Γραπτά Κυρήγματα: Κυριακή 4 Αυγούστου 2002, Το Μυστήριο της Ιερωσύνης

Τό μυστήριο της Ιερωσύνης, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ιερά τελετή διά της οποίας μεταδίδεται η ιδιαίτερη Χάρη σε μερικούς ανθρώπους για να αναδειχθούν μέσα στην Εκκλησία Κληρικοί, οι οποίοι είναι οι διάκονοι του λαού προς την σωτηρία του.

Η Ιερωσύνη διαιρείται σε τρείς βαθμούς, ήτοι είναι ο Επίσκοπος που είναι εις τύπον και τόπον του Χριστού, είναι ο Πρεσβύτερος, ο οποίος αποστέλλεται από τούς Επισκόπους, όπως απεστάλησαν οι Απόστολοι από τον Χριστό, και είναι ο Διάκονος, ο οποίος βοηθά τούς Επισκόπους και τούς Πρεσβυτέρους στην τέλεση των Μυστηρίων. Καί οι τρείς αυτοί βαθμοί έχουν ειδική αποστολή και ειδικό έργο μέσα στην Εκκλησία. Κατά τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και άλλους μεταγενέστερους, όπως τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον άγιο Νικήτα τον Στηθάτο, τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το έργο του διακόνου είναι να βοηθά τούς ανθρώπους να καθαρίζουν την καρδιά τους από τα πάθη, το έργο του πρεσβυτέρου είναι να βοηθά τούς ανθρώπους να φωτίζεται ο νούς τους και το έργο του Επισκόπου, μαζί με τα προηγούμενα, είναι να οδηγή τούς ανθρώπους στην θέωση.

Τό έργο των Κληρικών είναι διπλό. Τό ένα είναι να τελούν τα άγια Μυστήρια και το δεύτερο είναι να θεραπεύουν τούς ανθρώπους, ώστε να μετέχουν των μυστηρίων με τον αρμόζοντα τρόπο και, βέβαια, πρέπει να γίνεται συνδυασμός μεταξύ αυτών των δύο. Διότι τέλεση των μυστηρίων χωρίς θεραπεία δεν βοηθά τον άνθρωπο, αλλά και θεραπεία χωρίς τα μυστήρια είναι αδύνατη. Καί αυτό λέγεται γιατί ο Κληρικός δεν είναι ένας ψυχολόγος, που καθοδηγεί τούς ανθρώπους με τις ψυχολογικές και καθηκοντολογικές συμβουλές, αλλά είναι ο πνευματικός θεραπευτής, που θεραπεύει τούς ανθρώπους, ώστε να μετέχουν κατά τον σωστό τρόπο στα άγια Μυστήρια και έτσι να ενεργή μέσα τους η Χάρη του Θεού διά των Μυστηρίων.

Γιά να γίνη κάποιος Κληρικός πρέπει να έχη τα απαραίτητα πνευματικά και κανονικά προσόντα. Η βασική προϋπόθεση είναι η αγάπη προς τον Θεό και τον λαό και η οποία αγάπη δεν είναι συναισθηματικής φύσεως, αλλά πνευματική, που είναι «καρπός απαθείας». Ο υποψήφιος Κληρικός, επειδή θα ασχολείται με την τέλεση των μυστηρίων και την θεραπεία των ανθρώπων πρέπει να γνωρίζη εκ πείρας την θεραπευτική μέθοδο και επιστήμη. Δέν είναι δυνατόν να εξασκή κάποιος το λειτούργημα του ιατρού και να θεραπεύη τις σωματικές ασθένειες εάν δεν έχει σπουδάση για πολλά χρόνια αυτήν την επιστήμη. Τό ίδιο συμβαίνει και με τον Κληρικό. Πρέπει να γνωρίζη ο Κληρικός εκ πείρας τί είναι κάθαρση της καρδιάς, τί είναι φωτισμός του νού και ποιές είναι οι καταστάσεις της θεώσεως. Πρέπει να γνωρίζη τον δρόμο της θεώσεως για να καθοδηγή κατ’ αυτόν τον τρόπο τούς ανθρώπους, γιατί διαφορετικά θα ισχύη ο λόγος του Χριστού «ιατρέ θεράπευσον πρώτον σεαυτόν». Καί επειδή συνήθως δεν βρίσκονται οι κατάλληλοι Κληρικοί όπως το θέλει η ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, γι’ αυτό και οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας έθεσαν μερικές βασικές προϋποθέσεις για να εισέλθη κανείς στον ιερό κλήρο. Όταν κανείς έχει τα λεγόμενα κωλυτικά της Ιερωσύνης τότε εμποδίζεται να γίνη Κληρικός, γιατί δείχνει ότι δεν έχει εμπειρία της πνευματικής ζωής, ήτοι της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως και ακόμη δεν θα γίνη αποδεκτός από τον λαό για να τεθή στην θέση του θεραπευτού ιατρού. Για να μπορέση κανείς να εξασκήση την θεραπευτική διακονία του πρέπει να έχη εχέγγυα αξιότητος. Δέν μπορεί κανείς να πλησιάζη τα άγια Μυστήρια εάν η ζωή του δεν βρίσκεται σε κατάλληλη προοπτική και κατάσταση.

Είναι μεγάλη τιμή για κάποιον να αξιώνεται να γίνη Κληρικός. Δι’ αυτού του τρόπου εκδηλώνει και την αγάπη του προς τον Θεό, αλλά δέχεται και την αγάπη του Θεού. Μέ το μυστήριο της Ιερωσύνης συμμετέχει κανείς στην Ιερωσύνη του Χριστού και επιτελεί έργο αναγεννητικό στον λαό, ήτοι τελεί τα μυστήρια για την σωτηρία του λαού, θεραπεύει τούς ανθρώπους, προσεύχεται αδιάλειπτα στον Θεό, συμφιλιώνει τούς ανθρώπους με τον Θεό και τούς συνανθρώπους τους, μερικές φορές θεραπεύει και σωματικές ασθένειες. Γιατί όταν ο άνθρωπος ειρηνεύει εσωτερικά, τότε γίνεται παράγων ειρήνης και ηρεμίας όλου του κόσμου.

Χρειαζόμαστε Κληρικούς άξιους, που θα καθοδηγούν τούς ανθρώπους στον δρόμο της σωτηρίας. Μέ το κήρυγμα αυτό καλώ όλους όσοι έχουν και μιά μικρή σπίθα μέσα στην καρδιά τους να ακούσουν την φωνή του Επισκόπου τους και να επιθυμήσουν να γίνουν Ιερείς του Θεού του Υψίστου. Είναι μεγάλη τιμή και ευλογία.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1963

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance