Γραπτὰ κυρήγματα: Κυριακή, 11 Αυγούστου 2002. Το Μυστήριο της Μετανοίας

Με το άγιο Βάπτισμα, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως είδαμε σε άλλο κήρυγμα, καθαρίζεται το κατ’ εικόνα, ο άνθρωπος αποκαθίσταται στην προηγουμένη θέση του και ανεβαίνει ακόμη υψηλότερα, ενώνεται με τον δεύτερο Αδάμ, τον Χριστό και μπορεί να αποκτήση την θέωση. Όμως, επειδή η ανθρώπινη φύση είναι εθελότρεπτη και ακόμη επειδή ο διάβολος πολεμά τον άνθρωπο από φθόνο, γι’ αυτόν τον λόγο και περιπίπτει στην αμαρτία. Έτσι, η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει το μυστήριο της μετανοίας, που αποκαλείται και δεύτερο βάπτισμα, διότι δι’ αυτού αναγεννάται ο άνθρωπος.

Για να δούμε την ουσία της μετανοίας πρέπει να υπογραμμισθή ότι η αμαρτία δεν είναι απλώς μιά άρνηση ενός νόμου, ούτε μιά ψυχολογική και ηθική κατάσταση, αλλά είναι η διακοπή της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν χάνεται το κέντρο και η αναφορά που είναι ο Θεός, τότε αποδιοργανώνεται ολόκληρος ο άνθρωπος, ήτοι οργιάζουν τα πάθη, δημιουργούνται ανωμαλίες στην οικογένεια και την κοινωνία, πέφτει το κακό και στην υλική κτίση με συνέπεια να δημιουργηθούν ανθρωπολογικά, κοινωνιολογικά και οικολογικά προβλήματα.

Οπότε η μετάνοια είναι η επιστροφή του ανθρώπου στον Θεό, η αποκατάσταση των σχέσεων μαζί Του, η εύρεση του πραγματικού κέντρου. Έτσι, με την μετάνοια ο άνθρωπος αποκαθιστά τις σχέσεις του με τον Θεό, με συνέπεια να αποκαθίστανται και οι σχέσεις με τον εαυτό του, το περιβάλλον και την κτίση ολόκληρη. Οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματος αντί να στρέφονται προς την κτίση, τώρα στρέφονται προς τον Θεό και διά του Θεού ο άνθρωπος απολαμβάνει πραγματικά ολόκληρο τον κόσμο, που είναι δημιούργημα του Θεού.

Η ζωή έξω από τον Θεό λέγεται από τούς αγίους Πατέρας παρά φύση κατάσταση, και η ζωή με τον Θεό χαρακτηρίζεται ως κατά φύση κατάσταση, γιατί αυτή ήταν η αρχική ζωή του ανθρώπου και για μιά τέτοια ζωή δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Έτσι, η πορεία από το παρά φύση στο κατά φύση, που είναι η ζωή της μετανοίας, έχει διάφορα στάδια και διαφόρους βαθμούς. Ο πρώτος βαθμός είναι η αναγνώριση της καταστάσεως στην οποία μάς οδήγησε ο διάβολος με την ελεύθερη συγκατάθεσή μας. Καί αυτή η αναγνώριση γίνεται με τον φωτισμό της θείας Χάριτος, γιατί μόνον διά του τρόπου αυτού μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποιά κατάσταση βρισκόμασταν πρώτα και πώς μάς κατήντησε η αμαρτία. Ο δεύτερος βαθμός μετανοίας είναι η διάθεση για αλλαγή τρόπου ζωής, για απόκτηση εκ νέου της κοινωνίας με τον Θεό. Ο τρίτος βαθμός μετανοίας είναι η εξομολόγηση ενώπιον του πνευματικού πατρός, ώστε αφ’ ενός μέν να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών με την συγχωρητική ευχή, αφ’ ετέρου δέ να λάβουμε την κατάλληλη θεραπεία. Καί τέλος, ο τέταρτος βαθμός μετανοίας είναι η αλλαγή ζωής, η διόρθωση του βίου, ακολουθώντας την αγωγή την οποία μάς έδωσε ο πνευματικός πατέρας και λαμβάνοντας τα πνευματικά φάρμακα που μάς υπέδειξε.

Γίνεται αντιληπτό ότι το μυστήριο της μετανοίας ερμηνεύεται μέσα από όρους και προϋποθέσεις της ιατρικής επιστήμης. Ό,τι γίνεται για την θεραπεία του σώματος, αυτό γίνεται και για την θεραπεία της ψυχής. Πρέπει να αισθανθούμε την πνευματική μας ασθένεια, να αναζητήσουμε πνευματικό θεραπευτή, που είναι ο Χριστός και κατ’ επέκταση πνευματικό πατέρα, αφού ο Χριστός προσφέρει την Χάρη Του διά των Κληρικών που επιτελούν τα μυστήρια, και να έχουμε διάθεση για να συνεχίσουμε σε όλη μας την ζωή την πραγματική θεραπεία, που θα μάς δώση ο πνευματικός πατέρας.

Όλα τα ανθρώπινα, κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα στο βάθος τους είναι προβλήματα εσωτερικά, υπαρξιακά. Ο άνθρωπος αρρωσταίνει και στην συνέχεια αρρωσταίνουν και οι κοινωνικοί θεσμοί, αλλά και ολόκληρη η κτίση, γιατί ο άνθρωπος σχετίζεται με την κτίση. Καί όταν ο άνθρωπος θεραπεύεται, διά της μετανοίας, τότε αποκαθίσταται και η κτίση στην αρχική της κατάσταση. Καί βέβαια η πλήρης αποκατάσταση θα γίνη κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γιατί τότε θα νικηθή τελείως ο θάνατος.

Επομένως, χρειαζόμαστε μετάνοια για να φθάσουμε στην φυσική μας κατάσταση.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1813

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance