αναπτύχθηκε η πρώτη Χριστιανική Κοινότητα, όπως την περιγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων, εκεί έγινε η πρώτη αποστολική Σύνοδος. Επομένως, τα Ιεροσόλυμα είναι η αναφορά όλων των Χριστιανών.

Η λέξη Ιερουσαλήμ σημαίνει «τόπος της ειρήνης». Καί αυτό γιατί εκεί τελικά φανερώθηκε η ειρήνη του Θεού, που συνδέεται με τον Σταυρό του Χριστού, πάνω στον οποίο ο Χριστός ένωσε τα πρίν διεστώτα, και εκεί για πρώτη φορά ακούστηκε ο χαιρετισμός του Αναστάντος Χριστού «ειρήνη υμίν».

Αλλά, βέβαια, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν συνδέεται απλώς με ένα τόπο, αφού εκτός από την επίγεια Ιερουσαλήμ, υπάρχει και η Νέα Ιερουσαλήμ που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, της οποίας κέντρο είναι η Νέα Ρώμη - Κωνσταντινούπολη, το πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά υπάρχει και η Άνω Ιερουσαλήμ που είναι η Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας απαρχή και προοίμιο είναι η εμπειρία του Θεού, που απολαμβάνει ο άνθρωπος από αυτήν ακόμη την ζωή. Αυτό σημαίνει ότι την πόλη της Ιερουσαλήμ την αντιμετωπίζουμε πνευματικά, ήτοι την συνδέουμε με τα πνευματικά γεγονότα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά και με την Ορθόδοξη Εκκλησία και βεβαίως με την εσχατολογική Βασιλεία που την απολαμβάνουν οι θεούμενοι από αυτή την ζωή.

Όλα αυτά λέγονται γιατί η Ιερουσαλήμ ως τόπος της ειρήνης έχει κυρίως πνευματική έννοια και όλοι όσοι συνδέονται ποικιλοτρόπως με τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό, όλοι οι μάρτυρες του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, τον τόπο της ειρήνης που είναι η Νέα Ιερουσαλήμ και η Άνω Ιερουσαλήμ, η ποθεινή πατρίδα όλων μας.

Όμως δεν παραθεωρούμε και την επίγεια Ιερουσαλήμ, όπου σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός και γι’ αυτό τον λόγο στενοχωρούμαστε, γιατί σήμερα ο χώρος αυτός της ειρήνης είναι χώρος συγκρούσεων και πολέμων, όπου χύνεται το αίμα και εκφράζεται η ανθρώπινη βία. Μάς θλίβουν κατάβαθα αυτά τα γεγονότα που συνεχίζουν την σταυρική θυσία του Χριστού και εκεί επαναλαμβάνονται με άλλη μορφή όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στην ζωή του Χριστού. Τότε σταυρώθηκε ο Χριστός, τώρα σταυρώνονται άνθρωποι. Αλλά ελπίζουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού θα δώση ελπίδα και ζωή στούς πονεμένους αυτούς ανθρώπους.

Άλλωστε, ο Χριστός όταν είδε την Ιερουσαλήμ έκλαυσε και είπε: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ η αποκτείνουσα τούς Προφήτας και λιθοβολούσα τούς απεσταλμένους προς αυτήν' ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου ως η όρνις επισυνάγει τα νοσσία εαυτής υπό τάς πτέρυγας και ουκ ηθελήσατε...».

Ο Χριστιανισμός και κυρίως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι υπεύθυνη για το ότι και σήμερα εξακολουθούν να γίνονται πόλεμοι και να κυριαρχή η βία στις ανθρώπινες κοινωνίες, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία καλεί όλους τούς ανθρώπους να σταυρώσουν τούς εαυτούς τους από τα πάθη και να ανεβούν στο ύψος της αναστημένης ζωής, να αισθανθούν στην ζωή τους τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, και έτσι να συνδεθούν με τον φρικτό Γολγοθά και τον τόπο της Αναστάσεως. Καί υπάρχουν άγιοι που έζησαν αυτά τα δεσποτικά γεγονότα, δηλαδή τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, στην προσωπική τους ζωή. Όμως ευθύνονται για όσα εκτυλίσσονται σήμερα, και στα Ιεροσόλυμα και στην Παλαιστίνη και σε ολόκληρο τον κόσμο, εκείνοι που δεν θέλουν να ανταποκριθούν στην κλήση για να γίνουν πραγματικοί μαθητές του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού.

Μέ την ευκαιρία της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Αναστάσεως του Χριστού ευχόμαστε εξ όλης της καρδίας μας να επικρατήση η ειρήνη του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και την Παλαιστίνη, στην γή όπου περπάτησε ο Χριστός, αλλά βεβαίως ευχόμαστε να ζούμε και να ζήσουμε όλοι μας στην Νέα Ιερουσαλήμ και την άνω Ιερουσαλήμ, τον πραγματικό χώρο της ειρήνης, την πατρίδα των αναστημένων παιδιών του Θεού.

Ο Αναστάς Κύριος να σάς δίδη την ειρήνη Του και την αγάπη Του.

Διάπυρος προς τον Αναστάντα Θεόν ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 2830